Резистентните на антибиотици супер бактерии са толкова голяма заплаха колкото са и климатичните промени. Започват сериозни мерки за борба с тази „епидемия“.

 

Прекомерното използване на антибиотици прави инфекциите по-трудни за лечение и е причина за хиляди жертви на неповлияна от лекарства бактериална инфекция.


 

Здравните власти планират да започнат стимулиране на фармацевтичните компании в научната и развойна дейност, т.е. търсене и синтез на нови молекули, а също и информираност на пациентите относно антибиотичното лечение и ограничаване на ненужното използване на антибиотици.

 

Спешни глобални мерки. Плановете на здравните власти е да ограничат антимикробната резистентност (резистентност на бактерии, вируси, паразити и т.н.) до 2040 г. и да намалят използването на антибиотици в световен мащаб с 15% в следващите 5 години.

 

Какво означава антибиотична резистентност? Неправилното използване на антибиотиците – без причина или с неправилна дозировка води до „привикване“ на бактериите към тяхното действие. Бактериите започват да си изработват защитни механизми, с които разрушават антибиотичната молекула. Така инфекцията става нелечима с дадения антибиотик. Ето една проста схема на антибиотичната резистентност:

 

Определена бактерия в организма ни е резистентна – антибиотикът убива бактериите, но не и резистентната – резистентните бактерии започват да се размножават – бактериите могат да предадат устойчивостта си и на други бактерии.

 

Отговорността за тази разрастваща се „епидемия“ е на всички както на здравните специалисти, които са длъжни да обясняват за приложението на антибиотиците и последиците от злоупотребата с тях, така и на пациентите, които в никакъв случай не бива да предприемат самолечение, особено с антибиотици.

 

Неправилното лечение на определена бактериална инфекция води до хронифициране на състоянието и усложняване на лечението.

 

В момента производителите на антибиотици предпочитат да инвестират в маркетинг и дистрибуция на вече съществуващи лекарства, от колкото да влагат средства в разработване на нови молекули. Първите инвестиции са по-малки и с по-голяма възвръщаемост. 

 

Целта на здравните власти е именно да стимулират фармацевтичните производители да се впуснат в откритие на нови лекарства.