Нов интересен метод срещу антиобиотичната резистентност откриват учени от Университета Дюк, САЩ.
 
Учените обясняват, че при някои бактерии, резистентни на антиобиотици, има един отрязък от време, когато те в много голяма степен са чувствителни на антибиотичното лечение. Според тях това се случва някъде след първата доза от антибиотика
 
Според данните от проведеното изследване, ако антибиотиците бъдат „доставени“ до инфекцията по време на чувствителния период, бактериите ще продължат да намаляват, независимо от концентрацията на антибиотика или продължителността на лечението. 
 
Идеята е да се разпознае този важен момент на повишена чувствителност. За тази цел, изследователският екип работи по създаването на нов метод, който да бъде в помощ на лекарите да го идентифицират. 
 
Крайната цел на учените е да създадат стандартизирана база данни, която да насочва лекарите към оптималната употреба на антибиотици. Това може да помогне за въвеждането на някои антиобиотични медикаменти, чиято употреба е преустановена, поради невъзможност за лечение на бактериални патогени. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Антибиотичната резистентност е феномен, при който с течение на времето бактериите и патогените развиват резистентност към ефектите на антибиотиците. За жалост, погрешни практики като прекомерна употреба с прием на антибиотици ускоряват този процес. 
 
Опитите за създаване на нови антибиотици, които могат да действат толкова бързо, колкото патогените развиват резистентност към тях, са неуспешни. 
 
Данните са публикувани в PLOS Computational Biology.