Антиастматични са лекарствата, които се използват за контрол на заболяването бронхиална астма. Техният ефект се свежда до разширяване на въздухоносните пътища и повлияване на възпалителния процес. Препоръчва се инхалаторната употреба с оглед намаляване на риска от нежелани ефекти, които се наблюдават при системното прилагане.

 

Адренергични бронходилататориSalbutamol, Formoterol, Terbutaline, Salmeterol, Fenoterol. Те имат изразен бронхорелаксиращ ефект. Кратко и бързодействащи са Salbutamol, Formoterol, Terbutaline – те постигат бронхорелаксация на 5-та до 30-та минута и имат продължителност на действие 4-6 часа. Прилагат се за овладяване на остър астматичен пристъп и алергични реакции от бърз тип.


 

Продължително действащи, но с бавно настъпващ ефект са Salmeterol, Fenoterol. Те постигат бронхорелаксация на 150-та минута с продължителност около 12 часа. Използват се за лечение на хронична астма.

 

Адренергичните бронходилататори се използват предимно като инхалери за избягване на нежеланите ефекти като тремор, сърцебиене, хипокалиемия.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Системно се използват при педиатрични пациенти, когато е затруднено използването на аерозолни форми.


Продължителната им употреба е възможно да доведе до привикване.

 

Кортикостероиди. Те са най-мощните антиастматични лекатсва, които блокират хроничното възпаление. Използват се предимно като инхалаторни форми, но при остри състояния се прилагат системни кортикостероиди. Терапевтичният ефект се наблюдава през първата седмица от началото на лечението. Едва след двегодишна терапия с кортикостероиди се постига значително намаляване на бронхиалната свръхреактивност, след което се преминава към поддържаща терапия.

 

Пероралният прием на кортикостероиди се осъществява по схема в болнична обстановка при остри състояния и рискови пациенти.


Страничните ефекти на кортикостероидите зависят от дозата. При инхалаторните форми се наблюдава суха кашлица, прегракване, кандидоза. 

 

Новото поколение антиастматични – фосфодиестеразни инхибитори (Montelucast). Те предотвратяват бронхоспазъм при при аспиринова астма, пристъп при физическо усилие, студен въздух.