Антианемични са лекарствата, които се прилагат за лечение на анемия. Тук спадат желязосъдържащите лекарства за заместителна терапия при желязодефицитна анемия – витамин В12 и фолиева киселина, предназначени за мегалобластните анемии и еритропоетин – за лечение на анемия, дължаща се на бъбречно увреждане.

 

Общото количество на желязото в организма е около 4 г, от които 65% е Хем-свързано желязо, което циркулира чрез молекулата на хемоглобина. Около половината от останалото желязо се съхранява в депата на черния дроб, слезката и костния мозък под формата на феритин и хемосидерин. Хем-съдържащото желязо (получавано предимно от месните продукти) се резорбира лесно през стомашно-чревния тракт.


 

Не-хемсъдържащото желязо (главно от зеленчуците) се резорбира под формата на железни соли и степента на неговата резорбция зависи от редица фактори – pH в стомашно-чревния тракт, състав на храната и евентуална употреба на медикаменти (например витамин С подобрява резорбцията, докато тетрациклините с желязото образува трудно резурбируеми комплекси). Основното значение на желязото е да стимулира кръвотворенето в костния мозък и да регулира съдържанието на хемоглобин в еритроцитите.

 

Желязосъдържащи продукти. Те са предназначени за лечение на желязо-дефицитна анемия и за профилактика на рисковите групи (бременни, новородени с ниска телесна маса или преждевременно родени, възрастни хора и т.н.).

 

Орални желязосъдържащи лекарства. Продуктите за орално приложение съдържат феро йони, които се усвояват около три пъти по-добре в сравнение с фери продуктите. Степента на резорбция на железните соли е намалена в присъствието на храна в стомаха, а също и с едновременния прием на антиацидни медикаменти. Оралните желязосъдържащи медикаменти се приемат в средна терапевтична доза равна на 200 мг желязо дневно (2 до 3 мг на килограм телесна маса), разпределена в 2-3 приема (около 65 мг три пъти дневно).

 

Лечението постига нормализиране на стойностите на хемоглобина. Обикновено това става след един до три месеца лечение, след което се провежда поддържаща терапия един месец за попълване на железните депа. При оралната терапия с железни соли се наблюдават стомашно-чревни нежелани ефекти при около 25% от случаите. В момента на пазара има разнообразие от железни продукти, които са без лекарско предписание. Важно е хората, имащи нужда от желязо да знаят, че преди да започнат прием на такива медикаменти е необходимо да се консултират с лекар и да направят необходимите лабораторни изследвания.