Приложението на антиретровирусното лечение е намалило хоспитализациите на хората с ХИВ, отколкото преди 15 години, когато е въведено в практиката, показват резултатите на ново проучван. Оказва се, също така, че жените постъпват в болница по-често от мъжете. Същото важи и за хората с ниски доходи, в сравнение с по-заможните.

 

Комбинираната антиретровирусна терапия бе въведена през 1996 г. Тя включва употребата на три или повече лекарствени вещества, които понижават количеството на вирусните частички в кръвта и забавят прогресията на заболяването.


 

Въпреки че резултатите от проучването като цяло са добри, те също така показват, че все още съществува неравнопоставеност в достъпа до модерно лечение, особено за социално уязвимите слоеве от обществото.

 

Всеобщото мнение, споделяно от медицински специалисти и социални работници, е, че единственото истинско решение на проблема е универсалният достъп до диагностика и лечение. Световната здравна организация е водещият международен орган, контролиращ и координиращ усилията на международно ниво. Организацията подпомага здравните власти на държавите членки в разработването и прилагането на цялостни анти-ХИВ програми, обхващащи превенцията, диагностиката, лечението на болестта и социалните грижи, задоволяващи нуждата от разбиране и подкрепа, на засегнатите.