Редовната консумация на алкохолни напитки повишава риска от мозъчен инсулт сред по-младите. Това разкри анализ, основаващ се на информация получена от корейската национална база данни.

 

Мозъчният инсулт е заболяване с остър ход, което се характеризира с настъпващо нарушение в неговото кръвообръщение. Това води до различно засягане на мозъчните структури и функции, което в много случаи може да има фатален изход.


 

Честотата на мозъчносъдовите инциденти значително нараства през последните години, както и случаите засягащи по-млади хора. Поради тази причина се провеждат редица изследвания, които имат за цел да разкрият различните предразполагащи фактори към нарушението, както и възможна превенция.

 

В новопроведеното проучване е използвана информация от Корейската национална здравноосигурителна служба. Участниците в него са 1 536 668 на възраст между 20 и 29 години, от които 71,5% са мъже.

 

След попълването на анкета, специалистите правят анализ на получените отговори. Те изчисляват кумулативен резултат от алкохолното натоварване, добавяйки 1 за всяка година, в която участниците отбелязват седмична консумация на алкохол до 105g или повече.

 

Отделните степени са 4 - равни на периода на проследяване. Резултатите за тежест варират от 0, което се равнява на липса на седмична консумация на алкохол от 105g или повече, до 4 - 4 години седмична консумация на алкохол от 105g или повече.

 

95% от хората в група 4 са мъже.

 

3153 от включените в проучването отбелязват за наличието на мозъчно-съдов инцидент през периода на проследяването.

 

От резултатите специалистите установяват, че степените на алкохолно натоварване 2, 3 и 4, следователно хората, които са консумирали повече от 105 g/седмично алкохол за 2, 3 и 4 години, имат значително по-висок риск от мозъчен инсулт в сравнение с хората с оценка на тежестта 0.

 

Получените резултати потвърждават връзката между консумацията на алкохолни напитки и по-високия риск от мозъчно-съдови инциденти, особено сред по-млади хора.

 

Този рисков фактор може да бъде регулиран, което да доведе до понижаване на тежките инвалидизации, влошаващи качеството на живот, както и на фаталните случаи в резултат на мозъчен инсулт.

 

Проучването е публикувано в сп. Neurology.

 

Референции:

https://n.neurology.org/content/early/2022/11/02/WNL.0000000000201473