На 7 юни Американската лекарствена агенция даде одобрението си за нов медикамент за лечение на Алцхаймер. Това е първото одобрено лекарство за заболяването от 2003 г. насам. Медикаментът представлява моноклонално антитяло – адуканумаб.

 

Моноклоналните антитела намират все по-широко приложение в лечението на много заболявания. Тяхната висока специфичност създава привлекателна възможност за използването им в клиничната практика като надеждни диагностични и терапевтични средства. Основната идея за приложението им в областта на онкологията, например, е, че ако определено моноклонално антитяло е насочено срещу определен антиген, специфичен за тумурна клетка, то свързването му с нея би могло да индуцира развитието на разнообразни имунологични механизми, водещи до гибелта на злокачествената клетка. Освен това моноклоналните антитела биха могли да се използват като активен преносител на химиотерапевтични или радиоактивни средства до злокачествено трансформираните клетки, което би предотвратило действието им върху нормалните клетки на целия организъм. В този смисъл на моноклоналните антитела се приписва ролята на „магически куршум“, който поразява насочено само клетките, които целим да унищожим.В случая с адухелм, това моноклонално антитяло е насочено към унищожаването на т.нар. бета-амилоидни плаки, които се натрупват в мозъчните клетки на пациентите с Алцхаймер. По този начин се действа не само върху симптомите, причинени от болестта (каквито са повечето лечения за Алцхаймер до момента), но и върху самия причинител. Натупването на тези плаки в мозъчните клетки води до загуба на неврони и връзките между тях. Именно тези промени засягат способността на човек да помни и мисли. Адухелм има за цел да унищожава именно тези плаки като унищожава причинителя на заболяването.

 

Изследователите на адуканумаб са оценили ефикасността му в три отделни проучвания, включващи общо 3482 пациенти. Проучванията са слепи, плацебоконтролирани. Това ще рече, че по време на изследванията пациентите и лекарите в проучването не са знаели какъв медикамент употребяват – моноклоналното антитяло или плацебо. Пациентите, получавали лечението са имали значителна зависимост от дозата и времето на намаляване на амилоидните плаки в мозъка, докато пациентите в контролното рамо не са имали намаляване на плаките.

 

Нежеланите реакции след употребата на медикамента включват свръхчувствителност, включително ангиоедем и уртикария, главоболие, объркване, променен психичен статус, дезориентация.

 

Източник:

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-grants-accelerated-approval-alzheimers-drug
Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology (7th International Edition)