ACE-инхибиторите са първа линия лекарства за хипертония. Те имат кардиопротективен, нефропротективен и съдовопротективен ефект. Това ги прави особено подходящи при пациенти със съпътстващи заболявания като диабет, нефропатия, застойна сърдечна недостатъчност както и след миокарден инфаркт.

 

Представители на този клас лекарства са Captopril, Enalapril, Fosinopril, Lisinopril, Perindopril, Ramipril и др. Първият влязъл в клинична употреба ACE-инхибитор – Captopril, днес се използва рядко поради краткия си плазмен полуживот. Това налага трикратен режим на прием, което затруднява пациентите. Той има и по-специфични странични ефекти (левкопения, протеинурия, промяна на вкуса в устата).


 

Другите представители от групата се прилагат един или два пъти дневно. Антихипертензивният им ефект се проявява 1-2ч. след перорално приложение.
Известно е, че при продължително прилагане на ACE-инхибитори предимно при по-възрастните пациенти се наблюдава привикване и намаляване на ефективността им. В този случай те се заменят със сартани.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Лекарствени взаимодействия. Едновременният прием с калий-съдържащи соли или калий-запазващи диуретици води до хиперкалиемия, което може да е причина за аритмия. Комедикацията на ACE-инхибиторите с антипсихотици и антидепресанти се наблюдава ортостатична хипотония (замайване при рязко изправяне).

 

Нестероидните противовъзпалителни ( Dexketoprofen, Nimesulid, Ibuprofen и т.н.) могат да намалят антихипертензивния им ефект. При едновременното им приемане с диуретици може да се наблюдава много силно понижаване на артериалното налягане. Антиацидите могат да повишат токсичността и да намалят ефективността на ACE-инхибиторите.

Едновременният прием с алкохол не се препоръчва, токсичността на алкохола се увеличава.

 

Нежелани лекарствени реакции. Типичен нежелан ефект е суха непродуктивна дозо-зависима кашлица в 10-25% от случаите. Тя може да продължи до месец след спиране на приема. Наблюдават се още кожни обриви, бронхоспазъм, сърбеж. Описани са и още главоболие, световъртеж гадене, поява на стомашни киселини, хипотония, стенокардни пристъпи.

 

ACE-инхибиторите преминават през плацентата и могат да предизвикат тежки увреждания на плода, особено, ако бъдат приемани през втори или трети триместър.

 

Не забравяйте, ACE-инхибиторите са лекарства, които се предписват и се прилагат под лекарски контрол. Никога не предприемайте самолечение!