Новаторска ЯМР система за изследвания без аналог в света, вече е готова за клинична употреба.
 
Активно екранираният магнит на Magnetom Terra е най-лекият произвеждан досега еднокорпусен 7-теслов магнит в света - с 50% по-лек от предишните поколения, активно екранирани 7-теслови магнити.
 
Той е резултат на многогодишен инженерен проект на Siemens Magnet Technologies в Оксфорд, стъпващ върху дългогодишния опит на екипа, добит при проектирането и производството на най-модерните 3-теслови магнити за клинична употреба.
 
В резултат на това с новия апарат инсталацията на 7-тесловата ЯМР система става много по-лесна и инсталирането й в клинична среда вече е възможно.
 
Новият магнит увеличава потенциала за използване на най-модерните изследователски възможности в бъдещи клинични приложения – за анатомично, функционално или метаболитно изобразяване.
NEWS_MORE_BOX
 
Това е възможно благодарение на специално проектираната 7-теслова технология, която предлага технология за паралелно предаване до 8 канала за избирателно намагнетизиране и по-добра хомогенност при труднодостъпни области от тялото като сърдечната и коремната област и до 64 приемателни канала, осигуряващи по-голяма плътност на бобините в зрителното поле, за да се постигнат по-високи коефициенти на ускорение, по-добро съотношение сигнал-шум, по-добра пространствена разделителна способност, както и по-добро покритие на съответните участъци от тялото - предмет на прегледа.
 
Апаратът разполага и с най-новата софтуерна платформа Syngo MR E11, идентична с най-новите водещи 3-теслови ЯМР системи.
 
В момента компанията производител е единствената, която е произвела самостоятелно цялостна ЯМР система с ултрамощно магнитно поле.
 
Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на електрификацията, автоматизацията и цифровизацията и е един от най-големите световни доставчици на енергийно-ефективни технологии.
 
Тя е и водещ доставчик на медицинско оборудване за образна диагностика, в това число и системи за компютърна томография и магнитен резонанс.