7 прости правила за добро сърдечно здраве са добра превенция срещу неврологични заболявания като деменция, затвърждава сериозно проучване.


Неговор автор е Северин Сабия от отдела по епидемиология на стареенето и невродегенеративните заболявания в Инсерм, публична изследователска институция, свързана с Парижкия университет.

 


Изследователският екип проследява как пациентите се приспособяват към тези правила и какво влияние оказва спазването им върху неврологичното им здраве.

 

Обработват се данните на 7899 участници от Великобритания на възраст над 50 години. В началото участниците били в отлично сърдечно здраве без признаци на деменция. Проучването започва през 1985 г. и продължава до 2017 г.

 

За периода на проследяване от 25 години 347 от 7889 участници развиват деменция на средна възраст 75 години. Изследователите измерват придържането към поставените 7 правила като използват оценка от 3 точки за всеки от тях.

 

Резултатите показват, че спазването на поставените правила води до запазване на сърдечното здраве, което е пропорционално на старанието на участниците, а сърдечното здраве корелира с по-нисък риск от деменция по-късно.

 

Съответно в групата с влошено сърдечно здраве, изследователите констатират неспазване на 7-те правила и съответно по-висок риск от отключване на деменция. Резултатите показват 3,2 случая на деменция на всеки 1000 човека.

 

В групата със средно сърдечно здраве, резултатите са 1,8 случая на деменция на 1000 души и 1,3 случая на 1000 при групата с най-високи резултати и добро сърдечно здраве.

 

Промяната в начина на живот, касае 7 стъпки в следната насока:

  • Редовно следене и контрол на кръвното налягане;
  • Контрол на холестерола;
  • Поддържане на нормални стойности на кръвната захар;
  • Спазване на здравословна диета с избягване на солени и мазни храни и неподходящи напитки;
  • Поддържане на здравословно тегло;
  • Отказ от тютюнопушенето.