Пет до седем месеца след инфекция със SARS-CoV-2 се отделят висококачествени антитела, споделя доц. д-р Дийпта Батачаря от Катедрата по имунология на Аризонския университет, цитиран от Medical Xpress.


Имунитетът след прекаран ковид продължава няколко месеца и е стабилен поне пет. Този резултат е получен след проучване на Университета, което си поставя за цел да проследи производството на антитела и го прави с проби от близо 6000 души от април. 


Въпросът за трайността на имунитета след коронавирусна инфекция е един от най-дискутираните през последните месеци. От степента на имунитета и неговата трайност зависи и отговорът на въпроса имунилизани ли сме срещу заболяване след като един път прекараме коронавирусна инфекция или сме податливи на реинфекция. Резултатите от проучването на изследователския екип са публикувани в сп. Immunity вчера със заглавие „Orthogonal SARS-CoV-2 Serological Assays Enable Surveillance of Low Prevalence Communities and Reveal Durable Humoral Immunity“.


Когато коронавирусът навлезе в организма за първи път, имунната система изпраща плазмени клетки с къс живот (short-lived plasma cells), които произвеждат антитела за незабавно справяне с чуждия агент. Тези антитела се откриват в кръвни тестове в рамките на 14 дни след инфекцията.
Екипът на проф. д-р Янко Николич-Зугич от Университета на Аризона, ръководител на Отдела по имунобиология, разработват един от най-точните тестове за антитела на ковид и сега изследователите са в състояние да регистрират наличие на антитела месеци след инфекцията и проследят дъгосрочния имунитет. 


При втория етап на имунния отговор се образуват плазмени клетки с дълъг живот (long-lived plasma cells), които произвеждат висококачествени антитела. Точно тези антитела осигуряват дълготраен имунитет.


Двамата учени доц. Батачаря и д-р Николич-Зугич проследяват нивото на антителата в продължение на няколко месеца при хора дали положителна проба за ковид и установяват, че тези антиела присъстват в кръвните проби в продължение на поне пет до седем месеца, като остават функционално ефективни. Според изследователите имунитетът срещу коронавируса би трябвало да продължава много по-дълго.


Според Майкъл Дейк, вицепрезидент на научния здравен център на университета и член на екипа, отговор на въпроса дали тези антитела осигуряват трайна защита срещу SARS-CoV-2 си остава от най-трудните засега, но с получените резултати вече може да се твръди, че трайният имунитет срещу вируса е реалност, което се основава на постижението на екипа да борави с прецизен тест. 


От по-ранните изследвания се съдеше, че нивото на антитела след коронавирусна инфекция пада и осигурява само краткосрочен имунитет. Тези заключения според Батачаря са фокусирани върху плазмените клетки с кратък живот и не взимат предвид плазмените клетки с дълъг живот и висококачествените антитела. 


Изследването е проведено в продължение на седем месеца и затова периодът, за който може да се твръди, че имунитет има е този. Ученият напомня, че имунитет срещу първия SARS вирус се открива 17 години след инфекцията. При условие, че SARS-CoV-2 е подобен на него вирус може да се предполага, че антителата би трябвало да са налични поне две години след инфекция с него. 


Тестът на UArizona Health Sciences е разработен, използвайки две различни части на вируса SARS-CoV-2 - S1 и S2, което е и иновативното.
Повечето тестове търсят антитела при S1, което включва рецептор-свързващ домен, при който шиповидния протеин се свързва с протеинов рецептор при навлизането на клетките. Различното при новия тест е, че антителата трябва да присъстват и на двете места S1 и S2, за да бъде тестът положителен.  


Въпреки 99% точност на теста само с едната част на вируса в началото на разработката, екипът на д-р Николич-Зугич решава да надгради теста и добавя втората част. 


От 5882 проведени теста само един дава фалшиво положителен резултат, което е коефициент по-малък от 0,02%!


Тестът е бил оторизиран за употреба през август от FDA.


В момента изследователският екип провежда много по-мащабно проучване с участието на 30 000 души, като дава достъп за тест на всички желаещи на възраст над 18 години.