Три пъти по-малка е вероятността да дадат положителен тест за коронавирусна инфекция ваксинираните пред неваксинираните.


Това са резултатите от мащабно проучване REACT-1, проведено във Великобритания. Проучването е част от програмата за мониторинг на коронавирусната инфекция сред британското население. Резултатите се базират на PCR тестове на близо 100 000 души, проведени между 24 юни и 12 юли. 


През този период британските здравни властни отчитат, че 0,63%  (1:158) от населението е заразено и се наблюдава четирикратно повишаване на случаите инфектирани. Към 7 юни процентът е бил 0,15 (1:670).1Според изследователския екип числото на инфектираните е подобно на регистрираното през октомври 2020 г. и края на януари 2021 г., когато то се удвоява на всеки 25 дни. 


За разлика отпреди сега се наблюдава забавяне на темпа на растеж на числото – в края на изследвания период се получава число R=1,44, което е по-ниско от полученото в междинния доклад R=1,87 на 8 юли.2 Междиният доклад разглежда първите 47 000 проби. 


Анализите на проучването показват, че при напълно ваксинираните има по-малка вероятност да предават вируса на други поради средно по-малкия вирусен товар и съответно по-малко отделяне на вирус.


От проучването става ясно и че риск от инфектиране остава и при напълно ваксинираните, тъй като все пак нито една ваксина не може да осигури 100% защита. Това обосновава необходимостта да се действа предпазливо по отношение ограниченията срещу разпространението на коронавируса, за да се защити населението и бъде контролиран процентът на заразените.


При последното изследване от проучването са проведени PCR тествове на 98 233 души. 527 от тях са били положителни, което е 0,63%. При 100% от тях се открива вариант Делта на вируса, докато за предишния период е било близо 80% и останалите са били вариант Алфа.


Хората, които не са били ваксинирани, са били причина за три пъти по-голямо разпространение на вируса в сравнение с ваксинираните с две дози – съответно 1,21 % на 0,40%.


И в двете групи обаче се наблюдава петкратно увеличение на случаите в сравнение с миналия период, когато числата са били съответно, 0,24% и 0,07%.


Въз основа на тези данни изследователите изчисляват, че при напълно ваксинираните рискът от коронавирусна инфекция е между 50-60% по-нисък, отколкото при неваксинираните. 


Предишни данни от проучването показват, че връзката между инфекциите, хоспитализациите и смъртните случаи намалява от февруари. От април обаче изследователите наблюдават сближаване при тенденциите между инфекциите и хоспитализираните, като се запазва по-слабата тенденция при смъртните случаи. Предполага се, че тази промяна в тенденциите е заради настъпването и по-широто разпространение на варианта Делта и променения микс при хоспитализираните – по-млади и неваксинирани хора.


Най-високо число на разпространение се изчислява сред младите хора на възраст между 13 и 24 години – 1,56%, най-ниско е при хора на възраст над 75 години – 0,17%.3

 

Източници:
1.    https://www.imperial.ac.uk/news/224113/coronavirus-infections-rising-exponentially-england-react/
2.    https://www.imperial.ac.uk/news/225873/coronavirus-infections-continue-grow-exponentially-england/
3. https://www.imperial.ac.uk/news/227713/coronavirus-infections-three-times-lower-double/
Справка: 
https://spiral.imperial.ac.uk/handle/10044/1/90800
https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/90800/2/react1_r13_final_preprint_final.pdf