ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Анаста

Anasta

Staphylococcus toxoid sol. inj. amp. 0,5 ml x 50; sol. inj. 5 ml vial x 10
Последна корекция: 18 юни 2014


Тагове:   артрит     пневмония     сепсис     ваксина    
Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

АНАСТА
Стафилококов токсоид

ANASTA
Staphylococcus toxoid


• Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да Ви бъде инжектирана ваксината.
• Пазете листовката за пациента, до завършване на пълния курс на лечение.

• Тази листовка не съдържа цялата информация за ваксината. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо попитайте Вашия лекар или
производителя на ваксината ("Анаста-СМДЛ" ООД)

СЪСТАВ
Лекарствено вещество
Стафилококов токсоид 8 CE*/ml
Staphylococcus toxoid
Помощни вещества
Тиомерсал                                                    0,1 mg/ml
Разтвор на натриев хлорид (9 g/l) до обем 1,0 ml

*СЕ (свързваща едииица) - 1 СЕ е минималното количество таксоид, който свързва една антитоксична единица от анти-алфа-хемолизинов стандартен серум. Отнася се само за този лекарствен продукт.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Инжекционен разтвор в ампула х 0,5 ml и във флакон х 5 ml


ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

"Анаста -СМДЛ" ООД,

София 1797, жк "Младост" бл. 82 А, вх. Б, ет. 5


ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ

АНАСТА е противобактериална ваксина, получена от токсин на Staphylococcus aureus чрез детоксикация с формалдехид и топлина. Като консервант е използван тиомерсал. Представлява бистра течност без странични примеси с леко жълтеникав цвят.

 

ПОКАЗАНИЯ
АНАСТА се използва за лечение на заболявания със стафилококова етиология - ­пневмония, сепсис, фурункулози, остеомиелити, мастити, екземи, артрити, и др.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Остри инфекциозни заболявания, включително и в период на възстановяване и температурни състояния (с изключение на заболявания със стафилококова етиология).
• Активни форми на туберкулоза.
• Сърдечни заболявания, декомпенсиран и субдекомпенсиран сърдечен порок.
• Хипертонична болест.
• Тежка атеросклероза.
• Базедова болест.
• Тежки заболявания на кръвотворния апарат (анемии, левкемии, хемофилии и др).
• Тежки чернодробни заболявания (цироза, остър хепатит, вирусен хепатит)
• Алергични състояния (с изключение на тези със стафилококова етиология).
• Реакции на свръхчувствителност от бърз тип след предишна ваксинация с такава ваксина (генерализирана уртикария, оток на Квинке, анафилактичен шок).
• Свръхчувствителност към иякоя от съставките на ваксината.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА
Инжектираното лице трябва да остане под лекарско наблюдение зо минути след прилагане на АНАСТА поради възможността от поява на анафилактична реакция.
Да не се прилага интравенозно!
Да не се прилага интрадермално!
Не се допуска употреба на замръзвала ваксина!
Да не се използва ваксина с изтекъл срок на годност!
Да не се използва ваксина с отклонения във външния вид!

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АНАСТА може да се прилага едновременно с антибиотици и други лекарствени продукти.
С оглед на по-добър имунен отговор, интервалът между имунизации с други ваксини и прилагането на АНАСТА не трябва да бъде по-малък от 20 дни.
След лечение със стафилококов гама-глобулин АНАСТА се прилага след 20 дни.
Когато се прилага локално (в носа) не трябва да се прилага едновременно с други лекарствени продукти за назално приложение. Те се прилагат един час след прилагането на АНАСТА.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
- Имунизацията се предшества от преглед на лекар.
- При пациенти с вроден или придобит имунен дефицит имунизацията може да бъде направена, като се има предвид, че поради състоянието на имунната система, имунният отговор може да бъде по-слаб. При лица на имуносупресивно лечение (кортикостероиди, антимитотична химиотерапия и др.) се препоръчва да се изчака края на лечението, преди да бъде приложена АНАСТА.
- Ваксината съдържа остатъчно количество формалдехид, затова трябва да се прилага с особено внимание при лица, свръхчувствителни към формалдехид.
- Ваксината съдържа живачното съединенние тиомерсал, което може да предизвика сенсибилизация.
- Няма данни за влияние върху плода при бременни и за отделяне в кърмата.
- Ваксината не влияе върху активното внимание, способността за шофиране и работа с машини.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Подкожно - прилага се в областта на вътрешния ъгъл на скапулата или в областта на делтоидния мускул на ръката дълбоко подкожно в увеличаващи се дози по предварително определена схема. Схемата е съобразена с клиничната форма на заболяването и титъра на анти-алфа-хемолизина (стафилолизинов титър) за всеки пациент, изразен в антитоксични единици (АЕ) в 1 ml. 1 АЕ съответства на 0,05 ml Международен стандартен анти алфа-хемолизинов серум.


Основен лечебен курс

1-ва схема - 7 /седем/ инжекции с интервал 3 дни както следва: 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1 ml

2-ра схема - 8 /осем/ инжекции с интервал 3 дни както следва: 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 ml

 

При алергични и артритни заболявания със стафилококова етиология и високо ниво на стафилолизиновия титър. лечението започва с разреден 1:10 в инжекционен разтвор на NaCl (9 g/l) продукт непосредствено преди инжектиране по следната схема:

3-та схема - 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 ml - през 3 дни

Три дни след последното прилагае на разреден продукт инжектирането продължава с неразреден, както следва:
0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5 ml - през 3 дни


При титър на анти алфа-хемолизина под 12-15 АЕ/т! един месец след последната инжекция, курсът на лечение може да се повтори по следната схема:
0,5; 1,0; 1,0 ml - през 15 дни при пациенти лекувани по първа и втора схема

0,5; 0,5; 0,5 ml - през 15 дни при пациенти лекувани по трета схема


За получаване на траен резултат след проведената имунотерапия, описана по-горе, се извършва реимунизация с 0,5 ml АНАСТА по следната схема: 1-вa реимунизация - 30 дни след последната инжекция на основния лечебен курс;

2-ра реимунизация - 30 дни след първата реимунизация;

3-та реимунизация - 30 дни след втората реимунизация.


При по-тежки клинични случаи броят на реимунизациите може да се увеличи.


При предозиране, ако е необходимо могат да се приемат антихистаминови лекарствени продукти.

 

Локално приложение

Използва се за локално лечение на стафилококово носителство в носа при деца до 1-годишна възраст. Извършва се с помоща на стерилни памучни тампони. За всяко мазане и за всяка ноздра се използува отделен стерилен тампон. Тампоните се напояват с ваксина и с тях лигавицата на всяка ноздра се намазва обилно 3 пъти на ден в продължение на 10-15 дни.

 

При необходимост лечението може да бъде повторено.


НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ
При подкожни приложение - може да се иаблюдават локалии и общи реакции. Локалните реакции се изразяват в болезненост, зачервяване и инфилтрат на мястото на инжектирането.
Общите реакции се изразяват в общо неразположение и повишена температура до 37,5 С. Всички реакции преминават за 1-5 дни. При поява на местни и общи реакции, следващата инжекция се прилага със същата доза, като курсът на лечение се удължава.

При локално приложение - не са наблюдавани нежелани лекарствеии реакции.

 

При поява на нежеалаии реакции, различии от описаиите, съобщете на Вашия лекуващ лекар или в лекарския кабинет на "Анаста-СМДЛ" ООД (тел. 979 20 24).

 

СЪХРАНЕНИЕ
АНАСТА се съхран:ява и транспортира при температура от +2 до +8 С (в хладилник), защитеиа от светлина. Да не се замразява. Замръзналата ваксина е негодна за употреба. Да се съхранява на място, недостъпно за деца!


СРОК НА ГОДНОСТ

36 месеца

31 дни след първото изтегляие от флакои със стерилии спринцовка и игла. Да не се използва след датата, на която изтича срокът на годност, посочена върху първичиата и вторичиата опаковки (месец и година). Продуктът е годеи за употреба до последиия деи иа посочеиия месец.


Дата на последната редакция на листовката - август 2004 г.Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (13)

Коментарите са изказани от наши потребители и са автентични, без редакторска намеса. Екипът на Puls.bg не носи отговорност за съдържанието им.

Емо     2017-10-05 22:48:54
Допълнение: Бактериофагите са вируси. Има за стафилококи. Те са в лизат, подобен на тази ваксина, но ефекта е по-слаб. Бактериофагите помагат но за 1 месец. Самата ваксина се произвежда и в Русия. Анаста е затворена, но лесно може да се намери ваксина от Украйна и Молдова. Проблем са границите, че проверяват много и неудобството от транспортиране 2-8 градуса. Инжекциите леко болят. Собствените антитела са по-трайни от фагите, т.е. големи количества убити стафилококи предизвикват имунния отговор.
Емо     2017-07-27 14:03:34
Този "ваксина" която търсити на 99% се казва "Бактериофаг стафилококовий".
За съжаление се транспортира до 8 градуса (но не трябва да замръзва) и фармацефтичната мафия спира доставките - където може. В Европа почти е невъзможно да се намери.
Според мен затварянето на Анаста също не е случайно.
stoqn     2016-01-27 17:44:43
iskam da merya tosi enceskiya anasta asam ot nova zagroa
Мерелин     2015-09-01 13:03:23
Сега отново имам проблем със стафилококите. Този път са по кожата. Пих антибиотици, но цялата се обринах. Издирвам Анаста под дърво и камък, защото знам, че те са единственото ми спасение, но за жалост не ги откривам. Надявам се само да не са ги закрили, защото изчетох и много негативни коментари за тях, писани преди всичко от \"компетентни\"които обясняват, че нямало такова чудо \"стафилококов титър\"... или нещо такова.
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ ДА ОТКРИЯ Д_Р ПЕТРОВА! Ако някой знае нещо, нека пише.
Мерелин     2015-09-01 12:54:48
Преди 13 години ме излекуваха в Анаста, съпругът ми също. Имах кашлица, за която никой лекар нямаше обяснение от какво се причинява, защото гърдите ми бяха \\\\\\\"чисти\\\\\\\". Имах и бяло течение, за което всички гинеколози ми слагаха диагноза \\\\\\\"гъбички\\\\\\\" и ме тъпчеха безрезултатно с антибиотици. Най-накрая попаднах на добър гинеколог, който ме прати в лаборатория и след като се установи, че имам стафилококи ме изпрати в Анаста. Излекувах течението. Неочаквано за мен и кашлицата изчезна.
13 намерени, страница 1 от общо 3  1   2   3   Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Прочети повече за


Тема на седмицата:
Псориазис – засяга не само кожата

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter
Инвестор-Пулс ООД © 2001+ Всички права запазени
Реклама | Пишете ни | Контакти | За сайта | Карта | Условия за ползване
Investor-Puls ltd. © 2001+ All rights reserved. Contact Us | Advertising