ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Росукард

Rosucard

tabl. film. 10 mg x 28; x 30; x 84; x 90
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


 

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 
ROSUCARD 10 mg, film-coated tablets
ROSUCARD 20 mg, film-coated tablets
ROSUCARD 40 mg, film-coated tablets
rosuvastatin
 
РОСУКАРД 10 mg, филмирани таблетки 
РОСУКАРД 20 mg, филмирани таблетки 
РОСУКАРД 40 mg, филмирани таблетки 
росувастатин
 
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълщпелни въпроси, попитайте вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете вашия лекар или фармацевт.
 
В тази листовка:
1. Какво представлява РОСУКАРД и за какво се използва
2. Преди да приемете РОСУКАРД
3. Как да приемате РОСУКАРД
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате РОСУКАРД
6. Допълнителна инФормация
 
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РОСУКАРД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
РОСУКАРД принадлежи към група медикаменти наречени статини. Използва се за коригиране на нивата на мастните съединения в кръвта, наречени липиди, най-често срещан от които е холестерола. В кръвта се откриват различни видове холестерол -"лош" холестерол (LDL-C) и "добър" холестерол (HDL-C). РОСУКАРД може да намали "лошия" холестерол и да увеличн "добрия" холестерол. Предписан ви е РОСУКАРд, тъй като имате високо ниво на холестерол. Това означава, че при вас има рнск от сърдечен пристъп или инсулт.
 
Даден ви е съвет да вземате статин, защото с промяна на храненето и увеличената физическа активност не сте успели да коригирате нивото на холестерола.
РОСУКАРД действа като подпомага блокирането във Вашия организъм на "лошия" холестерол и подобрява способностите на тялото ви да го отстранява от кръвта. Трябва да продължите да вземате РОСУКАРД, дори ако вече е свалил Вашия холестерол до нужното ниво, тъй като той предотвратява повивишаването отново на Вашите нива на холестерол.
 
Трябва, обаче, да спрете да го вземате, ако вашият лекар предпише това или забременеете. Трябва да продължите да спазвате диетата за намаляване на холестерола и физическите упражнения, докато провеждате лечение с РОСУКАРД. При повечето хора не оказва влияние върху начина, по който се чувстват, тъй като не предизвиква появата на някакви симптоми Ако обаче се остави без лечение, отлагането на масти в стените на кръвоносните съдове води до стесняването ИМ. Понякога тези стеснени кръвоносни съдове могат да се запушат, което може да прекрати кръвоснабдяването на вашето сърце или мозък, което води до сърдечен пристъп или инсулт. Ако коригирате нивото на вашия холестерол, можете да намалите риска от сърдечен пристъп или инсулт.
 
2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ РОСУКАРД
Не приемайте РОСУКАРД
• Ако сте алергични (свръхчувствителни) към росувастатин или към иякоя от останалите съставки.
• Ако сте бременна или кърмите. Ако забременеете докато приемате РОСУКАРД незабавно спрете приема и информирайте вашия лекар. Жените трябва да избягват забременяване докато приемат РОСУКАРД, като използват подходяща контрацепция.
• Ако имате чернодробно заболяване.
• Ако имате сериозни бъбречни проблеми.
• Ако имате повтарящи се и необясними мускулни болки.
• Ако вземате лекарство наречено циклоспорин (използвано, например след органна трансплантация).
 
Освен това, не вземайте РОСУКАРД 40 mg (най-високата доза):
• Ако имате умерени бъбречни проблеми (ако имате съмнения, попитайте своя лекар).
• Ако щитовидната ви жлеза не работи правилно.
• Ако сте имали многократно необясними мускулни болки, индивидуална или семейна анамнеза с мускулни проблеми или предходна анамнеза за мускулни проблеми, когато приемате други лекарства за понижаване на холестерола.
• Ако редовно пиете големи количества алкохол.
• Ако сте от азиатски произход (японски, китайски, филипински, виетнамски, корейски и индийски).
• Ако вземате други лекарства, наречени фибрати, за намаляване на вашия холестерол.
 
Обърнете снециално внимание нри употребата на РОСУКАРД
• Ако имате проблеми с вашите бъбреци.
• Ако имате проблеми с вашия черен дроб.
• Ако сте имали многократно необясними мускулни болки, семейна анамнеза с мускулни проблеми или предходна анамнеза за мускулни проблеми, когато приемате други лекарства за понижаване на холестерола. Незабавно уведомете вашия лекар, ако имате необясними мускулни болки, особено ако не се чувствате добре или имате температура. 
• Ако редовно пиете големи количества алкохол.
• Ако щитовидната ви жлеза не работи правилно.
• Ако вземате други лекарства, наречени фибрати, за намаляване на вашия холестерол. Моля, прочетете внимателно тази листовка, дори ако преди сте вземали други лекарства за висок холестерол.
• Ако вземате лекарства, използвани за лечение на HIV инфекция, като лопинавир/ритонавир, моля, прочетете "Прием на други лекарства".
• Ако пациентът е в детска възраст: РОСУКАРД не трябва да се дава на деца
• Ако сте на възраст над 70 години (тъй като лекарят трябва да избере правилната доза РОСУКАРД, която е подходяща за вас).
• Ако сте от азиатски произход - японски, китайски, филипински, виетнамски, корейски и индийски. Вашият лекар трябва да избере правилната начална доза РОСУКАРД, която е подходяща за вас.
 
При малък брой хора статините могат да засегнат черния дроб. Това се установява с лесно изследване, при което се търсят повишени нива на чернодробните ензими в кръвта. По тази причина, Вашият лекар обикновено прави кръвни изследвания (изследвания на чернодробната функция) преди и по време на лечението с РОСУКАРД.
 
Прием на други лекарства
Моля информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
 
Уведомете своя лекар, ако вземате някое от следните лекарства: циклоспорин (използван, например, след органна трансплантация), варфарин (или някое друго лекарство за разреждане на кръвта), фибрати (като гемфиброзил, фенофибрат) или иякакво друго лекарство за понижаване на холестрола (като езетимиб), лекарства за лощо храносмилане (използвани за неутрализиране на киселина в стомаха ви), еритромицин (антибиотик) перорален контрацептив (хапче), хормонално заместващо лечение или лопинавир/ритонавир (използвани за лечение на HIV инфекция - моля, прочетете точка "Обърнете специално внимание при употребата на РОСУКАРД"). Ефектите на тези лекарства могат да бъдат променени от РОСУКАРД или те могат да променят ефектите на РОСУКАРД.
 
Прием на РОСУКАРД с храни и напитки
Можете да вземате РОСУКАРД със или без храна.
 
Бременност и кърмене
Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата кооето и да е лекарство.
 
Не вземайте РОСУКАРД, ако сте бременна или кърмите. Ако забременеете докато приемате РОСУКАРД, незабавно спрете приема и информирайте вашия лекар. Жените трябва да избягват забременяване докато приемат РОСУКАРД, като използват подходяща контрацепция.
 
Шофиране и работа с машини
Повечето хора могат да шофират и да работят с машини докато използват РОСУКАРД - той не повлиява техните способности за това. Някои хора, обаче, при лечение с РОСУКАРД имат замайване. Ако почувствате замайване, информирайте вашия лекар преди да правите опити да шофирате или работите с машини.
 
Важна информация относно някои от съставките на РОСУКАРД
РОСУКАРД 10 mg филмирани таблетки съдържа 60 mg лактоза монохидрат. РОСУКАРД 20 mg филмирани таблетки съдържа 120 mg лактоза монохидрат. РОСУКАРД 40 mg филмирани таблетки съдържа 240 mg лактоза монохидрат. Ако знаете от вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари (лактоза или млечна захар), преди да вземате този продукт се консултирайте с вашия лекар.
 
3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ РОСУКАРД
Винаги приемайте РОСУКАРД точно както ви е казал вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте вашия лекар или фармацевт.
 
Начална доза:
Вашето лечение с РОСУКАРД трябва да започне с доза от 5 mg или 10 mg, дори ако сте вземапи по-висока доза от друг статин преди.
Доза от 5 mg може да се приложи като се раздели таблетка от 10 mg на две по делителната линия.
 
Изборът на вашата начална доза зависи от: 
о Нивото на вашия холестерол. 
о Нивото на риска при вас за сърдечен пристъп или инсулт. 
о Дали при вас има фактор, който ви прави по-податливи на възможни нежелани лекарствени реакции.
 
Моля, проверете при вашия лекар или фармацевт каква начална доза росувастатин е най-подходяща за вас.
 
Вашият лекар може да реши да ви даде най-ниската доза (5 mg), ако:
о Сте от азиатски произход (японски, китайски, филипински, виетнамски, корейски и индийски).
о Сте на възраст над 70 години.
о Имате умерени бъбречни проблеми.
о При вас има риск от мускулни болки (миопатия).
 
Повишаване на дозата и максимална дневна доза:
Вашият лекар може да реши да повиши дозата ви. Това е така, за да приемате количеството РОСУКАРд, което е най-подходящо за вас. Ако сте започнали с доза от 5 mg, вашият лекар може да реши да я удвои на 10 mg, след това на 20 mg и след това при необходимост - на 40 mg. Ако сте започнали с доза от 10 mg, вашият лекар може да реши да я удвои на 20 mg и след това при необходимост - на 40 mg. Преди всяко коригиране на дозата има интервал от четири седмици.
Максималната дневна доза РОСУКАРД е 40 mg. Тя е само за пациенти с високи нива на холестерол и висок риск от сърдечен пристъп или инсулт, чиито нива на холестерол не се понижават достатъчно с 20 mg.
 
Поглъщайте хапчето цяло, с вода.
 
Можете да го вземете по всяко време на деня.
Опитайте се да вземате вашата таблетка по едно и също време от деня, за да ви е по­лесно да запомните, че трябва да вземете таблетка.
Важно е редовно да посещавате вашия лекар за проверка на нивото на холестерола, за да сте сигурни, че вашият холестерол е свален и се поддържа на правилното ниво.
 
Вашият лекар може да реши да увеличи дозата, така че да приемате количеството РОСУКАРД което е подходящо за вас.
 
Ако сте взели повече от необходимата доза РОСУКАРД
Обърнете се към вашия лекар или най-близката болница за съвет.
 
Ако пропуснете да вземете РОСУКАРД
Не се притеснявайте, просто вземете следващата планирана доза в правилния час. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате тази, която сте пропуснали.
 
Ако сте спрели да вземате РОСУКАРД
Консултирайте с вашия лекар, ако искате да спрете да вземате РОСУКАРД. Нивото на холестерола ви може отново да се повиши, ако спрете да вземате РОСУКАРД.
 
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте вашия лекар или фармацевт.
 
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, РОСУКАР Д може да nредизвшш нежелани реакции, въпреки че не есеки ги получава.
 
Спрете да вземате РОСУКАРД и незабавно потърсете медицинска помощ ако при вас се появи някоя от следните алергични реакции:
• затруднено дишане, със или без оток на лицето, устните, езика и/или гърлото
• отичане на лицето, устните, езика и/или гърлото, което може да затрудни преглъщането
• силен сърбеж по кожата (с надигнати бучки). Спрете да вземате РОСУКАРД и незабаано се консултирайте със вашня лекар и ако имате необичайни болки в мускулите, които продължават по-дълго от очакваното. Както и при останалите статини, много малък брой хора могат да имат неприятни ефекти върху мускулите, като рядко те могат да продължат и да се превърнат в потенциалио живото-застрашааащо мускулно увреждане, известно като рабдомиолиза. Честотата на нежеланите лекарствени реакции се определя както следва:
 
много чести: засягат повече от 1 на 10 потребители
чести: засягат 1 до 10 на 100 потребители
нечести: засягат 1 до 10 на 1000 потребители
редки: засягат 1 до 10 на 10 000 потребители
много засягат по-малко от 1 на 10 000 неизвестни: от наличиите данни оценка на честотата не може да бъде направена
 
Следните нежелани лекарствени реакции са били наблюдавани при росувастатин (активното вещество на продукта РОСУКАРД):
 
Чести възможни нежелани лекарствени реакции:
• Главоболие
• Стомашна болка
• Запек
• Общо неразположение
• Мускулна болка
• Обща отпадналост
• Замайване
• Повишаване на количеството протеин в урината - то обикновено се връща в норма от само себе си, без да се налага да спирате приема на РОСУКАРД (само РОСУКАРД 40 mg).
 
Нечести възможни нежелани лекарствени реакции:
• Обрив, сърбеж или други кожни реакции
• Повишаване на количеството протеин в урината - то обикновено се връща в норма от само себе си, без да се налага да спирате приема на РОСУКАРД (само РОСУКАРД 10 mg и 20 mg).
 
Редки възможни нежелани лекарствени реакции:
• Тежка алергична реакция - проявите включват оток на лицето, устните, езика и/или гърлото, трудно преглъщане и дишане, силен сърбеж по кожата (с надигнати бучки) Ако мислите, че получавате алергична реакция, спрете да вземате РОСУКАРД и незабавно потърсете медицинска помощ
• Мускулно увреждане - като предпазна мярка спрете да вземате РОСУКАРД и незабавно се консултирайте със вашия лекар, ако имате необичайни болки в мускулите, които продължават по-дълго от очакваното.
• Силна болка в стомаха (възпаление на панкреаса)
• Повишени стойности на чернодробните ензими в кръвта
• Ставна болка.
 
Много редки възможни нежелани лекарствени реакции:
• Жълтеница (пожълтяване на кожата и очите)
• Хепатит (възпален черен дроб)
• Следи от кръв в урината
• Увреждане на нервите на краката и ръцете (като изтръпване)
• Загуба на памет.
 
Нежелани реакции с неизвестна честота могат да включват:
• Диария (редки изпражнеиия)
• Синдром на Stevens-Johnson (тежко състояние с мехури по кожата, в устата, очите и гениталиите). 
 
Ако някоя от неселаните лекарствeни реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете вашия лекар или фармацевт.
 
5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ РОСУКАРД
Да се съхранява на място недостъпно за деца. 
Не използвайте РОСУКАРД след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява под 25 С в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.
 
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте вашия фармацевт как да унищожите ненужните ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
 
6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Какво съдържа РОСУКАРД
Активното вещество е росувастатин.
Една филмирана таблетка съдържа 10 mg, съотв. 20 mg, съотв. 40 mg росувастатин като росувастатин калций.
Другите съставки са: 
Сърцевина: лактоза монохидрат, целулоза, микро кристална, кроскармелоза натрий, силициев оксид колоидален безводенен, магнезиев стеарат,
Обвивка: Хипромелоза 291015, Макрогол 6000, титаниев диоксид (Е171), талк, железен оксид червен (Е172).
 
Как изглежда РОСУКАРД и какво съдържа опаковката
РОСУКАРД 10 mg филмиранн таблетки са светло розови, филмирани, овални, двойно изпъкнали таблетки с делителна черта.
РОСУКАРД 20 mg филмирани таблетки са розови, филмирани, овални, двойно изпъкнали таблетки.
РОСУКАРД 40 mg филмирани таблетки са тъмно розови, филмирани, овални, двойно изпъкнали таблетки.
 
Големина на опаковката: 28, 30, 84, 90 филмирани таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
 
Притежател на разрешението за употреба и производител
Zentiva, k. s., Prague, 
Чешка Република
 
Този лекарствен продукт е регистриран в страните члеики на ЕИП под следните наименования
България
РОСУКАРД 10 mg филмирани таблетки 
РОСУКАРД 20 mg филмирани таблетки
РОСУКАРД 40 mg филмирани таблетки
 
Чешка Република:
ROSUCARD 10 mg potahovane tablety
ROSUCARD 20 mg potahovane tablety
ROSUCARD 40 mg potahovane tablety
 
Естония:
ROSUCARD 10 mg
ROSUCARD 20 mg
ROSUCARD 40 mg
 
Латвия:
ROSUVACARD 10 mg apvalkotas tabletes
ROSUVACARD 20 mg apvalkotas tabletes
ROSUVACARD 40 mg apvalkotas tabletes
 
Литва:
ROSUVACARD 10 mg plevele dengtos tabletes 
ROSUVACARD 20 mg рlеvеlе dengtos tabletes 
ROSUVACARD 40 mg рlёvеlе dengtos tabletes
 
Полша
ROSUCARD
 
Румъния:
ROSUCARD, 10 mg, comprimate filmate 
ROSUCARD, 20 mg, comprimate filmate 
ROSUCARD, 40 mg, comprimate filmate
 
Словакня:
ROSUCARD 10 mg filmom оbаlеnе tablety
ROSUCARD 20 mg filmom оbаlеnе tablety
ROSUCARD 40 mg filmom оbаlеnе tablety
 
Дата на последно одобрение на листовката:


Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (0)

Няма изказани коментари.Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Тема на седмицата:
Хипертоничните кризи се наблюдават и през лятото

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter