ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Панцеф

Pancef

tabl. film. 400 mg x 5; x 10
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


 

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
PANCEF ®/ПАНЦЕФ® 400 mg филмирани таблетки
(цефиксим)

 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или
фармацевт.

 

В тази листовка:
1. Какво представлява Панцеф и за какво се използва
2. Преди да приемете Панцеф
3. Как да приемате Панцеф
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Панцеф
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНЦЕФ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Панцеф (цефиксим) е перорален цефалоспорин от аминотиазоловата група. Цефиксим е показал активност, както ин витро, така и при клинични инфекции спрямо повечето щамове на следните микроорганизми: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Neisseria gonorrhoeae и др.

 

Панцеф се препоръчва за лечението на инфекции, причинени от чувствителни към цефиксим микроорганизми, а именно:

- остри инфекции на горните и долните дихателни пътища, вкл. фарингит и тонзилит, остър бронхит и изострен хроничен бронхит, пневмония, остър и хроничен синузит; 
- инфекции на пикочните пътища; 
- неусложнена гонорея (цервикална/уретрална).


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ПАНЦЕФ

Не приемайте панацеф ако:
 - сте алергични (свръхчувствителни) към цефалоспоринови антибиотици.                                                                            

 

Обърнете специално внимание при употребата на Панцеф ако:

- имате или сте имали някога алергична реакция към пеницилините, към други   лекарства или в случай на други алергични прояви (алергичната реакция може да   включва обрив, сърбеж, оток, необичайни ставни болки, или затруднено дишане).   При поява на алергична реакция приемът на лекарството трябва да се   преустанови; 
-имате проблеми с бъбреците или заболявания на гастроинтестиналния тракт   (особено колит).

 

Продължителното лечение с цефиксим може да доведе до суперинфекция с нечувствителни микроорганизми.
Не е определяна ефикасността и безопасността при деца под 6-месечна възраст.

 

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекаря или фармацевта, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. 

 

От изключително значение е, ако вземате някое от следните лекарства:
- пробенецид - забавя елиминацията на цефиксим и увеличава плазмената му концентрация;
- карбамазепин - цефиксим увеличава концентрацията на карбамазепин при едновременно приложение;
- аминогликозиди - аминогликозидите увеличават рискът от нефротоксичност; 
- антикоагуланти - цефиксим да удължи протромбиновото време. 
Приемът на цефиксим може да доведе до фалшиво позитивиране на някои лабораторни тестове.
По време на приема на медикамента не трябва да се извършва противотифна ваксинация.

 

Прием на Панцеф с храни и напитки
Панцеф може да се приема независимо от приема на храна.

 

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Медикаментът не се препоръчва на бременни жени особено през първите три месеца и последните шест седмици, а при кърмещи майки трябва да се постъпва с особено внимание.

 

Шофиране и работа с машини
Цефиксим не повлиява способността за шофиране или работата с машини.

  
3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ПАНЦЕФ

Винаги приемайте Панцеф точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако несте сигурни в
нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Възрастни: обичайната доза е 400 mg дневно, приета като единична дневна перорелна доза или разделена на два равни перорални приема от 200 mg на всеки 12 часа. Продължителността на лечението е обикновено 7-14 дни в зависимост от тежестта на инфекцията.
Стрептококовите инфекции трябва да се лекуват поне 10 дни.
За лечение на инфекции на пикочните пътища при жени се препоръчва еднократна доза от 400 mg или тридневно лечение. За лечение на неусложнени цервикални/уретрални гонококови инфекции се препоръчва еднократна доза от 400 mg. 
Пациенти с тежка бъбречна недостатъчност трябва да приемат половината от стандартната доза (200 mg).

 

Ако сте приели повече от необходимата доза Панцеф

Ако сте приели повече от необходимото, незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт. В случай на предозиране се препоръчва стомашна промивка. Няма специфичен антидот. Цефиксим не може да се елиминира чрез хемодиализа или перитонеална диализа.

 

Ако сте пропуснали да приемете Панцеф
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
При пропускане на прием, следващата доза трябва да се приеме възможно най-скоро. Ако е близо до времето за прием на следващата доза, пропуснатата доза да се прескочи и лечението да продължи по установената схема.

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ 
Както всички лекарства, Панцеф може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Ако някой от следните симптоми се прояви, важно е да съобщите на лекаря си, тъй като ако не обърнете внимание, могат да възникнат по-сериозни усложнения. Нежеланите реакции са изброени в зависимост от честотата им:
Нечести (случват се при по-малко от 1 на 100 пациента, но на повече от 1 на 1000 пациента): диария, коремни болки, (липса на апетит) безапетитие, метеоризъм, гадене и повръщане, главоболие или замаяност.Редки (случват се при по-малко от 1 на 1000 пациента, но на повече от 1 на 10.000 пациента): реакции на свръхчувствителнос (кожни обриви, уртикария, лекарствена треска и сърбеж) преходно покачване на стойностите на ALT, AST и алкалната фосфатаза,гинитален сърбеж,вагинит, кандидоза.
Много редки (случват се при по малко от 1 на 10.000 пациента, но на повече от 1 на 100 000 пациента): преходна тромбоцитопения, левкопения и еозинофилия,пролонгиране на протромбиновото време, еритема мултиформе, синдром на Стивън-Джонсън и реакции наподобяващи серумна болест, псевдомембранозен колит, преходно покачване на стойностите на BUN или креатинина.

 

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ПАНЦЕФ

Съхранявайте на място, недостъпно за деца. 
Да се съхранява при температура под 25 С.
Не използвайте Панцеф филмираните таблетки след срока на годност, отбелязан върху опаковка (за отбелязване срока на годност са използвани съкращения). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ

Какво съдържа Панцеф
- Активното вещество е цефиксим. 
  Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg цефиксим под формата на трихидрат.
- Другите съставки са: нишесте, прежелатинизирано; целулоза, микрокристална;   калциев хидрогенфосфат дихидрат; желатин; царевично нишесте; натриев   лаурилсулфат; магнезиев стеарат; хипромелоза; макрогол 4000; титанов диоксид.

 

Как изглежда Панцеф и какво съдържа опаковката
Панцеф филмирани таблетки представляват леко бели до бледо сметанови на цвят продълговати, двойно изпъкнали филмирани таблетки с разделителна линия от едната страна.
Банка от тъмно стъкло с 10 таблетки, в картонена кутия.

 

Притежател на разрешението за продажба и производство
Производител
АЛКАЛОИД АД - Скопие 
Бул. "Александър Македонски" 12 
1000 Скопие, Република Македония 
Тел. +389 2 31 04 000       
факс: +389 2 31 04 021 
www.alkaloid.com.mk

 

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Притежател на разрешението за употреба 
АЛКАЛОИД ЕООД 
ж.к. "Мотописта" 2, 
ул."Рикардо Вакарини" № 2, ет.З, ап.10 
гр.София 1404, Р. България 
tel. +359 2 80 81 081; +359 2 8081099       
fax. +359 2 95 89 367 
e-mail: office@alkaloid.bg


Производител, отговорен за освобождаване на партидите
ALKALOID d.o.o. Ljubljana
Celovska 40 a
1000 Ljubljana

P. Словения

 

Дата на последно одобрение на листовката...Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (0)

Няма изказани коментари.Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Прочети повече за


Тема на седмицата:
Остър и хроничен ентероколит - през топлите месеци

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter