ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Нитроксолин - МИП Форте

Nitroxolin - MIP Forte

caps. soft 250 mg x 10; x 30; x 90
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


 

Листовка за пациента
 

Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Пазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате други въпроси, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано персонално на Вас и не трябва да го предлагате на други. То може да им навреди, независимо, че техните симптоми са подобни на Вашите.
- Ако някои от нежеланите лекарствени реакции станат сериозни или забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.
 
Nitroxolin-MIP forte

Нитроксолин-MIP форте

Лекарствено вещество: nitroxoline
 

В тази листовка:
1. Какво е Нитроксолин-MIP форте и за какво се използва?
2. Преди да започнете да приемате Нитроксолин-MIP форте
3. Как се прилага Нитроксолин-MIP форте?
4. Възможни нежелани реакции?
5. Съхранение на Нитроксолин-MIP форте?

Лекарствена форма: Меки капсули 

Съдържание:
1 мека капсула съдържа:

Лекарствено вещество:

250 mg nitroxoline

Помощни вещества:

Жълт восък, хидратирано соево масло, частично хидратирано соево масло, обезмаслени фосфолипиди от соя, триглицериди със средно дълги вериги, З-етокси-4-хидроксибензалдехид, 1-(4-метоксифенил)етанон, желатин, глицерол, пречистена вода, титанов диоксид (Е 171), оцветител (Е 124).

Опаковка:
10 (само като мостра), 30 или 90 меки капсули


1. КАКВО Е НИТРОКСОЛИН-MIP ФОРТЕ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?
Нитроксолин-MIP форте е химиотерапевтик за лечение на инфекции на пикочните пътища.

Притежател на разрешението за употреба:

MIP Pharma GmbH

Kirkeler Strasse 41

D-66440 Blieskastel-Niederwurzbach

Германия

Производител:

Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Muhlstr. 50

D-66386 St. Ingbert

Германия


Нитроксолин-MIP форте се използва при остри и хронични инфекции на пикочните пътища, причинени от чувствителни на nitroxoline бактерии и гъби както и за профилактика на повторни инфекции (профилактика на рецидиви).

 

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ НИТРОКСОЛИН-MIP ФОРТЕ

2.1 Не приемайте Нитроксолин-MIP форте
- Ако сте свръхчувствителен към nitroxoline, соево масло, оцветител (Е124) или към някоя от другите съставки на лекарството.
- Ако имате сериозни бъбречни или чернодробни нарушения.


2.2 Вземете специални мерки при лечение с Нитроксолин-MIP форте при следните случаи:

а) Деца и хора в напреднала възраст
поради дозата, Нитроксолин-MIP форте не е подходящ за деца. За тази възрастова група са предвидени продукти с по-малка доза.

b) Пациенти с нарушена бъбречна функция
при нарушена бъбречна функция (серумен креатинин над 2mg/100ml), отделянето е забавено, но въпреки това се достигат ефективни концентрации в урината. При по-тежка бъбречна недостатъчност отделянето на nitroxoline с урината е силно ограничено и клиничната ефективност не е сигурна.

 

c)  Бременност
Според данните получени при опити с животни, не може да бъдат напълно изключени нарушения в нервната система у новороденото, при лечение с Нитроксолин-MIP форте, по време на бременност. Поради това, Вие може да се лекувате с Нитроксолин-MIP форте само ако Вашият лекар е счел това за наложително, след стриктна преценка на съотношението полза/риск (след анализ на антибиограмата).


d) Кърмене
Поради липсата на данни за отделянето в майчиното мляко, не трябва да приемате Нитроксолин-MIP форте по време на кърмене. У кърмачето може да се получи взаимодействие с физиологичната чревна флора в резултат на което да настъпят диария и колонизиране на червата с гъбички. Възможността за сензибилизация също трябва да се има в предвид.


e) Шофиране и работа с машини
Според настоящия опит nitroxoline не повлиява способността за концентрация и реакциите. Все пак нежелани лекарствени реакции като световъртеж и несигурна походка може да настъпят в редки случаи, което да доведе до риск при упражняване на тези дейности


f) Други предупреждения
В случай на продължително приложение трябва редовно да се следят лабораторните показатели на чернодробната функция.

Тъй като лекарственото вещество се отделя с урината, приема му води до безвредно жълто оцветяване на урината. Ако урината е предизвикала оцветяване на облекло, обезцветяването може да се постигне чрез изпиране на обща програма. Като предпазна мярка по време на лечение с Нитроксолин-MIP форте не трябва да се ползват дрехи от синтетични материи..

д) Важна информация за някои от съставките на Нитроксолин-MIP форте
В редки случаи, соевото масло и оцветител (Е 124) могат да предизвикат тежки алергични
реакции.


2.3 Взаимодействия с други лекарства
Моля информирайте Вашият лекар или фармацевт ако вземате или сте вземал наскоро някакви лекарства, дори такива които не са Ви били предписани.

Засега няма докладвани взаимодействия на nitroxoline с други лекарства.

 

3. КАК СЕ ПРИЕМА НИТРОКСОЛИН-MIP ФОРТЕ
Винаги приемайте Нитроксолин-MIP форте съгласно инструкциите на лекаря. Моля попитайте Вашият лекар или фармацевт ако не сте напълно сигурен.

3.1 Начин на приложение

Перорално
 
3.2    Дозиране

Възрастните приемат 3 пъти дневно по 1 капсула Нитроксолин-MIP форте освен ако лекарят не е предписал друго.

При хронични инфекции на пикочните пътища и за профилактика на повторни инфекции се препоръчва приемането на 1-2 капсули Нитроксолин-MIP форте дневно

Капсулите трябва да се приемат с чаша вода окло 1 час преди хранене. За профилактика на повторни инфекции, е възможно дозата да се приема само вечер.


3.3 Продължителност
Относно продължителността на приема, моля следвайте инструкциите на Вашия лекар. Не прекъсвайте лечението ако симптомите на Вашето заболяване са се подобрили.


3.4 Ако сте приели повече Нитроксолин-MIP форте отколкото Ви е било предписано
До сега нежелани лекарствени реакции, причинени от високи дози не са известни. Ако сте получил леко предозиране не се налагат специални мерки. В случай на тежко предозиране трябва незабавно да се потърси лекарска помощ.


3.5 Ако сте забравил да вземете Нитроксолин-MIP форте
Ако сте пропуснал приема на една доза Нитроксолин-MIP форте не компенсирайте това с приема на двойна доза, а продължете да приемате предписаната Ви доза.


3.6 Ефекти при прекратяването на лечението с Нитроксолин-MIP форте
Прекъсване на лечението може да доведе до повторна инфекция.В случай  на прекъсване от повече от 1 ден и възобновяване на симптомите, трябва да се консултирате с лекар

 

4. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ 
Като всяко лекарство Нитроксолин-MIP форте може да предизвика нежелани лекарствени реакции.
За оценка на нежеланите лекарствени реакции е полезно да се използва сладната класификация на честота им:

Много чести:                   Повече от 1 на 10 лекувани пациенти   

Чести:                               По-малко от 1 на 10 но повече от 1 на 100 лекувани пациенти

Нечести:                          По-малко от 1 на 100 но повече от 1 на 1 000 лекувани пациенти   

Редки:                              По-малко от 1 на 1 000 но повече от 1 на 10 000 лекувани пациенти

Изключително редки:  1 или по-малко от 1 на 10 000 лекувани пациенти, включително изолираните доклади за нежелани лекарствени реакции

 

4.1 Нежелани лекарствени реакции
Стомашно чревни разстройства (напр. гадене, повръщане, диария) може да настъпят често. Тези симптоми обикновенно изчезват по време на лечението и не изискват прекратяванто му. Алергични кожни реакции (зачервяване, обрив) настъпват рядко, също са преходни, и спонтанно изчезват след прекратяване приема на лекарството.
Алергични промени в кръвната картина (намаляване броя на тромбоцитите) по време на лечението са били докладвани рядко.
Неврологични нежелани реакции като уморяемост, главоболие, световъртеж и несигурна походка може да настъпят в редки случаи.

Забележка: В редки случаи малки количества от лекарственото вещество може да се ексретират с потта. Това може да доведе до безобидно и временно оцветяване на кожата, косата и ноктите. Много рядко, е възможно временно жълто оцветяване на еклерите.

Соевото масло и оцветител (Е 124) в редки случаи може да предизвикат тежки алергични реакции.


4.2 Мерки за противодействие
Ако имате стомашно-чревен дискомфорт в началото на лечението може да приемате Нитроксолин-MIP форте непосредственно преди хранене. В случай на алергични кожни реакции трябва да се консултирате с лекар.

 

4.3 Какво трябва да се направи ако настъпят нежелани лекарственирекции?
Ако забележите нежелани лекарствени реакции неописани в тази листовка, моля информирайте Вашият лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА НИТРОКСОЛИН-MIP ФОРТЕ

Да се съхранява при температура под 25°С.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Не използвайте продукта след изтичане срока на годност,обозначен върху опаковката

Дата на информацията
Март 2006Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (0)

Няма изказани коментари.Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Тема на седмицата:
Остър и хроничен ентероколит - през топлите месеци

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter