ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Цефаклор Алкалоид

Cefaclor Alkaloid

gran. 250 mg/5 ml - 60 ml
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


 

 

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

CEFACLOR ALKALOID 
125 mg/5 ml granules for oral suspension
250 mg/5 ml granules for oral suspension
(cefaclor)      

 

ЦЕФАКЛОР АЛКАЛОИД 
125 mg/5 ml и 250 mg/5 ml гранули за пepopална суспензия
(цефаклор) 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

В тази листовка:
1. Какво представлява Цефаклор Алкалоид и за какво се използва
2. Преди да приемете Цефаклор Алкалоид
3. Как да приемате Цефаклор Алкалоид
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Цефаклор Алкалоид
6. Допълнителна информация

 

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЕФАКЛОР АЛКАЛОИД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Цефаклор Алкалоид е антибиотик, принадлежащ към група лекарства, наречени цефалоспорини, които действат чрез разрушаване на определени бактерии, причинители на инфекции.
Цефаклор Алкалоид се прилага за лечение на следните инфекции, които са причинени от цефаклор - чувствителни бактерии: възпаление на средното ухо; възпаление на сливиците и гърлото; бронхит и пневмония; цистит и инфекции на пикочните пътища, и инфекции на кожата и меките тъкани. 

 

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЦЕФАКЛОР АЛКАЛОИД

Не приемайте Цефаклор Алкалоид   
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към цефаклор, цефалоспоринови антибиотици или пеницилини.

Обърнете специално внимание при употребата на Цефаклор Алкалоид ако:

- сте имали някога алергична реакция към антибиотици като пеницилин или  цефалоспорини или към друг тип лекарства (алергичната реакция може да включва обрив, сърбеж, оток, необичайна болка в ставите или затруднено дишане);

- страдате или сте имали тежки стомашно-чревни нарушения, придружени с повръщане и диария (особено колит);

- имате проблеми с бъбреците или сте на диализа;

 

Продължително или повторно приложение на Цефаклор Алкалоид може да доведе до вторична инфекция (суперинфекция) и развитие на резистентни микроорганизми и гъбички, образуващи бели налепи в устната лигавица или предизвикващи промяна на вагиналното съдържимо.
Цефаклор Алкалоид може да взаимодейства с някои тестове за захар в урината. Безопасността и ефективността на цефаклор при новородени под едномесечна възраст не е изследвана.

 

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар ши фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

 

От изключително значение е, ако вземате някое от следните лекарства:

- перорални антикоагуланти (лекарства, разреждащи кръвта), тъй като цефаклор засилва тяхната противосъсирващата активност;

- пробенецид (лекарство за лечение на подагра), тъй като повишава на плазмените нива на цефаклор.

 

Прием на Цефаклор Алкалоид с храни и напитки
Най-добре е Цефаклор Алкалоид да се приема 1 час преди или поне 2 часа след хранене.

 

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
По време на бременността, Цефаклор може да се прилага само при ясно изразена необходимост.
Ефектът върху кърмачето не е изследван. В периода на кърмене Цефаклор да се прилага с особено внимание.

 

Шофираме и работа с машини
Цефаклор няма ефект върху способността за управление на МПС и работата с машини.

 

Важна информация относно някои от съставките на Цефаклор Алкалоид
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.
 
Цефаклор Алкалоид 125 mg/5 ml гранули за перорална суспензия съдържат 2,303 g захароза в 5 ml готова суспензия. Цефаклор Алкалоид 250 mg/5 ml гранули за перорална суспензия съдържат 2,997 g захароза в 5 ml готова суспензия. Това трябва да се има предвид при пациентите със захарен диабет (diabetes mellitus).
Този продукт може да увреди зъбите. 
 

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЦЕФАЛКОР АЛКАЛОИД 
Винаги приемайте Цефаклор Алкалоид точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

Възрастни
Препоръчителната доза цефаклор при възрастни е 250 mg на всеки 8 часа. При изключително тежки инфекции се препоръчва доза 500 mg на 8 часа. Максималната доза е 4 g дневно.

Пациенти в старческа възраст: Както при възрастни.

 

Деца:
Препоръчваната доза цефаклор при деца е 20 mg/kg дневно, разделена на отделни дози през 8 часа. При бронхит и пневмония дозата е 20 mg/kg дневно, разделена на няколко дози приети три пъти дневно. За лечение на възпаление на средното ухо и на фарингит общата дневна доза може да бъде разделена и приемана на всеки 12 часа. Не е установена безопасността и ефективността на цефаклор при кърмачета под 1 месец.

  125 mg/5 ml  250 mg/5 ml
< 1 година (9 kg)  2.5 ml през 8 часа     
1-5 години (9-18 kg) 5.0 ml през 8 часа  
над 5 години     5.0 ml през 8 часа

      
При по-тежки инфекции, възпаление на средното ухо и инфекции, причинени от по- слабо чувствителни микроорганизми, се препоръчват 40 mg/kg дневно разделена на няколко дози до максимум 1 g на ден.
За лечение на бета хемолитичните стрептококови инфекции, терапевтичната доза на цефаклор трябва да бъде приемана поне 10 дни.

 

Приготвяне на суспензията, както е посочено по-долу:
Цефаклор перорална суспензия 125 mg/ml: преди употреба прибавете 40 ml дестилирана вода в стъкления флакон и разклатете добре.
Цефаклор перорална суспензия 250 mg/ml: преди употреба прибавете 34 ml дестилирана вода в стъкления флакон и разклатете добре.
Приготвяната суспензия е червеникаво-розова вискозна течност с приятен ягодов аромат.
Преди употреба бутилката да се разклати добре!

Дозирането на така приготвената суспензия се извършва със специалната мерителна лъжичка.

 

Ако сте приели повече от необходимата доза Цефаклор Алкалоид
Ако сте приели повече от необходимото, незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт.
Токсичните симптоми на предозиране на цефаклор включват гадене, повръщане, болки в епигастриума и диария. Тежестта на болките в елигастриума и диарията са дозо-зависими.   

 

Ако сте пропуснали да приемете Цефаклор Алкалоид
Не взимайте двойна доза, за да наваксате пропуснатото. При пропускане на прием, следващата доза трябва да се приеме възможно най-скоро. Ако е близо до времето за прием на следващата доза, пропуснатата доза де се прескочи и лечението да продължи по установената схема. 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Цефаклор Алкалоид може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Чести нежелани реакции (има вероятност да се наблюдават при 1 до 10 от всеки 100 пациента):
- алергични кожни реакции (пр, зачервяване на кожата с усещане за парене - обрив, сърбеж, уртикарии екзантем);
- обриви, подобни на морбили (морбилиформен екзантем);
- диария.

 

Нечести нежелани реакции (има вероятност да се наблюдават при 1 до 10 от всеки 1000 пациента):
- промени в броя на кръвните клетки (обратима неутропения, агранулоцитоза хемолитична анемия, и апластична анемия);
- наподобяващи серумна болест - мултнформена еритема (различни прояви на зачервяване на кожата) или гореизброените кожни реакции, придружени със ставни симптоми като артрит/артралгая с или без треска;
- увеличаване на чернодробните ензими в серума (транеаминази, алкална фосфатаза).

 

Редки нежелани реакции (има вероятност да се наблюдават при 1 до 10 на всеки 10,000 пациента):
- гадене и повръщане. Както при другите широкоспектърни антибиотици, може да възникне колит, включително псвдомембранозен колит.
- безсъние, обърканост, халюцинации и сънливост, обратима хиперактивност, възбуда, раздразнителност, хипертония, замаяност;
- съобщени са редки случаи на увреждане на чернодробните клетки (хепатит) и нарушение в отичането на жлъчката (жълтеница);
- възпаление на бъбреците (интерстициален нефрит ), който преминава след завършване на терапията.
- преходни леки увеличения на уреята или серумния креатннин;
- кандидоза (гъбична инфекция, при която се образуват бели налепи в устната лигавица или която може да предизвика промяна на вагиналното съдържимо, която причинява сърбеж).
- тежки реакции на свръхчувствителност, които могат да се изразят със спадане на кръвното налягане до живото застрашаващ шок, подуване на лицето, гърлото и устните, хрипове или затруднено дишане (тези реакции се срещат по-често при пациенти с алергия към пеницилин);
- редки случаи на тежки кожни прояви с животозастрашаващи общи реакции (синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза)

 

Много редки нежелани реакции (има вероятност да се наблюдават при по-малко от 1 на всеки 10 000 пациента):
- промени в броя на белите кръвни клетки (тромбоцитопения, еозинофилия, лимфоцитоза и левкопения).Тези нежелани реакции се нормализират спонтанно след края на терапията.
- лимфаденопатия (увреждане на лимфните възли) и протеинурия (наличие на белтък в урината).

 

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЦЕФАКЛОР
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Цефаклор Алкалоид след срока на годност, отбелязан върху опаковка (за отбелязване срока на годност са използвани съкращения). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Да се съхранява при температура под 25°С.
Готовата суспензия е стабилна 14 дни, съхранявана при температура от 2 до 8 С (в хладилник).
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ

Какво съдържа Цефаклор Алкалоид 
-  Активното вещество е цефаклор. 
В 5 ml (една мерителна лъжичка) от суспензията се съдържат 125 mg или 250 mg цефаклор (под формата на цефаклор монохидрат 130.60 mg или 262.60 mg).
- Другите съставки са: микрокристална целулоза и кармелоза натрий, захароза, натриев бензоат, лимонена киселина монохидрат, ксантанова гума, оцветител Е 129, ягодов аромат, натриев лаурилсулфат и емулсия симетикон 30% .

 

Как изглежда Цефаклор Алкалоид и какво съдържа опаковката
Цефаклор Алкалоид гранули за перорална суспензия представлява бежов гранулиран прах с приятен ягодов аромат.
Стъклена бутилка (от кафяво неутрално стъкло с алуминиева капачка с полиетиленово уплътнение с 30 g гранули за перорална суспензия (60 ml перорална суспензия - 125 mg/5 ml) или 40 g гранули за перорална суспензия (60 ml перорална суспензия - 250 mg/5 ml) пластмасова мерителна лъжичка и листовка за пациента в картонена кутия.

 

Притежател на разрешението за употреба и производител

Производител
АЛКАЛОИД АД - Скопие 
Бул. "Александър Македонски" 12 
1000 Скопие, Република Македония
Тел. +389 2 31 04 000
факс: +389 2 3104 021
www.alkaloid.com.mk 

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Притежател на разрешението за употреба 
АЛКАЛОИД ЕООД

ж.к. "Мотописта" 2, 
ул."Рикардо Вакарини" № 2, ет.З, ап.10 
гр.София 1404, Р. България 
тел. +359 2 80 81081 +359 2 80 81099 
факс: +359 2 95 89 367 
e-mail: office@alkaloid.bg

 

Производител, отговорен за освобождаване на партидите
ALKALOID d.o.o. Ljubljana
Celovska 40 a
1000 Ljubljana
P. Словения

 
Дата на последно одобрение на листовкаат:


Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (0)

Няма изказани коментари.Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Прочети повече за


Тема на седмицата:
Жълтеница при новороденото - къде е границата с физиологичното състояние?

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter
Инвестор-Пулс ООД © 2001+ Всички права запазени
Реклама | Пишете ни | Контакти | За сайта | Карта | Условия за ползване
Investor-Puls ltd. © 2001+ All rights reserved. Contact Us | Advertising