ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Сартовал

Sartoval

40 mg; 160 mg gelatin capsules
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

САРТОВАЛ 40 mg твърди желатинови капсули
САРТОВАЛ 160 mg твърди желатинови капсули

SARTOVAL 40 mg hard gelatin capsules
SARTOVAL 160 mg hard gelatin capsules
Валсартан (Valsartan)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява САРТОВАЛ и за какво сe използва
2. Преди да приемете САРТОВАЛ
3. Как да приемате САРТОВАЛ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате САРТОВАЛ
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА САРТОВАЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
САРТОВАЛ принадлежи към клас лекарства известни като ангиотензин II рецепторни антагонисти, които помагат в контролиране на високото кръвно налягане. Ангиотензин II е вещество в организма, което предизвиква свиване на кръвоносните съдове и по този начин повишава кръвното налягане. САРТОВАЛ действа като блокира ефекта на ангиотензин II. В резултат на това кръвоносните съдове се разширяват и кръвното налягане се понижава.

САРТОВАЛ 40 mg твърди желатинови капсули може да се използва за две различни състояния:
- За лечение на хора наскоро получили сърдечен пристъп (инфаркт на миокарда).
"Наскоро" означава преди 12 часа и до 10 дни.
За лечение на симптомите на сърдечна недостатъчност. САРТОВАЛ се използва в случаите когато лекарства от групата наречена инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори) (лекарства за сърдечна недостатъчност) не могат да бъдат използвани или може да се прилага като допълнение към АСЕ-инхибиторите, когато бета­-блокери (други лекарства за сърдечна недостатъчност) не могат да бъдат използвани.
Проявите на сърдечна недостатъчност включват задух и оток на стъпалата и краката поради
задържане на течности. Това се дължи на неспособността на сърдечния мускул да изпомпва
достатъчно енергично кръвта и да я доставя на целия организъм.

САРТОВАЛ 160 mg твърди желатинови капсули може да се използва за три различни състояния:
- За лечение на високо кръвно налягане. Високото кръвно налягане повишава натоварването на сърцето и артериите. Ако не се лекува, то може да увреди кръвоносните съдове на мозъка, сърцето и бъбреците и да предизвика мозъчен инсулт, сърдечна или бъбречна недостатъчност. Високото кръвно налягане повишава риска от сърдечни пристъпи.
Понижаването на Вашето кръвно налягане до нормални стойности намалява риска от появата на тези заболявания.
- За леченне на хора, наскоро получили сърдечен пристъп (инфаркт на миокарда). "Наскоро" означава преди 12 часа и до 10 дни.
- За леченне на снмптомите на сърдечна недостатъчност. САРТОВАЛ се използва в случаите когато лекарства от групата наречена инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори) (лекарства за сърдечна недостатъчност) не могат да бъдат използвани или може да се прилага като допълнение към АСЕ-инхибиторите, когато бета-блокери (други лекарства за сърдечна недостатъчност) не могат да бъдат използвани. Проявите на сърдечна недостатъчност включват задух и оток на стъпалата и краката поради задържане на течности.
Това се дължи на неспособността на сърдечния мускул да изпомпва достатъчно енергично кръвта и да я доставя на целия организъм.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ САРТОВАЛ
НЕ приемайте САРТОВАЛ
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към валсартан или към някоя от останалите съставки на САРТОВАЛ.
- ако имате тежко чернодробно заболяване
- ако сте бременна повече от 3 месеца (по-добре е да не използвате САРТОВАЛ и по време на ранна бременност - вижте раздела за бременност)

Ако някое от горните твърдения е валидно за Вас, не приемайте САРТОВАЛ.

Обърнете специално внимание при употребата на САРТОВАЛ
- Ако имате чернодробно заболяване
- Ако имате тежко бъбречно заболяване или сте на диализа
- Ако имате стеноза на бъбречната артерия
Ако наскоро сте претърпели бъбречна трансплантация (получили сте нов бъбрек)
- Ако се лекувате след сърдечен пристъп или за сърдечна недостатъчност, Вашият лекар може
да контролира функцията на бъбреците Ви.
- Ако имате тежко сърдечо заболяване различно от сърдечна недостатъчност или сърдечен пристъп
- Ако приемате лекарства, които увеличават количеството на калий в кръвта Ви. Такива са калиевите добавки или заместителите на солта съдържащи калий, калий-съхраняващи диуретици и хепарин. Може да се наложи редовен контрол на количеството на калий в кръвта Ви.
- Ако боледувате от алдостеронизъм. Това е заболяване, при което надбъбречните Ви жлези Вас, произвеждат по-голямо количество от хормона алдостерон. Ако това важи за употребата на САРТОВАЛ не се препоръчва.
- Ако сте обезводнени (дехидратирани) вследствие на диария, поврыцнеe или високи дози диуретици.
- Употребата на САРТОВАЛ при деца и юноши не се препоръчва (под 18-годишна възраст).
- Ако мислите, че сте бременна трябва да се консултирате с Вашия лекар. САРТОВАЛ не се препоръчва по време на ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след 3­-ти месец, тъй като може сериозно да увреди Вашето бебе, ако се използва през този период (вижте раздела за бременност и кърмене).

Ако някое от горните твърдения е валидно за Вас, консултирайте се с Вашия лекар, ако приемате САРТОВАЛ.

Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива отпускани без рецепта.
Ефектът от лечението може да бъде повлиян, ако САРТОВАЛ се приема заедно с някои други лекарства. Може да се наложи корекция на дозата, да се предприемат други предпазни мерки или в някои случаи да спрете приема на някое от лекарствата. Това е валидно за всички видове лекарства и особено:
- други лекарства, които понижават кръвното налягане, особено обезводняващи таблетки (диуретици)
- лекарства, които повишават количеството на калий в организма Ви. Такива са калиевите добавки и калий-съдържащи заместители на солта, калий-съхраняващи лекарства и хепарин.
- някои видове обезболяващи, наречени нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ).
- литий, лекарство използвано за лечение на някои видове психиатрични заболявания.

Освен това:
- ако Ви лекуват за сърдечен пристъп, комбинацията с АСЕ-инхибитори (лекарства,
използвани за лечение на сърдечен пристъп) не се препоръчва.
- ако се лекувате за сърдечна недостатъчност, тройната комбинация с АСЕ-инхибитори и
бета-блокери (лекарства за лечение на сърдечна недостатъчност) не се препоръчва.

Прием на САРТОВАЛ с храни и напитки
Може да приемате САРТОВАЛ със или без храна.

Бременност и кърмене
Трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
- Трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако мислите, че сте (или може би сте) бременна. Вашият лекар обикновено ще Ви посъветва да спрете приема на САРТОВАЛ преди да забременеете или възможно най-скоро след като забременеете, както и ще Ви посъветва да започнете приема на друго лекарство вместо САРТОВАЛ. САРТОВАЛ не се препоръчва по време на ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след третия месец от бременността.
- Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или имате намерение да започнете да кърмите. САРТОВАЛ не се препоръчва за майки, които кърмят и Вашият лекар може да избере друго лечение за Вас, ако желаете да кърмите и особено ако бебето Ви е новородено или е родено
преждевременно.

Шофиране и работа с машини
Преди да шофирате или да работите с машини, или извършвате други дейности, които изискват концентрация, бъдете сигурни, че знаете как Ви въздейства САРТОВАЛ. Подобно на други лекарства за високо кръвно налягане, САРТОВАЛ в редки случаи може да причини замаяност и да повлияе способността Ви за концентрация.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ САРТОВАЛ
Винаги приемайте САРТОВАЛ точно както Ви е казал Вашият лекар, за да получите най-добър резултат и да намалите риска от нежелани реакции. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Хора с високо кръвно налягане често не забелязват каквито и да е
признаци или проблеми. Много от тях може би се чувстват нормално. Затова е от особено значение за Вас да спазвате часовете за преглед при Вашия лекар, дори и да се чувствате добре.

За дози, които не са удобни/практични с тази концентрация на активното вещество се предлага друга концентрация на активното вещество и други лекарствени форми от този лекарствен продукт.

160 mg:
- Високо кръвно налягане:
Обичайната доза е 80 mg дневно. В някои случаи Вашият лекар може да дози (напр. 160 mg или 320 mg). Той/тя може да комбинира САРТОВАЛ с (напр. диуретик).

- След скорошен сърдечен пристъп:
Като цяло лечението след сърдечен пристъп започва колкото е възможно по-рано след 12-тия час, обикновено в ниска доза от 20 mg два пъти дневно. Вие ще получавате 20 mg доза като разделите таблетката от 40 mg. Вашият лекар ще увеличава тази доза постепенно през следващите няколко седмици до максимална доза от 160 mg два пъти дневно. Крайната доза зависи от индивидуалната поносимост на всеки пациент.

САРТОВАЛ може да се прилага заедно с друго лечение за сърдечни пристъпи и Вашият лекар ще прецени кое е най-подходящото лечение за Вас.

- Сърдечна недостатъчност:
Лечението обикновено започва с 40 mg два пъти дневно. Вашият лекар ще повишава дозата постепенно в продължение на няколко седмици до максимална доза от 160 mg два пъти дневно. Крайната доза зависи от Вашата индивидуална поносимост като пациент.

САРТОВАЛ може да се прилага едновременно с други лекарства за сърдечна недостатъчност и Вашият лекар ще прецени кое лечение е подходящо за Вас.

Може да приемате САРТОВАЛ със или без храна. Поглъщайте САРТОВАЛ с чаша вода. Приемайте САРТОВАЛ по едно и също време на денонощието.

Ако сте приели повече от необходимата доза САРТОВАЛ
Ако получите световъртеж и/или замаяност, легнете и веднага се обадете на Вашия лекар. Ако случайно сте погълнали твърде много капсули, обадете се на Вашия лекар, фармацевт или в болницата.

Ако сте пропуснали да приемете САРТОВАЛ
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте пропуснали дозата си, вземете я веднага след като си спомните. Все пак, ако наближава времето за Вашата следваща доза пропуснете забравена доза.

Ако сте спрели приема на САРТОВАЛ
Спирането на лечението със САРТОВАЛ може да доведе до влошаване на Вашето заболяване. Не спирайте приема на Вашето лекарство, освен ако Вашият лекар не Ви е посъветал да го направите.

Ако имате някакви доълнителни въпроси свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, САРТОВАЛ може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Нежеланите реакции може да се наблюдават с определени честоти,които са дефинирани както
следва:
Много чести: засягат повече от 1 потребител на 10
Чести: засягат 1 до 10 потребители на 100
Нечести: засягат 1 до 10 потребители на 1000
Редки: засягат 1 до 10 потребители на 10 000
Много редки: засягат по-малко от 1 потребител на 10 000
С неизвестна честота: чстотата не може да бъде оценена от наличните данни.

Някои симптоми изискват незабавна медицинска помощ:
Вие може да получите симптоми на ангиоедем като:
- оток на лицето, езика или гърлото
- затруднения при преглъщане
- копривна треска и задъхване
Ако получите някое от тези, незабавно се обадете на Вашия лекар.

Други нежелани реакции включват:
Чести:
- замаяност, замаяност в определено положение
- ниско кръвно налягане със симптоми като замаяност
- понижена бъбречна функция (признаци на бъбречно увреждане)

Нечести:
- алергична реакция със симптоми като обрив, сърбеж, замаяност, оток на лицето или устните,
или езика или гърлото, задъхване или затруднено преглъщане (прояви на ангиоедем) внезапна загуба на съзнание
- усещане за замаяност
- силно понижаване на бъбречната функция (прояви на остра бъбречна недостатъчност)
- мускулни спазми, неправилен сърдечен ритъм (прояви на хиперкалиемия)
- недостиг на въздух, затруднено дишане при лягане, оток на стъпалата или краката (прояви на сърдечна недостатъчност)
- главоболие
- кашлица
- коремна болка
- гадене
- диария
- уморяемост
- слабост

С неизвестна честота:
- обрив, сърбеж придружени от някои от следните признаци или симптоми: повишена температура, ставни болки, мускулни болки, оток на лимфните възли и/или грипоподобни симптоми (прояви на серумна болест)
- розовочервени петна, треска, сърбеж (прояви на възпаление на кръвоносните съдове, наречено още васкулит)
- необичайно кървене или поява на синини (прояви на тромбоцитопения)
- мусулни болки (миалгия)
- повишена температура, възпалено гърло или язви в устата поради инфекции (симптоми на ниско ниво на белите кръвни клетки, наречено още неутропения)
- повишено ниво на калий в кръвта (което в тежки случаи води до мускулни спазми и неправилен сърдечен ритъм)
- повишаване на стойностите на чернодробните ензими (което може да показва чернодробно увреждане), включително повишаване на билирубина в кръвта (което при тежки случаи води до пожълтяване на кожата и очите)
- повишаване на нивото на азот и кръвната урея и повишаване на серумния креатинин (което
показва увредена бъбречна функция)

Честотата на някои нежелани реакции може да зависи от Вашето състояние. Например нежеланите реакции като замаяност и намаляване на бъбречната функция са били наблюдавани по-рядко при пациенти, лекувани за високо кръвно налягане, отколкото при пациенти, лекувани за сърдечна недостатъчност или след скорошен сърдечен пристъп.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ САРТОВАЛ
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте САРТОВАЛ след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и
блистера, след "Годен до:" Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25 С. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа САРТОВАЛ
- Активното вещество е валсартан. Всяка твърда капсула съдържа 40 mg валсартан.
Всяка твърда капсула съдържа 160 mg валсартан.
- Другите съставки са силициев диоксид, колоиден, безводен, натриев нишестен гликолат (тип А), кросповидон, микрокристална целулоза, царевично нишесте и магнезиев стеарат в капсулата. Обвивката на капсулата е изработена от титанов диоксид, желатин, железен оксид, черен, капсулите от 160 mg съдържат и железен оксид, червен и железен оксид, жълт. Мастилото съдържа шеллак, пропиленгликол и железен оксид, черен.

Как изглежда САРТОВАЛ и какво съдържа опаковката
- Капсули, твърди
- 40 mg: твърди желатинови капсули със сиво непрозрачно тяло и капаче, пълни с почти бял до жълтеникав прах с малки агломерати и означение V 40 върху тялото и капачето.
- 160 mg: твърди желатинови капсули със сиво непрозрачно тяло и непрозрачно капаче с телесен цвят, пълни с почти бял до жълтеникав прах с малки агломерати и означение У160 върху тялото и капачето.

Прозрачни PVC/PE/PVdC-алуминиеви блистери:
Опаковки:
[40 mg капсули]: 1, 7, 14, 15, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 100 и 280 капсули.
[160 mg капсули]: 1, 14, 15, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 100 и 280 капсули.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател иа разрешението за употреба и производител
Тева Фармасютикълс България ЕООД
ул. "Н. В. Гогол" 15, ет. 1
София 1124
България

Производител
ТЕVА UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park
Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Великобритания

TEVA SANTE
Rue Bellocier, 89107 Sens
Адрес на централен офис: Immeuble Palantin 1, 1 Cour du Triangle, 92936 Paris La Defense Cedex
Франция

Теvа Pharmaceutical Works Private Limited Соmраnу
Pallagi ut 13, 4042 Debrecen

ТЕVА Czech Industries s.r.o.
Ostravska 29, c.р. 305, 747 70 Ораvа-Komarov
Чешка република

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕИП под следните имена: виж приложения файл.

Дата на последно одобрение на листовката:
Юни 2010


Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (0)

Няма изказани коментари.Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Прочети повече за


Тема на седмицата:
Остър и хроничен ентероколит - през топлите месеци

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter