ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Лотар

Lotar

50 mg, 100 mg film-coated tablets
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛОТАР/LОТАR 50 mg филмирани таблетки
ЛОТАР/LОТАR 100 mg филмирани таблетки

лосартан калий

Прочетете вннмателно цялата лнстовка, преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да
им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Лотар и за какво се използва
2. Преди да приемете Лотар
3. Как да приемате Лотар
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лотар
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛОТАР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Лотар принадлежи към група лекарства познати като антагонисти на рецепторите на
ангиотензин-II. Ангиотензин-II е вещество, произвеждано в организма, което се свързва с рецептори в кръвоносните съдове и причинява свиването им. Това води до повишаване на кръвното
налягане. Лотар предотвратява свързването на ангиотензин-II с тези рецептори, като причинява отпускане на кръвоносните съдове, което на свой ред намалява кръвното налягане. Лотар забавя намаляването на бъбречната функция при пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2.

Лотар се използва:
- за лечение на пациенти с високо кръвно налягане (хипертония);
- за предпазване на бъбрека при пациенти с хипертония и диабет тип 2 с лабораторни признаци
- за лечение на пациенти с хронична сърдечна недостатъност, когато лечението със специфични лекарства, наречени инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори, медикаменти, използвани за намаляване на високото кръвно налягане) се приемат за неподходящи от Вашия лекар. Ако сърдечната Ви недостатъчност е била стабилизирана с АСЕ-инхибитор, не трябва да преминавате на лечение с лосартан,
- при пациенти с високо кръвно налягане и задебеляване на лявата камера, за да се намали риска от мозъчен удар (инсулт) ("ЖИЗНЕНО показание").

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЛОТАР
Не приемайте Лотар:
- ако функцията на вашия черен дроб е тежко увредена;
- ако сте бременна след 3-ия месец (по-добре е, също така, да се избягва Лотар през ранната
бременност, вижте раздел бременност).

Обърнете специално внимание при употребата на Лотар
Важно е да уведомите Вашия лекар или фармацевт преди да приемате Лотар:
- ако имате анамнеза за ангиоедем (оток на лице, устни, гърло и/или език) (вижте също така точка 4 "Възможни нежелани реакции");
- ако страдате от прекомерно повръщане или диария, които водят до прекомерна загуба на течности и/или соли от организма Ви;
- ако получавате диуретици (медикаменти, които увеличават количеството вода, което излъчвате през бъбреците си) или сте ограничен прием на сол с храната, което води до прекомерна загуба на течност и сол от организма Ви (вижте точка 3 "Дозиране при специални групи пациенти");
- ако Ви е известно, че имате стеснение или блокиране на кръвоносните съдове, достигащи до Вашите бъбреци, или ако наскоро сте имали трансплантация на бъбрек,
- ако е увредена функцията на черния Ви дроб (вижте точки 2 "Не приемайте Лотар" и 3 "Дозиране при специални групи пациенти");
- ако страдате от сърдечна недостатъчност с или без бъбречно увреждане или съпътстващи тежки, застрашаващи живота сърдечни аритмии. Необходимо е специално внимание, когато сте лекуван с бета-блокер едновременно (лекарство за намаляване на кръвното налягане и за лечение на някои други сърдечни заболявания);
- ако имате проблеми с клапите или мускула на сърцето;
- ако страдате от коронарна сърдечна болест (причинена от намален кръвоток в кръвоносните съдове на сърцето) или от мозъчносъдова болест (причинена от намален кръвоток в мозъка);
- ако страдате от първичен хипералдостеронизъм (синдром, свързан с повишена секреция на хормона алдостерон от надбъбречните жлези и причинен от аномалия в жлезата).

Вие трябва да уведомите Вашия лекар, ако смятате че сте (или може в бъдеше да забременеете) бременна. Лотар не се препоръчва при ранна бременност и не трябва да се приема, ако бременността Ви е над 3 месеца, тъй като може да причини сериозни вреди на бебето Ви, ако бъде използван на този етап (вижте раздел бременност).

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта или на билкова основа, както и естествени продукти.
Вземете специални мерки, ако приемате следните лекарства, докато сте на лечение с Лотар:
- други понижаващи кръвното налягане лекарства, тъй като те допълнително могат да намалят кръвното Ви налягане. Кръвното налягане може, също така, да бъде намалено от някой от следните лекарства/клас лекарства: трициклични антидепресанти, антипсихотици, баклофен, амифостин;
- лекарства, които задържат калий или могат да повишат нивата на калий (например добавки с калий, съдържащи калий заместители на сол или съхраняващи калий лекарства, като някои диуретици [амилорид, триамтерен, спиронолактон] или хепарин);
- нестероидни противовъзпалителни лекарства като индометацин, включително СОХ-2 инхибитори (лекарства, които намаляват възпалението и могат да се използват за облекчаване на болка), тъй като те могат да намалят ефекта на понижаване на кръвното налягане на лосартан. Ако е увредена функцията на бъбреците Ви, едновременното приемане на тези лекарства може да доведе до влошаване на бъбречната функция;
- съдържащи литий лекарства не трябва да се приемат в съчетание с лосартан без строг контрол от Вашия лекар. Може да са подходящи специални предпазни мерки (например кръвни тестове).

Приемане на Лотар с храна и иапитки
Лотар може да се приема на гладно или по време на хранене.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Бременност
Вие трябва да уведомите Вашия лекар, ако смятате че сте (или може в бъдеще да забременеете)
бременна.
Вашият лекар ще Ви посъветва нормално да прекратите приемането на Лотар преди да
забременеете или непосредствено веднага след като узнаете, че сте бременна и ще Ви посъветва да приемете друго лекарство вместо Лотар.

Лотар не се препоръчва при ранна бременност и не трябва да се приема, ако бременността Ви е
над 3 месеца, тъй като може да причини сериозни вреди на бебето Ви, ако бъде използван след
третия месец на бременността.

Кърмене
Уведомете лекаря си, ако кърмите или ще започнете да кърмите. Лотар не се препоръчва за майки, които кърмят и Вашият лекар може да избере друго лечение за Вас, ако желаете да кърмите, особено ако бебето Ви е новородено или е родено преждевременно.

Приложение при деца и подрастващи
Лосартан е бил проучен при деца. За повече информация, попитайте лекаря си.

Шофиране и работа с машини
Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Малко вероятно е Лотар да предизвика нарушаване на способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това, както с много други лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане, лосартан може да предизвика замаяност или сънливост при някои хора. Ако изпитате замаяност или сънливост, трябва да се консултирате с лекаря си преди да предприемете такива дейности.

Важна информация относно някои от съставките на Лотар
Лотар съдържа лактоза монохдрат. Ако Вашият лекар Ви е съобщил, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с лекаря си преди да приемете това лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЛОТАР
да продължите да приематеЛотар толкова време, колкото Ви е предписал Вашият лекар, за да
се подържа мек контрол на кръвното Ви налягане.

Пациенти с високо кръвно налягане
Обикновено, лечението започва с 50 mg лосартан калий (една таблетка Лотар 50 mg филмирани таблетки) веднъж на ден. Ефектът на максимално намаляване на кръвното налягане трябва да се достигне от 3 до 6 седмици след началото на лечението. При някои пациенти дозата може да бъде увеличена по-късно до 100 mg лосартан калий (една таблетка Лотар 100 mg филмирани таблетки) веднъж на ден.
Ако имате впечатление, че действието наЛотар е прекалено силно или прекалено слабо,
уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2
Обикновено, лечението започва с 50 mg лосартан калий (една таблетка Лотар 50 mg филмирани таблетки) веднъж на ден. Дозата може да се увеличи по-късно до 100 mg лосартан калий (една таблетка Лотар 100 mg филмирани таблетки) веднъж на ден в зависимост от повлияването на кръвното Ви налягане.

Таблетките Лотар могат да се прилагат с други лекарства, намаляващи кръвното налягане (например диуретици, калциеви антагонисти, алфа или бета блокери и централно действащи агенти), както и с инсулин и други обичайно използвани лекарства, които намаляват нивата на глюкоза в кръвта (например сулфанилурейни препарати, глитазони и инхибитори на глюкозидазата).

Пациенти със сърдечна недостатъчност
Лечението обичайно започва с 12, 5 mg лосартан калий веднъж на ден. Лотар не се предлага в таблетки от 12,5 mg. За дози, които не се постигат с Лотар, лекарят Ви трябва да Ви предпише други лекарствени продукти съдържащи лосартан калий в подходяща доза. Обикновено, дозата трябва да се увеличава всяка седмица постепенно (например 12,5 mg на ден през първата седмица, 25 mg на ден през втората седмица, 50 mg дневно през третата седмица) до обичайната подържаща доза от 50 mg лосартан калий (една таблетка Лотар 50 mg филмирани таблетки) веднъж на ден.

При лечението на сърдечна недостатъчност, обикновено лосартан се съчетава с диуретик
(лекарство което увеличава количеството вода, която се излъчва от бъбреците Ви) и/или
дигиталис (лекарство, което спомага сърцето да стане по-силно и по-ефективно) и/или бета­
блокер (лекарство за намаляване на кръвното налягане и за лечение на някои сърдечни
заболявания).

Дозиране при специални групи пациенти
Лекарят може да посъветва по-ниска доза, особено при започване на лечение при някои
пациенти, като тези лекувани с високи дози диуретици, пациенти с увреждане на черния дроб
или при пациенти над 75 години.
Употребата на лосартан не се препоръчва при пациенти с тежко увреждане на черния дроб
(вижте точка "Не приемайте Лотар ").

Начин на приложение
Таблетките трябва да се поглъщат с чаша вода. Трябва да се опитате да приемате дневната доза приблизително по едно и също време всеки ден. Важно е да продължите да приемате Лотар, докато лекарят Ви не каже друго.

Ако сте приели повече от необходимата доза Лотар
Ако случайно сте приели повече таблетки или ако дете погълне някоя таблетка, свържете се незабавно с Вашия лекар. Симптомите на предозиране са ниско кръвно налягане, засилени сърдечни удари, възможно намалени сърдечни удари.

Ако сте забравили да приемете Лотар
Ако случайно сте пропуснали дневната доза, приемете само следващата нормална доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Лотар може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако усетите следното, прекратете приемането на таблетки Лотар и уведомете незабавно лекаря си или посетете спешното звено на най-близката до Вас болница:

Тежка алергична реакция (обрив, сърбеж, подуване на лице, устни, уста или гърло може да причини затруднение при гълтане или дишане). Това е тежка, но рядка нежелана реакция, която засяга повече от 1 на 10 000 пациента но по-малко от 1 на 1000 пациента. Може да се нуждаете от спешни медицински грижи или болнично лечение.

Нежеланите реакции на лекарствата се класифицират, както следва:
много чести: засягат повече от 1 на 10 потребители
чести: засягат от 1 до 10 на 100 потребители
нечести: засягат от 1 до 10 на 1000 потребители
редки: засягат от 1 до 10 на 10 000 потребители
много редки: засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители
с неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

Съобщени са следните нежелани реакции с лосартан:
Чести:
- замаяност
- ниско кръвно налягане
- слабост
- отпадналост
- много ниска захар в кръвта (хипогликемия)
- прекалено висок калий в кръвта (хиперкалиемия)

Нечести:
- сънливост
- главоболие
- нарушения на съня
- усещане за увеличена сърдечна честота (палпитации)
- силна гръдна болка (стенокардия)
- ниско кръвно налягане (особено след прекомерна загуба на вода от организма в кръвоносните съдове, т.е. пациенти с тежка сърдечна недостатъчност или на лечение с високи дози диуретици)
- дозозависими ортостатични ефекти като спадане на кръвното налягане, проявяващо се при заемане на изправено положение от легнало или седнало положение
- недостиг на въздух (диспнея)
- болки в корема
- запек
- диария
- гадене
- повръщане
- обрив (уртикария)
- сърбеж (пруритус)
- обрив
- локализирано подуване (оток)

Редки:
- възпаление на кръвоносни съдове (васкулит, включително пурпура на Schonlein-Henoch)
- изтръпване или усещане за мравучкане (парестезия)
- припадане (синкоп)
- много бърза и неправилна сърдечна дейност (предсърдно мъждене)
- мозъчен удар (инсулт)
- възпаление на черния дроб (хепатит)
- повишени нива на кръвна аланин аминотрансфераза (ALТ), обикновено преходна след спиране на лечението

С неизвестна честота:
- намален брой на червени кръвни клетки (анемия)
- намален брой на тромбоцити
- мигрена
- кашлица
- отклонения в чернодробната функция
- мускулни ставни болки
промени в бъбречната функция (могат да бъдат обратими след спиране на лечението) включително бъбречна недостатъчност
- грипоподобни симптоми
- увеличение на кръвната урея
- серумен креатинин и серумен калий при пациенти със сърдечна недостатъчност
- болки в гърба и инфекция на пикочните пътища

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите друrи, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЛОТАР
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайтеЛотар след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след ЕХР (за отбелязване срока на годност са използвани съкращения). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Активното вещество е лосартан калий.
ЛОТАР 50 mg филмирани таблетки:
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg лосартан калий.
ЛОТ АР 100 mg филмирани таблетки:
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg лосартан калий.

Другите съставки са:
Ядро на таблетката: магнезиев стеарат (Е 572), целулоза микрокристална (Е 460), нишесте,
прежелатинизирано, лактоза монохидрат, натриев нишестен гликолат (тип А).
Филмово покритие: хидроксипропилцелу лоза (Е 463) и титанов диоксид (Е 171 ).

Как изглежда Лотар и какво съдържа опаковката
Лотар 50 mg филмирани таблетки са кръгли, бели, двойно изпъкнали, с филмово покритие и
делителна черта от едната страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни половини.
Лекарството се доставя в картонена кутия, съдържаща зо филмирани таблетки (3 блистера от
Al/PVC фолио, съдържащи по 10 филмирани таблетки).

Лотар 100 mg филмирани таблетки са кръгли, бели, двойноизпъкнали, с филмово покритие и
делителен плюс от едната страна. Делителният плюс е само за улесняване на счупването, за по­-лесно поглъщане, а не за да разделя на равни дози.
Лекарството се доставя в картонена кутия, съдържаща зо филмирани таблетки (2 блистера от
Al/PVC фолио, съдържащи по 15 филмирани таблетки).

Притежател на разрешението за употреба и производител
Alkaloid d.o.o., Celovska 40а, 1000 Ljubljana, Р. Словения

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните-членки на ЕЕО под следните имена:
Bulgaria LOTAR 100 mg; 50 mg film-coated tablets
Czech Republic SIDOK 100 mg; 50 mg potahovane tablety
Poland ZEPREZ 100 mg; 50 mg tabletki powlekane
Slovak republic ZEPREZE 100 mg; 50 mg film-obalene tablety
Slovenia LOTAR 100 mg; 50 mg filmsko oblozene tablete
Romania SARLON 100 mg; 50 mg comprimate filmate

Дата на последно одобрение на листовката:


Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »




Коментари (0)

Няма изказани коментари.



Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Прочети повече за


Тема на седмицата:
Остър и хроничен ентероколит - през топлите месеци

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter