ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Екодорм

Ecodorm

7.5 mg film-coated tablets
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЕКОДОРМ 7,5 mg филмираии таблетки
ECODORМ 7,5 mg film-coated tablets
зопиклон (zopiclone)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Екодорм и за какво се използва
2. Преди да приемете Екодорм
3. Как да приемате Екодорм
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Екодорм
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕКОДОРМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Екодорм таблетки съдържа активното вещество зопиклон, което е сънотворно средство. Механизмът на действие е неизвестен - смята се, че зопиклон усилва действието на естествено образуващото се вещество гама-аминобутирова киселина, която има ролята на медиатор в мозъка.

Лекарствения продукт се използва за краткосрочно лечение на безсъние. Лечението може да се
предпише за няколко дни, до максимум 4 седмици.
Лекарят предписва лечение с Екодорм ако нарушенията в съня или заспиването са значителни,
мъчителни или силно затормозяващи пациента.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЕКОДОРМ
Не приемайте Екодорм
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки на Екодорм;
- ако страдате от заболяване, засягащо мускулите, наречено миастения гравис;
- ако имате остра чернодробна недостатъчност;
- ако страдате от синдром на сънна апнея (нарушение на дишането по време на сън);
- ако имате дихателна недостатъчност;

Не се препоръчва употребата на Екодорм при деца.

Обърнете специално внимание при употребата на Екодорм
- Екодорм, подобно на бензодиазепиновите производни, може да причини физическа и психична зависимост. Рискът от зависимост се увеличава с повишаване на дозата или продължителността на лечението, но ако лечението не надвишава 4 седмици рискът е минимален.

Трябва да се има предвид, че рискът от зависимост е по-голям при пациенти с анамнеза за злоупотреба с алкохол и/или наркотични вещества или пациенти с подчертани личностни нарушения. Ако се е развила физическа зависимост, рязкото прекратяване на лечението може
да причини симптоми на отнемане: главоболие, мускулни болки и напрежение, объркване и безпокойство. При сериозни случаи могат да се проявят следните симптоми: изтръпване на крайниците, свръхчувствителност към светлина, шум и физически контакт, халюцинации и епилептични припадъци.

При прекратяването на лечението безсънието може да се появи отново; то е преходно, но често е по-силно и може да бъде придружено от симптоми на отнемане. Затова трябва да се избягва рязкото прекратяване на лечението - вместо това, дозата трябва да се намалява постепенно.
- Екодорм няма антидепресивни свойства. Ако безсънието е свързано с депресия, тя трябва да се излекува преди назначаването на Екодорм.
- Може да възникне антероградна амнезия (загуба на паметта за настоящи събития), особено при прекъсване на съня или когато се забави лягането след приема на таблетката. Затова лекарственият продукт трябва да се приема непосредствено преди лягане.

Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали
други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
• Алкохолът може за усили седативното действие (успокояващ ефект) на Екодорм, което може да продължи до следващата сутрин и да попречи на пациента да шофира или да работи с машини.
• Други медикаменти с успокояващ ефект върху централната нервна система могат да усилят действието на Екодорм. По тази причина ползата от съвместното му прилагане с антипсихотични лекарства (за лечение на психични заболявания), хипнотици (за лечение на тревожни състояния и проблеми със съня), успокоителни, антидепресанти, наркотични аналгетици (за силна болка), противоепилептични средства (противогърчови), анестетици и седативни антихистамини (противоалергични) трябва да бъде внимателно преценена.
• Едновременното приложение на бензодиазепин-подобни вещества с наркотични аналгетици може да засили тяхното еуфорично действие и да доведе до повишаване на психичната зависимост.
• Антибиотици (като еритромицин, хинупристин, далфопристин) и лекарства за лечение на гъбички (като итраконазол, кетоконазол), които потискат някои чернодробни ензими (особено цитохром Р450) могат да засилят действието на Екодорм. От друга страна, лекарства (като карбамазепин, фенитоин, рифампицин), които стимулират чернодробните ензими, намаляват ефекта на Екодорм.

Прием на Екодорм с храни и напитки
Не трябва да се консумира алкохол по време на лечението с продукта.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Не се препоръчва употребата на Екодорм по време на бременност. Трябва да се избягва
употребата му през периода на кърмене, тъй като се отделя в майчиното мляко.

Шофиране и работа с машини
Не шофирайте и не работете с машини, ако се чувствате замаяни, сънливи или със забавени реакции.

Важна информация относно някои от съставките на Екодорм
Лекарственият продукт съдържа като помощно вещество лактоза монохидрат. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да вземете този продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЕКОДОРМ
Винаги приемайте Екодорм точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сигурни в нещо,
попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Не приемайте Екодорм по-често или по-дълго (4 седмици) от предписаното.
- Дозата за възрастни обикновено е 7,5 mg Екодорм (1 таблетка) преди лягане.
- Екодерм таблетки не трябва да се дава на деца.
- На пациенти в напреднала възраст и страдащи от бъбречно или чернодробно заболяване обикновено се назначава по-ниска доза Екодорм.

Ако сте приели повече от необходимата доза Екодорм
Ако сте приели по-висока доза Екодерм, незабавно се обърнете към Вашия лекар или към най-близкото лечебно заведение.

Ако сте спрели приема на Екодорм
Не спирайте приема на лекарството преди да уведомите Вашия лекар, защото той ще намали дозата на Екодерм постепенно, преди напълно да прекрати лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства Екодорм може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Могат да се наблюдават следните нежелани реакции: главоболие, замаяност, нарушена
координация, горчив или метален вкус, сухота в устата, гадене, повръщане, уртикария
(копривна треска), кожен обрив, сънливост, агресивност, обърканост, раздразнителност,
депресия, халюцинации, кошмари, антероградна амнезия (загуба на паметта за настоящи
събития), смущения в либидото, безсъние, провокирано от рязкото спиране на лечението,
зависимост (психическа и физическа).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЕКОДОРМ
В оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага, при температура под 25 С.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Екодорм след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕJШA ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Екодорм
- Активното вещество е зопиклон 7,5 mg.
- Другите съставки са: Ядро на таблетката: калциев хидрогенфосфат, безводен; картофено нишесте, магнезиев стеарат; силициев диоксид, колоиден безводен; натриев нишестен гликолат.

Филмиращо покритие: опадрай бял: хидроксипропилметилцелулоза (хипромелоза), титаниев диоксид, лактоза монохидрат, полиетилен гликол 300 (макрогол), триацетин.

Как изглежда Екодорм и какво съдържа опаковката
Бели, кръгли, двойно-изпъкнали филмирани таблетки с делителна черта от едната страна.
10 филмирани таблетки в блистер от PVC/алуминиво фолио, с PVDC покритие, 1 или 3
блистера в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба
ЕКОФАРМ ГРУП АД
бул. Черни връх 14, София, България
тел. +359 2 963 15
факс: +359 2 963 1561

Производител
Екофарм ЕООД бул. Черни връх 14, бл.3, 1421 София, България
тел. +359 2 963 15 96
факс: +359 2 963 1561

Дата на последно одобрение на листовката: Февруари 2011


Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (1)

Коментарите са изказани от наши потребители и са автентични, без редакторска намеса. Екипът на Puls.bg не носи отговорност за съдържанието им.

Yavor Angelov     2017-06-16 03:37:39
Здравейте, искам да закупя 100 опаковки Зопиклон или Екодорм за лични нужди. Имам зелена рецепта, но тя е за 30 хапчета. Ако някой разполага с лекарството да ми пише, плащам добре. Също така ако има друг варянт да се сдобия с това количество помогнете!!! paketvictory@abv.bg
1 намерени, страница 1 от общо 1  1 Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Прочети повече за


Тема на седмицата:
Псориазис – засяга не само кожата

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter
Инвестор-Пулс ООД © 2001+ Всички права запазени
Реклама | Пишете ни | Контакти | За сайта | Карта | Условия за ползване
Investor-Puls ltd. © 2001+ All rights reserved. Contact Us | Advertising