ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Клиндамицин-МИП

Clindamycin-MIP

600 mg tablets
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Клиндамицин-МIР 600 mg филмирани таблетки
Клиндамицин

Clindamycin-MIP 600 mg film-coated tablets
Clindamycin

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да
им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Клиндамицин-МIР 600 mg и за какво се използва
2. Преди да приемете Клиндамицин-МIР 600 mg
3. Как да приемате Клиндамицин-МIР 600 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клиндамицин-МIР 600 mg
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛИНДАМИЦИН-МIР 600 MG И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Клиндамицин-МIР 600 mg е антибиотик от групата на линкозамидите. Той се използва за лечение на инфекции причинени от микроорганизми, чувствителни към клиндамицин [като например чувствителни анаеробни бактерии, чувствителни щамове на аеробни Грам­положителни бактерии (стрептококи, стафилококи и пневмококи), както и чувствителни щамове Chlamydia trichomatis]:
• инфекции на костите и ставите;
• инфекции на уши, нос и гърло;
• зъбно-челюстни инфекции;
• инфекции на долните дихателни пътища;
• вътрекоремни инфекции;
• гинекологични инфекции;
• инфекции на кожата и меките тъкани;
• скарлатина.

В случай на тежки инфекции лечението трябва да започне с парентерално (интравенозно) приложение на клиндамицин съдържащи лекарствени продукти.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КЛИНДАМИЦИН-МIР 600 MG
Не приемайте Клиндамицин-МIР 600 mg
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към клиндамицин или към някоя от другите съставки на Клиндамицин-МIР 600 mg филмирани таблетки (описани в точка 6 "Какво съдържа Клиндамицин-МIР 600 mg").
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към линкомицин.

Обърнете специално внимание при употребата на Клиндамицин-МIР 600 mg Клиндамицин-МIР 600 трябва да се прилага с особено внимание при:
• нарушена чернодробна функция;
• смущения в невро-мускулната проводимост (напр. миастения гравис: болезнена мускулна слабост и Паркинсонова болест: т.н. вибрираща парализа);
• предишни стомашно-чревни заболявания (напр. предишно възпаление на дебелото черво).

В случай на продължително лечение (повече от три седмици) периодично трябва да се изследва кръвната картина, както и функцията на черния дроб и бъбреците.

При поява на тежка и упорита диария по време на лечение с клиндамицин, незабавно прекратете приема на лекарството и уведомете лекуващия лекар.

Продължителната и повторна употреба на клиндамицин може да доведе до инфекция на кожата и лигавиците с микроби, срещу които Клиндамицин-МIР 600 mg е неефикасен, както и населяване с бластомицети. Клиндамицин-МIР 600 mg не трябва да се прилага в случай на остра респираторна инфекция, причинени от вируси.

Клиндамицин-МIР 600 mg е неефикасен за лечение на менингит, тъй като достигнатите концентрации на клиндамицин в церебро-спиналната течност не са достатъчни за лечение.

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Клиндамицин-МIР 600 mg не трябва да се комбинира с макролидни антибиотици (напр. еритромицин), поради взаимно подтискане на ефикасността.

Доказана е кръстосана устойчивост между клиндамицин, който е активна съставка Клиндамицин-МIР 600 mg и линкомицин съдържащи лекарствени продукти.

Клиндамицин-МIР 600 mg може да усили действието на мускулно-релаксиращите лекарства (напр. етер, тубокурарин и панкурониев бромид) дължащо се на неговата способност за нервно-мускулно блокиране. Този ефект може да доведе до неочаквани, животозастрашаващи инциденти по време на хирургически операции.

Ефикасността на пероралните противозачатъчни средства, когато се приемат едновременно с Клиндамицин-МIР 600 mg, не е гарантирана. Поради тази причина трябва да се използват други, допълнителни контрацептивни методи.

Прием на Клнндамицин-МIР 600 mg с храни н напитки
Вие може да приемате това лекарство със или без храна.

Бременност и кърмене
При употребата по време на бременност и кърмене трябва да бъде обмислено внимателно съотношението полза/риск. Досега експерименталните проучвания при хора не показват никакъв тератогенен ефект на клиндамицин.
При кърмачета може да се наблюдава сенсибилизация (развиване на свръхчувствителност), диария и колонизация на лигавиците с бластомицети.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машнни
Клиндамицин-МIР 600 mg не повлиява способностга за шофиране или работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КЛИНДАМИЦИН-МIР 600 MG
Винаги приемайте Клиндамицин-МIР 600 mg точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Филмираните таблетки се поглъщат цели (без да се сдъвкват или натрошават) с достатъчно количество течност (напр. чаша вода). Препоръчва се филмираните таблетки да се вземат на няколко приема разпределени през деня, за предпочитане на всеки 6 до 8 часа.

Ако Вашият лекар не Ви е предписал друго за Клиндамицин-МIР 600 mg валидни са долупосочените указания. Моля, спазвайте предписанията за употреба, тъй като в противен случай Клиндамицин-МIР

В зависимост от тежестта и мястото на инфекцията, възрастни и деца над 14-годишна възраст приемат 1 до 3 филмирани таблетки Клиндамицин-МIР 600 mg (съответстващи на 0,6 g до 1,8 g клиндамицин) дневно. Дневната доза се разпределя на 3-4 приема.

Дозировка при деца от 6 до 14-годишна възраст
От 8 до 25 mg/kg дневно, разделени в 3-4 приема. Тази лекарствена форма не е подходяща за деца под 6-годишна възраст.

Дозировка при пациенти с чернодробни увреждания
тежка до тежка степен на чернодробни увреждания времето, за което лекарственият продукт се разгражда наполовина в организма се удължава. Намаляване на дозата ако Клиндамицин-МIР 600 mg е предписан на всеки 8 часа. Но, при пациенти с тежка степен на чернодробна недостатъчност концентрацията на лекарствения продукт в контролира. В съответствие с резултатите е необходимо да се прибегне до намаляване на дозата или алтернативно удължаване на времето между отделните приеми.

Дозировка при пациенти с бъбречни увреждания
При пациенти с бъбречни увреждания времето за отделяне на половината от приетото количество лекарствен продукт е също удължено, като намаляване на дозата в повечето случаи не е необходимо. Но, при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност или спиране на отделяне на урина (анурия) в кръвта трябва да се контролира. В съотвествие с резултатите е необходимо намаляване на дозата или удължаване на времето между отделните приеми от 8 до 12 часа.

Дозировка при пациенти на хемодиализа
Клиндамицин не се отделя при хемодиализа. Така че преди и след диализа не се налага промяна в предшестващата дозировка.

Ако сте приели повече от необходимата доза Клиндамицин-МIР 600 mg
Информирайте Вашия лекар или фармацевт незабавно. Ако е възможно, вземете Вашето лекарство и тази листовка с Вас.

Ако сте пропуснали да приемете Клиндамицин-МIР 600 mg
Обикновено симптомите на болестга не се утежняват особено, ако една доза е била пропусната. Продължете лечението с предписаната доза и не компенсирайте пропуснатия прием с двойна доза. Но, моля да запомните, че Клиндамицин-МIР 600 mg може да бъде безопасен и ефективен само, ако се взема редовно.

Ако сте спрели приема на Клиндамицин-МIР 600 mg
В случай на нежелани реакции Вашият лекар ще Ви информира за възможни спешни мерки и ще Ви посъветва дали други лекарствени продукти са подходящи за Вашето лечение. Моля, не прекъсвайте лечението в никакъв случай без да сте се консултирали с Вашия лекар.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Клиндамицин-МIР 600 mg може да предизвика нежелани реакции,

Нежеланите реакции може да настъпват с определена честота, която се дефинира по следния начин:
много чести: засягат повече от 1 потребител на 10
чести: засягат от 1 до 10 потребители на 100
нечести: засягат от 1 до 10 потребители на 1000
редки: засягат от 1 до 10 потребители на 10 000
много редки: засягат по-малко от 1 потребител на 1000
с неизвестна честота: честотата не може да се определи от наличните данни.

Нарушення на кръвта и лимфиа система
Редки: тромбоцитопения, левкопения, еозинофилия, неутропения или гранулоцитопения (нарушения в броя на различните кръвните клетки и тромбоцити в кръвта).

Стомашно-чревни нарушения
Чести: Стомашен дискомфорт, повдигане, гадене, повръщане и диария.
Редки: Езофагит (възпаление на хранопровода), стоматит (възпаление на устната кухина), и
глосит (възпаление на езика)
С неизвестна честота: Псевдомембранозен ентероколит (инфекция на червата, причинена от бактерията Clostridium difficile.

Нарушения на нервната система
Редки: Ефект на нервно-мускулно блокиране (нарушение на предаването на импулси от нервите
Нарушения иа кожата и подкожната тъкан

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Редки: Вагинит (възпаление на външните полови органи при жени) и лющене на кожата.
Много редки: Еритема ексудативум мултиформе (напр. синдром на Стивънс-Джонсън) и синдром на Лайел (последните две са тежки кожни реакции с образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи).
Чести: Обрив, сърбеж и уртикария (обширни зачервени и уплътнени участъци по кожата).

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан
С неизвестиа честота: Артралгия (болка в ставите).

Жлъчно-чернодробни нарушения
Редки: Жълтеница, отклонения в тестовете за чернодробната фанкция.

Нарушения на имуннта система
Анафилактичен шок, оток на Квинке (подуване на устата, езика и гърлото).

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КЛИНДАМИЦИН-МIР 600 MG
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 30 С на място защитено от светлина.

Не използвайте Клиндамицин-МIР 600 mg след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след «Годен до:». Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Клиндамицин-МIР 600 mg
- Активното вещество е клиндамицин. 1 филмирана таблетка (таблетка) съдържа 688 mg
Clindamycin hydrochloride съответстващ на 600 mg клиндамицин.
- Другите съставка са: Микрокристална целулоза, манитол, талк, магнезиев стеарат, кросповидон, безводен силициев диоксид, титаниев диоксид (Е 171), макрогол, бутил метакрилат-(2-диметиламиноетил) метакрилат-метил метакрилат-съполимер (1 :2: 1).

Как изглежда Клиндамицин-МIР 600 mg и какво съдържа опаковката
Клиндамицин-МIР 600 mg филмирани таблетки са бели филмирани таблетки.
Картонена кутия с 6 филмирани таблетки (1 блистер х 6 филмирани таблетки).
Картонена кутия с 12 филмирани таблетки (2 блистера х 6 филмирани таблетки).
Картонена кутия с 16 филмирани таблетки (2 блистера х 8 филмирани таблетки).
Картонена кутия с 30 филмирани таблетки (5 блистера х 6 филмирани таблетки).

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Chephasaar Chem.-рhаrm. Fаbrik GmbH
D-66386 St. Ingbert
Тел.: +49 0 68 94/971-0
Факс: +49 0 68 94/971-199

Дата на последното одобрение на листовката
Юни 2010

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (0)

Няма изказани коментари.Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Прочети повече за


Тема на седмицата:
Остър и хроничен ентероколит - през топлите месеци

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter