ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Ксилометазолин VP

Xylometazolin VP

drops nas. 0,1 % x 10 ml
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP 0,1% капки за нос
Ксилометазолинов хидрохлорид

XYLOMETAZOLIN VP 0,1 % nasal drops, solution
Xylometazoline hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 5 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP и за какво се използва
2. Преди да използвате КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP
3. Как да използвате КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP съдържа като активно вещество ксилометазолинов хидрохлорид - производно на имидазолина със симпатикомиметично действие, което възбужда преди всичко алфа-адренергични рецептори, намиращи се м.др. в кръвоносните съдове на лигавицата на носа. Предизвиква свиване на кръвоносните съдове на лигавицата на носа и гърлото, което води до намаляване на отока и на екссудацията. КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP намалява секрецията и облекчава дишането. Действието му се проявява 5-10 минути след прилагането и продължава в течение на няколко (до 10) часа.

КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP се използва при краткотрайно симптоматично лечение на остър ринит в хода на простудно заболяване, остър алергичен ринит, синузит.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP
Не използвайте КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP
- ако сте алергични (свъръхчувствителни) към ксилометазолин, други препарати, свиващи съдовете на лигавица на носа или към някоя от останалите съставки на КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP
- ако сте алергични (свъръхчувствителни) към други лекарства, свиващи кръвоносните съдове на лигавица на носа;
- ако имате атрофия на носната лигавица;
- ако имате повишено вътреочно налягане, в частност тясноъгълна глаукома, остър глаукомен пристъп;
- след хипофизектомия (отстраняване на хипофизната жлеза) през оперативни интервенции с експозиция на твърдата мозъчна обвивка;
- при деца под 12 години не се използва КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP (0,1%).

Обърнете специално внимание при употребата на КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP
- ако Вие продължително прилагате КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP, това може да доведе до реактивна хиперемия (повишен приток на кръв) и хроничен оток на носната лигавица (медикаментозен ринит), в крайните случаи, до атрофия на носната лигавица. В случай на медикаментозно възпаление на лигавицата, приемането на поредната доза само в минимална степен отстранява отока и хиперемията;
- поради опасност от атрофия на носната лигавица, КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP не се прилага за лечение на хронично възпаление на лигавицата, освен ако не е препоръчано от лекар;
- ако имате коронарна болест, артериална хипертония, захарен диабет, хипертиреоидизъм (повишена функция на щитовидната жлеза) или хипертрофия на простатата, феохромоцитом (тумор, произвеждащ катехоламини, като адреналин, норадреналин), не се препоръчва използването на КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP.

По хигиенични съображения (възможност от пренасяне на инфекция) една опаковка на препарата следва да се използва само от един пациент.

Употреба на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
- КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP да не се прилага при болни, лекувани с трициклични антидепресанти
или мапротилин. Едновременната им употреба може да засили действието на
КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP.
- Едновременното прилагане на МАО инхибиторите (определени лекарствени продукти за лечение
на депресията) с КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP или други симпатикомиметични средства може да
предизвика силно главоболие, гадене, повръщане, сърдечна аритмия, болки в гръдната област,
хипертонични кризи. Вероятният механизъм е освобождаване на катехоламини от
симпатикомиметичните средства, в това число и норепинефрин, с едновременно потискане на
тяхното разпадане от МАО инхибиторите.

Употреба на КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP с храни и напитки
Лекарството се употребява в носa - храни и напитки не влияят върху действието му.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Поради липса на данни за токсичност върху зародиша, за действието и влиянието върху
репродуктивната функция на животните, задължително е лекарят да бъде информиран за
предполагаема бременност.

Използването на КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP по време на кърмене е противопоказано, поради възможност от проникване в кръвообращението, а оттам и в кърмата.
КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP (0,05%) е предназначен за употреба при деца от 2 до 12 години.

Шофиране и работа с машини
КСИЛОМЕТАЗОЛИН не влияе върху способността за шофиране или работа с машини, ако се приема в препоръчаните дози и в течение на кратко време (до 5 дни). Обаче употреба на много големи дози и прием на лекарството в течение на продължително време може да доведе до намаляване на тази способност (да предизвиква гадене, главоболие, сърцебиени е, сърдечна аритмия, безсъница).

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е:
Деца над 12 години и възрастни - назално по 2-3 капки КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP 0,1% разтвор във всяка ноздра 3 пъти дневно. Да не се използва повече от 5 дни подред. Повторната употреба на КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP да се извършва само в случай, е приложението на продукта е било прекъснато за период от няколко дни.

Деца от 2 до 12 години - следва да се използва лекарството с по-малка концентрация на ксилометазолинов хидрохлорид (0,05 %).
Ако имате впечатление, че действие на лекарството е много силно или много слабо, посъветвайте се с Вашия лекар.

Ако сте използвали повече от необходимата доза КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP
При предозиране или случайно поглъщане (преди всичко от децата) могат да се появят следните симптоми - понижение на температура на тялото, забавена функция на сърцето, потене, забавени реакции, сънливост и дори кома (особено у деца). В случай на предозиране да се потърси незабавно медицинска помощ. Прилага се симптоматично лечение.

Ако сте пропуснали да използвате КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP
При пропускане на поредната доза от лекарството в определено време, следва да я приложите възможно по-бързо. Ако наближава времето за следващата доза, пропуснете тази, която не сте използвали. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP
Спиране употребата на КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP може да предизвика усилване на симптомите,
поради които той беше използван.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, КСИЛОМЕТАЗОЛИН ур може да предизвика нежелани реакции, въпреки
че не всеки ги получава.
Няколкодневна употреба на лекарството (до 5 дни) обикновено не предизвиква нежелани реакции.
Честота на появяване на долупосочените нежелани реакции не е известна (не може да се определи въз основа на достъпни данни).

- Общи нарушения и състояния на мястото на употреба: парене в носа и гърлото (може да се появи след продължителна употреба на КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP), раздразнителност.
- Нарушения на дихателната система и гръдния кош: сухота на носната лигавица, вторично
разширяване на кръвоносните съдове на носната лигавица (т.н. медикаментозен ринит), кихане
(тези симптоми могат да се появят след продължителна употреба на КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP).
- Нарушения на нервната система - главоболие, главозамайване.
- Психически нарушения: безсъние.
- Нарушения на сърдечно-съдовата система - сърцебиение, аритмия,
- Нарушения на стомашно-чревен тракт - гадене.
- Нарушения от страна на очите: неясно виждане.
- Диагностични прегледи: повишено артериално налягане.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP
Съхранявайте при температура под 25 С.
Да се съхранява в оригинална опаковка, за да се пази от светлина.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Отворената опаковка да се използва не по-дълго от 30 дни.
Не използвайте КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP след срока на годност отбелязан върху картонената
опаковка.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат
за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP
- Активното вещество е: Ксилометазолинов хидрохлорид, 0,1%.
- Другите съставки са: динатриев фосфат додекахидрат, натриев дихидрогенфосфат дихидрат,
натриев хлорид, стеринол (бензалкониев бромид 10%), пречистена вода.

Как изглежда КСИЛОМЕТАЗОЛИН VP и какво съдържа опаковката
Полиетиленов флакон 10 ml, с капкомер и листовка за пациента, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител
ICN Polfa Rzesz6w S.A.
Przemyslowa Street 2,
35-959 Rzeszоw, Полша
Тел. (+48 17) 865 51 00

Дата на последно одобрение на листовката:


Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (0)

Няма изказани коментари.Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Прочети повече за


Тема на седмицата:
Остър и хроничен ентероколит - през топлите месеци

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter