ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Улкопрол

Ulcoprol

caps. gastro-res. 20 mg x 14; x 28; x 30
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

УЛКОПРОЛ 20 mg стомашно-устойчиви капсули
ULCOPROL 20 mg gastro-resistant capsules
Омепразол/Оmерrаzоlе

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симтоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка
1. Какво представлява Улкопрол и за какво се използва
2. Преди да приемете Улкопрол
3. Как да приемате Улкопрол
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Улкопрол
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УЛКОПРОЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Улкопрол принадлежи към лекарствата, наричани инхибитори на протонната помпа. Намалява образуването на солна киселина в стомаха, потискайки отделянето на някои ензими от клетките на стомашната лигавица. Повлиява благоприятно гаденето, паренето, болката и другите симптоми съпътстващи много заболявания на хранопровода и стомаха.

Улкопрол се прилага за лечение на:
• Язва на хранопровода, доброкачествена язва на стомаха и язва на дуоденума;

• Заболявания на хранопровода в резултат на връщане на стомашно съдържимо в него;

• Заболявания, свързани със свръхсекреция на солна киселина в стомаха - Zоllingеr-Ellison синдром

• За предотвратяване на повторна поява на язва на стомаха и дванадесетопръстника при продължително лечение с някои лекарства като такива, съдържащи ацетилсалицилова киселина, диклофенак, напроксен, индометацин и други от групата на нестериодните противовъзпалителни средства;

• За овладяване на парене зад гръдната кост, гадене, болка в областта на стомаха в резултат на повишено отделяне на стомашен сок при някои заболявания на стомаxa;

• в комбинация с подходящи антибиотици за премахване на специфичен микроорганизъм - Helicobacter pylori, за който се смята, че е причина за възникване на язвата при човека;

• Деца на възраст над 2 години и телесно тегло над 10 kg: при заболявания в резултат на връщане на стомашно съдържимо в хранопровода, симптоматично лечение на повишена стомашна киселинност;

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ УЛКОПРОЛ
Не приемайте Улкопрол
- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към омепразол или към някоя от останалите съставки на лекарствения продукт;
- Ако имате заболявания на черния дроб и в момента приемате лекарства, съдържащи кларитромицин;
- Ако във връзка с някакво заболяване в момента приемате продукти, съдържащи атазанавир (лекарство за лечение на някои вирусни инфекции, вкл. и СПИН)

Попитайте Вашия лекар, ако не сте сигурни в нещо от описаното по-горе.

Обърнете специално внимание при употребата на Улкопрол
При пациенти с язва на стомаха е необходимо:
- да се изясни предварително дали е налице инфекция с Helicobacter pylori. В случаите, при които има такава инфекция омепразол се прилага едновременно с някои антибиотици за постигане на очаквания лечебен ефект;
- да се установи дали стомашната язва не е претърпяла неблагоприятни изменения, водещи до образуване на тумор. Това е особено важно при пациенти с дългогодишно заболяване, при пациенти, при които обичайните оплаквания са по-тежки или по-­чести;

Улкопрол намалява количеството солна киселина в стомашния сок, която обичайно предпазва стомаха и червата от развитието на някои микроорганизми, които предизвикват определени заболявания. Лекарственият продукт трябва да се приема с внимание от болните със заболявания на бъбреците и особено на черния дроб. Предписаната доза не трябва да се увеличава без изрично указание от страна на лекаря. При продължително лечение (повече от 1 година) е необходим редовен контрол на състоянието и преценка на необходимостта от приема на продукта от лекар­ специалист.

Ако приемате лекарства от групата на т.н. нестероидни противовъзпалителни средства (ацетилсалицилова киселина, диклофенак, напроксен, индометацин и др.). Вашият лекар ще прецени дали е възможно временно прекратяване на лечението с тях за постигане на по-добър ефект от лечението с омепразол.

При използване на Улкопрол в комбинация с други лекарства е необходимо да се имат предвид възможните взаимодействия, особено при пациенти с бъбречни и чернодробни заболявания. Поради това винаги уведомявайте вашия лекар за всички лекарства, които приемате или възнамерявате да приемате.

Не се препоръчва използването на лекарствения продукт при деца под 2 години. Това може да става само след назначение от лекар специалист.

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или скоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Омепразол се разгражда в черния дроб, поради което е възможно да промени и забави този процес за други лекарства, които също се разграждат в него. Такива лекарства са например някои продукти за лечение на нервната система (диазепам, триазолам, флуразепам, хексабарбитал, циталопрам, имипрамин, кломипрамин, дисулфирам), за лечение на епилепсия (фенитоин), за намаляване съсирваемостта на кръвта (варфарин). Поради това е необходим редовен контрол при пациенти, които приемат тези продукти, като в някои случаи е необходимо и намаляване на приеманата доза.

Необходимо е редовно проследяване нивата на циклоспорин в кръвта при пациентите, които се лекуват с този продукт, тъй като омепразол може да доведе до тяхното повишаване. Омепразол не трябва да се прилага едновременно с атазанавир. При едновременно приложение с комбинация от противирусните препарати саквинавир и ритонавир, омепразол може да повиши нивата им.

Омепразол води до:
- повишаване на кръвните нива на антибиотика кларитромицин, на дигоксин и такролимус при едновременен прием;
- намаляване на усвояването през лигавицата на червата на някои лекарства за леченне на гъбнчни инфекции като кетоконазол, итраконазол, както и на витамнн B12 при едновременно приложение с него;
Приемането на други лекарства за намаляване киселинността на стомашния сок и метоклопрамид не променя усвояването на омепразол.

Прием на Улкопрол с храни и напитки
Усвояването на омепразол и неговия ефект не се повлияват от приема на храна.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Употребата на лекарствения продукт по време на бременност и кърмене подлежи на преценка на съотношението между очакваната полза и възможния риск за плода и новороденото. Необходимо е да знаете, че лекарството преминава в кърмата, въпреки, че до момента няма данни, че оказва влияние върху детето при използване на препоръчваните дози.

Шофиране и работа с машини
Този продукт не повлиява неблагоприятно способността за шофиране и работа с машини. Необходнмо е все пак да имате предвид, че някои нежелани реакции от страна на нервната система и зрението, които макар и редки, могат в някаква повлияят тези способности (вж. т.4 Нежелани лекарствени реакции).

Важна информация относно някоя от съставките на Улкопрол
Лекарственият продукт съдържа като помощно вещество захароза, която е неподходяща при хора с вродена непоносимост към фруктозата, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарозно/изомалтазен дефицит.
Ако Вие сте разбрали от Ващия лекар, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да започнете да приемате това лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ УЛКОПРОЛ
Винаги приемайте Улкопрол точно, както Ви е казал Ващият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Ващия лекар или фармацевт.

Възрастни
В повечето случаи обичайната препоръчвана доза е 1 капсула (20 mg) един път дневно до 2 пъти дневно. Продължителността на лечение ще определи ващия лекар в зависимост от оплакванията и вида на заболяването.
В някои случаи дневната доза може да бъде повищена до 40 mg (2 капсули), а при синдрома на Zollinger-Ellison и до 60 mg (3 капсули) за постигане на продължителен и изразен ефект. Ако е налице доказана инфекция с Helicobacter pylori, Вашият лекар ще ви назначи допълнителен прием и на антибиотици, съгласно утвърдени лечебни схеми. Ако имате заболяване на черния дроб, вашият лекар ще определи дневната доза и продължителността на лечение с продукта съобразно вашето състояние.

Деца на възраст над 2 години
Препоръчваната дневна доза е 1 mg/kg в продължение на 4 до 8 седмици. Продължителността на лечението не бива да надвишава 12 седмици, тъй като отсъстват за по-продължително безопасно приложение при деца. Лечението на деца с този продукт трябва да се провежда под контрол на специалист-­педиатър.

Капсулите се при приемат цели с достатъчно количество вода (1 чаша).

Ако сте приели повече от необходимата доза Улкопрол
Ако Вие инцидентно сте приели повече от предписаната доза, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт за съвет. Вземете останалите капсули или тази листовка със себе си, за да знае мецинският персонал точно какво лекарство сте приели. Гадене, повръщане, замаяност, коремни болки, диария, и главоболие са съобщавани при прием на по-висока доза. Тези симптомите обикновено са временни, без сериозни последици.

Ако сте пропуснали да приемете Улкопрол
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Вземете нормалната доза, колкото е възможно по-скоро след като сте установили пропуска и вземете обичайната доза на следващия ден.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Улкопрол може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Когато приемате това лекарство, Вие може да получите някои от описаните по-долу нежелани реакции. Ако това се случи, уведомете Вашия лекар.

Продуктът се понася добре, но при лечението е възможна появата на следните нежелани реакции, които обикновено са слаби и обратими.

Стомашно-чревни нарушения
Чести - гадене, диария, коремни болки, повръщане, запек.
Редки - обратимо кафяво оцветяване на езика при едновременна употреба с кларитромицин и доброкачествени кисти.
Много редки - сухота в устата, възпаление на лигавицата на устата, гъбични инфекции, възпаление на задстомашната жлеза;

Нарушения на чернодробната функция
Нечести - повишаване на стойностите на чернодробните ензими;
Много редки - хепатит със или без жълтеница, потискане на функцията на черния дроб, в някои случаи значително;

Нарушения на кръвта и лимфната система
Редки - намаление броя на червените кръвни клетки, водещо до бледост, слабост или задух (анемия) при деца;
Много редки - намаление на броя или липса на бели кръвни клетки (левкопения, агранулоцитоза), намаление на броя на кръвните плочици (тромбоцитопения), намаление на всички клетки, произвеждани от костен мозък (панцитопения)

Нарушения от страна на кожата и подкожната тъкан
Нечести - сърбеж, обриви, опадане на косата, мултиформена еритема, светлочувствителност, повишено изпотяване, копривна треска;
Много редки Stevens-Johnson синдром и токсична епидермална некролиза (тежки заболявания, съпроводени с образуване на мехури по кожата, усата, очите, половите органи);

Нарушения на мускулно-скелетната система
Редки - мускулна умора, мускулни и ставни болки;

Бъбречни заболявания
Много редки - възпаление на бъбреците, което може да причини подуване на глезените или високо кръвно налягане

Нарушения на централната и периферна нервна система
Чести - главоболие, сънливост, чувство на замаяност и световъртеж, които отзвучават с прекратяване на лечението;
Редки - изтръпване, мравучкане, главоболие, объркване, халюцинации предимно при тежко болни или в напреднала възраст;

Заболявания на сензорните органи
Нечести - нарушения на зрението (напр. двойно виждане), нарушения на вкуса и слуха (напр. шум в ушите);

Реакции на свръхчувствителност (алергия)
Много редки - копривна треска, оток в областта на лицето и устните, затруднено дишане (бронхоспазъм), алергичен шок (много тежка алергична реакция), треска, алергични реакции от страна на съдотете в единични случаи.

Други нежелани ефекти
Нечести - безпокойство, обратими отоци по крайниците;

Редки - повишено изпотяване, понижаване нивата на натрия, магнезия в кръвта,
увеличение на гърдите при мъже, полова слабост.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ УЛКОПРОЛ
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте продукта след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Съхранявайте лекарството при температура под 25 С.
Не използвайте Улкопрол, ако забележите, че капсулите имат промени във външния вид или показват други признаци на влошаване. Обърнете се към Вашия фармацевт за съвет.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства.
Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Улкопрол
Активно вещество в една капсула: омепразол 20 mg
Другите съставки са лек магнезиев карбонат, хидроксипропил целулоза, динатриев хидроген фосфат, царевично нишесте, талк, захар за фармацевтични цели, инертни ядра от нишесте и захар, кополимер на метакриловата киселина, титанов диоксид, полисорбат, полиетиленгликол, колоидален безводен силиций, хидроксипропилметил целулоза;
Състав на твърдата желатинова капсула: желатин, титанов диоксид, червен железен оксид, жълт железен окисид.

Как изглежда Улкопрол и какво съдържа опаковката
Външен вид - твърди желатинови капсули с бяло тяло и оранжева капачка.
Капсулно съдържимо - пелети с бял до почти бял цвят.

Улкопрол 20 mg стомашно-устойчиви капсули
по 10 броя в блистер от PVC/PVDC/AL фолио; по 3 блистера в картонена кутия

Улкопрол 20 mg стомашно-устойчиви капсули
по 7 броя в блистер от Alu/Alu фолио, по 2 и по 4 блистера в картонена кутия на опаковка.

Притежател на разрешението за употреба
Актавис ЕАД
ул. «Атанас Дуков» 29
1407 София, България

Производител
Балканфарма-Дупница АД
гр. Дупница, България

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържеъе се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
Актавис ЕАД
ул. "Самоковско шосе"
гр. Дупница, България
1407 София, България Тел. 02 9 321 762

Дата на последно одобрение на листовката
Юни, 2009


Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (0)

Няма изказани коментари.Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Тема на седмицата:
Остър и хроничен ентероколит - през топлите месеци

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter