ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Трифас 200

Trifas 200

tabl. 200 mg x 20; x 30; x 100; x 200
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Trifas 200
200 mg tablets
Torasemid

Трифас 200
200 mg таблетки
Торасемид

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Трифас 200 и за какво се използва
2. Преди да приемете Трифас 200
3. Как да приемате Трифас 200
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Трифас 200
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Трифас 200 и за какво се използва
Трифас 200 е лекарство от групата на бримковите диуретици, което засилва образуването и отделянето на урината и понижава кръвното налягане.
Трифас 200 се използва специално при пациенти с тежко нарушена бъбречна функция (креатининов клирънс под 20 ml за минута и/или концентрация на серумния креатинин над 6 mg/dl т.е. 530,4 mmol/l). За поддържане на остатъчното производство на урина при пациенти
с тежка бъбречна недостатъчност, а също и при диализа, ако има незначително остатъчно производство на урина (над 200 ml за 24 часа) при наличие на отоци (застой на течности в тъканите) и/или изливи (събиране на течност в кухините на организма) или при високо кръвно налягане.

Забележка: Трифас 200 може да се прилага само при тежко нарушена бъбречна функция, а не при пациенти с нормална бъбречна функция!
Преди да приемете Трифас 200

2. Преди да приемете Трифас 200
Не използвайте Трифас 200
- ако сте свръхчувствителен към активното вещество торасемид, към вещества с подобна структура (сулфанилурейни лекарства), както и към някоя от другите съставки на ТрИфас@ 200;
- при бъбречна недостатъчност с неотделяне на урина (анурия);
- при тежко нарушена чернодробна функция със замъгляване на съзнанието (чернодробна кома или прекома);
- при патологично ниско кръвно налягане (хипотония);
- при намален обем на кръвта (хиповолемия);
- при ниски нива на натрий или калий в кръвта (хипонатриемия, хипокалиемия); -при сериозни смущения при уриниране (напр. дължащи се на патологично уголемяване на простатата). -
- ако кърмите;
- при нормална или само умерено нарушена бъбречна функция (креатининов клирънс над 30 тl за минута и/или серумен креатинин под 3,5 mg/dl, Т.е. 309,4 mmol/l) поради риск от прекомерна загуба на вода и соли.

Обърнете специално внимание при употребата на Трифас 200
Тъй като засега липсва достатъчен терапевтичен опит, ТрИфас 200 трябва да се прилага с повшено внимание при:
- подагра;
- наличие на пейсмекърово действие (стимулация на сърцето) и нарушения в сърдечната проводимост (напр. синоатриален блок, 2-ра и 3-та степен атриовентрикуларен блок);
-патологични промени в алкално-киселинното равновесие;
- едновременно лечение с литий и някои антибиотици (аминогликозиди или цефалоспорини);
- патологични промени в кръвната картина (намален брой тромбоцити или анемия при пациенти с нарушена бъбречна функция);
- нарушена бъбречна функция, причинена от увреждащи бъбреците субстанции;
- креатининов клирънс между 20 ml и 30 ml за минута и/или серумен креатинин между 3,5 mg/dl и 6 mg/dl, т.е. между 309,4 mmol/1 и 530,4 mmol/l.

Деца под 12 години
Тъй като все още няма достатъчно терапевтичен опит с деца под 12 години, ТрИфас® 200 не трябва да се прилага при деца.

Употреба на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар за всички други лекарства, които в момента или наскоро сте приемали, независимо дали са по лекарско предписание или се продават без рецепта.
Моля, имайте предвид, че тази информация може да се отнася и за лекарства, които сте приемали наскоро.

Трифас 200 засилва действието на други понижава щи кръвното налягане лекарства, особено на АСЕ-инхибиторите. Ако АСЕ-инхибиторите се прилагат в допълнение или веднага след прием на ТрИфас® 200, може да се очаква силно спадане на кръвното налягане.
Намалението на нивата на калия, предизвикано от Трифас 200, може да доведе до по­чести и по-тежки нежелани ефекти от дигиталисови лекарства, прилагани по същото време.

Трифас 200 може да намали ефекта на лекарства, прилагани за лечение на диабет.
Пробенецид (лекарство за лечение на подагра) и определени противо възпалителни лекарства (напр. индометацин, ацетилсалицилова киселина) могат да намалят ефектите на ТрИфас® 200 да засилва отделянето на урината и да понижава кръвното налягане.

При лечение с високи дози салицилати (лекарства срещу болка и ревматизъм), ефектите им върху централната нервна система могат да се усилят от Трифас 200.

Трифас 200, особено във високи дози, може да доведе до увеличаване на следните нежелани ефекти:
Вредните ефекти върху слуха и бъбреците от аминогликозидни антибиотици (напр. канамицин, гентамицин, тобрамицин), от продукти на цисплатината (лекарство, подтискащо клетъчния растеж за лечение на рак), както и вредните ефекти върху бъбреците на цефалоспорините (антибиотици).

Трифас 200 може да засили ефектите на теофилин (лекарство за лечение на астма), както и мускулнорелаксиращия ефект на кураре-подобните лекарства.

Трифас 200 може да засили ефектите на слабителни лекарства, както и на хормони от надбъбречната кора (минерало-и глюкокотикоиди, напр. кортизон), чрез предизвиканата загуба на калий.

При едновременно приложение на Трифас 200 и литий може да се наблюдава увеличено ниво на литий в кръвта и вредни ефекти върху сърцето и бъбреците.

Трифас 200 може да понижи чувствителността на артериите към вещества, които водят до съдосвиване (напр. адреналин, норадреналин).

Едновременното приложение на холестирамин (лекарство за понижение на липидите в кръвта) може да подтисне резорбцията в стомашно-чревния тракт на Трифас 200 таблетки, а от тук - и ефектите му.

Бременност и кърмене
Бременност
До момента няма достатъчно клиничен опит за ефекта на Трифас 200 върху плода.
Опитите с животни с торасемид, активното вещество на Трифас 200, не показват тератогенни ефекти. Независимо от това, след приложение на високи дози от активното вещество у животни са наблюдавани вредни ефекти у плода и майката.

Поради липса на нови данни, Трифас 200 може да се прилага по време на бременност само ако лекарят прецени, че това е абсолютно наложително. В този случай може да се използва само най-ниската доза.
Ето защо се консултирайте с вашия лекар, ако планирате да забременеете или ако вече сте бременна.

Кърмене
Няма данни за преминаването на торасемид, активното вещество на Трифас® 200, в
и хора. Ето защо Трифас 200 не може да се прилага по време на кърмене. Ако Вашият лекар прецени, че трябва да се лекувате с Трифас 200 по време на кърмене, трябва да спрете кърменето.

Шофиране и работа с машини
Дори и при правилна употреба, Трифас 200 може да промени времето на реакция до такава степен, че да наруши за активно участие а уличното движение, за работа с машини и
отнася най-вече за началото на лечението, при увеличение на дозата и при промяна в лечението или при добавяне на друго лекарство, както и при едновременен прием на алкохол.

Важна информация относно някои от съставките на Трифас 200
Трифас 200 съдържа лактоза. Ето защо ако страдате от непоносимост към захари, консултирайте се с Вашия лекар за това преди прием на Трифас 200.


3. Как да приемате Трифас 200
Винаги приемайте Трифас 200 точно както Ви е предписал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

Начин на приложение
Перорално приложение (приема се през устата)

Освен ако не е предписано друго, лечението започва с четвърт таблетка Трифас® 200 дневно (еквивалентно на 50 mg торасемид). При недостатъчно образуване на урина, дозата може да се увеличи до половин таблетка Трифас 200 дневно (еквивалентно на 100 mg торасемид) до максимално 1 таблетка Трифас 200 дневно (еквивалентно на 200 mg торасемид).

Инструкция за разделяне на таблетките
Таблетките лесно могат да се разделят на две с помощта на делителната черта от едната страна и по този начин дозата може да бъде пригодена към индивидуалните нужди.
Поставете таблетката на твърда повърхност. Натиснете таблетката с двата палеца от дясно и от ляво на делителната черта към твърдата повърхност. Това ще доведе до лесно разделяне на таблетката.

Моля, приемете таблетката сутрин, без да я дъвчете, с течност.
Трифас 200 може да се приема независимо от храненето или по време на хранене.

Лекуващият лекар ще определи продължителността на лечението.
Моля, консултирайте се с вашия лекар, ако имате чувството, че ефектът на Трифас 200 е прекалено силен или прекалено слаб.
По време на лечението с Трифас 200 е необходимо внимателно проследяване от лекар.

Пациенти с нарушена чернодробна функция
Лечението трябва да започне с внимание при пациенти с нарушена чернодробна функция, тъй като плазмените нива на торасемид могат да се повишат.

Пациенти в напреднала възраст
При пациенти в напреднала възраст не се налага промяна в препоръчителната доза.

Ако сте приели повече от необходимата доза Трифас 200
Ако по невнимание или преднамерено сте приели повече таблетки ТрИфас® 200, това може да доведе до тежко, потенциално опасно отделяне на соли и вода, дори до нарушено съзнание, обърканост, спадане на кръвното налягане, циркулаторен колапс и стомашно­чревни оплаквания.
В този случай незабавно уведомете Вашия лекар, за да предприеме необходимите мерки.

Ако сте пропуснали да приемете Трифас 200
Ако сте приели по-малка доза или сте пропуснали прием на Трифас 200, ефектът ще намалее. Това може да се прояви със засилване на оплакванията, напр. увеличение на теглото, увеличение на отоците и т.н.
Трябва да приемете дозата колкото е възможно по-рано. Ако обаче остава малко време до следващия редовен прием, не трябва да се компенсира пропуснатия прием. В този случай, не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка, а продължете приема така, както е предписано.

Ако сте спрели приема на Трифас 200
Засилване на оплакванията може да се очаква и при преустановяване или при преждевременно спиране на лечението. Не прекьсвайте и не спирайте приема на Трифас 200 без да се консултирате с Вашия лекар!

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Трифас 200 може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не се проявяват при всеки. Нежеланите реакции, известни за Трифас 200 и за други бримкови диуретици, са описани по-долу. За оценка на нежеланите реакции се приема следната честота:

Много чести: повече от 1 на 10 лекувани пациенти
Чести: По-рядко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани пациенти
Нечести: По-рядко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани пациенти
Редки: По-рядко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10 000 лекувани пациенти
Много редки По-рядко от 1 на 10 000 лекувани пациенти, включително изолирани случаи

Метаболизъм/електролити
Чести: утежняване на нарушеното киселинно-алкално равновесие (метаболитна алкалоза). Мускулни крампи (особено в началото на лечението). Повишена концентрация на пикочната киселина и глюкозата в кръвта, както и на липидите в кръвта (триглицериди, холестерол). Понижен калий (хипокалиемия), придружаван от диета, бедна на калий, с повръщане, диария, след злоупотреба със слабителни лекарства, както и при пациенти с хронични чернодробни заболявания.
В зависимост от дозата и продължителността на лечението могат да възникнат нарушения във водно-електролитния баланс, напр. най-вече намален вътресъдов обем течности (хиповолемия), понижение на калия и/или натрия (хипокалиемия и/или хипонатриемия).

Сърдечно-съдова система
Много редки: поради повишен вискозитет на кръвта могат да възникнат тромбоемболични усложнения, състояния на обърканост, ниско кръвно налягане (хипотония), както и нарушения на циркулацията и намалено кръвоснабдяване на сърдечния мускул и на сърцето. Това може да доведе например до нарушен сърдечен ритъм (аритмия), чувство за тежест и болка в гърдите (ангина пекторис), остър инфаркт на сърцето или внезапна загуба на съзнание (синкоп).

Стомашно-чревен тракт
Чести: стомашно-чревни оплаквания безапетите, болка в стомаха, гадене, повръщане, диария, запек), особено в началото на лечението. Много редки: засягане на задстомашната жлеза (панкреатит).

Бъбреци и отделителна система
Нечести: повишени нива на урея и креатинин в кръвта. При пациенти с обструкция на пикочоотделителните пътища може да настъпи задръжка на урина.

Черен дроб
Чести: повишение на определени чернодробни ензими (гама-ГТ).

Кожа, алергични реакции
Много редки: алергични реакции, като напр. сърбеж (пруритус), възпалителни кожни промени (екзантем), чувствителност към светлина (фоточувствителност), тежки кожни реакции.

Кръв и кръвотворна система
Много редки: понижен брой еритроцити, левкоцити и тромбоцити.

Общи
Чести: главоболие, замаяност, умора, слабост (особено в началото на лечението).
Нечести: суха уста, изтръпване и чувство на студ в крайниците
Много редки: зрителни нарушения, шум в ушите (тинит), намален слух

Какво трябва да се предприеме?
Ако забележите някой от изброените симптоми, моля, уведомете Вашия лекар. Той ще прецени
тежестта на симптомите и ще реши какви мерки трябва да предприеме.

Ако някоя нежелана реакция възникне внезапно или се прояви много тежко, незабавно уведомете Вашия лекар, защото при определени обстоятелства някои от нежеланите реакции може да са животозастрашаващи. Лекарят ще прецени какви мерки трябва да се предприемат и дали лечението може да продължи.
При първи признаци на свръхчувствителност, Трифас 200 не трябва да се прилага повторно.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако забележите нежелани ефекти, които не са споменати в тази листовка.

5. Съхранение на Трифас
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Трифас 200 след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия и блистера.

6. Допълнитeлна информация
Какво съдържа Трифас 200
1 таблетка съдържа 200 mg торасемид като активно вещество.
Торасемид е в стабилна полиморфна форма 1.
Другите съставки са лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, повидон К25,
кросповидон, магнезиев стеарат (Ph. Eur.) (растителен).

Притежатeл на разрешението за употреба
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare
L-1611 Люксембург

Производитeл
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Веrlin
Германия

Дата на последно одобрение на листовката
Декември 2005 год.


Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (0)

Няма изказани коментари.Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Прочети повече за


Тема на седмицата:
Домашно насилие – иска осъзнатост от двамата, за да се прекъсне. Семейна психотерапия с Деница Банчевска и д-р Веселин Христов

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter