ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Трамал

Tramal

caps. 50 mg x 10; x 20; x 30; x 50
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Трамал 50 mg капсули
Tramal 50 mg capsules

Трамадолов хидрохлорид
Tramadol hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Трамал и за какво се използва

2. Преди да използвате Трамал

3. Как да използвате Трамал

4. Възможни нежелани реакции

5. Съхранение на Трамал

6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРАМАЛ КАПСУЛИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Трамадол - активната съставка на Трамал - е аналгетик (или "болкоуспокояващо") от класа на опиатите, които действат на централната нервна система. Той облекчава болката като действа върху специфични неврони в гръбначния и главния мозък.

Трамал капсули се използва за лечение на умерена до силна болка.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТРАМАЛ КАПСУЛИ
Не използвайте Трамал капсули,
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към трамадол или към някоя от останалите съставки на Трамал;
- при остро отравяне с алкохол, хапчета за сън, болкоуспокояващи или други психотропни медикаменти (медикаменти, които повлияват настроението и емоциите);
- ако вземате също инхибитори на МАО (определени медикаменти използвани за лечение на депресия) или сте взимали такива през последните 14 дни преди лечението с Трамал (вж. "Употреба на дрyrи лекарства");
- ако сте с епилепсия и припадъците Ви не са адекватно контролирани с провежданото лечение
- като заместител при отказ от наркотици.

Обърнете специално внимание при употребата на Трамал капсули,
- ако мислите, че имате привикване към други болкоуспокояващи (опиати);
- ако страдате от нарушение на съзнанието (ако усещате, че ще припаднете);
- ако сте в състояние на шок (студената пот може да е проява за това);
- ако страдате от повишено мозъчно налягане (възможно след травма на главата или
мозъчно заболяване);
- ако имате затруднение в дишането;
- ако имате склонност към епилепсия или припадъци, тъй като рискът от припадъци може
да се увеличи;
- ако страдате от чернодробно или бъбречно заболяване.

При тези случаи, моля, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате медикамента.

Епилептични припадъци са наблюдавани при пациенти приемали трамадол в препоръчваните
дозови нива. Рискът може да се повиши, когато дозите трамадол превишават горната дневна
граница на нормата за трамадол (400 mg).

Моля, забележете, че Трамал може да доведе до физическо и психично привикване. Когато
Трамал се използва продължително време, ефектът му може да намалее, поради което трябва да се използват по-високи дози (развива се поносимост). При пациенти със склонност към злоупотреба с медикаменти или които имат лекарствена зависимост, лечението с Трамал трябва да се провежда само за кратко и под непосредствен медицински контрол.
Моля, също да информирате своя лекар, ако един от тези проблеми се прояви по време на
лечение с Трамал или ако сте ги имали преди.

Употреба на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро се приемали други
лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Трамал не трябва да се използва едновременно с инхибитори на МАО (определени медикаменти за лечение на депресия).

Болкоуспокояващият ефект на Трамал може да се отслаби и продължителностга на действието
му да се намали, ако приемате медикаменти, които съдържат
- карбамазепин (за епилептични припадъци);
- пентазозин, налбуфин или бупренорфин (болкоуспокояващи);
- ондансетрон (предотвратяване на гадене).

Вашият лекар ще Ви уведоми дали трябва да прилагате Трамал и в каква доза.

Рискът от нежелани реакции се увеличава,
- ако вземате транквилизатори, хапчета за сън, други болкоуспокояващи като морфин и кодеин (също като лекарство при кашлица), и алкохол докато прилагатеТрамал. Може да се чувствате сънливи или че може да изгубите съзнание. Ако се случи това, уведомете Вашата сестра или лекар.
- ако вземате медикаменти, които могат да причинят гърчове (припадъци) като някои
антидепресанти. Рискът от припадък може да се повиши, ако прилагате едновременно и
Трамал. Вашият лекар ще Ви уведоми далиТрамал е подходящ за Вас.
- ако вземате селективни иихибитори на серотониновия повторен прием (често наричани SSRIs) или инхибитори на МАО (за лечение на депресия).Трамал може да взаимодейства с тези медикаменти и можете да имате симптоми като объркване, безпокойство, треска, изпотяване, некоординирани движения на крайниците или очите, неконтролирани на мускулите или диария.
- ако приемате кумаринови антикоагуланти (медикаменти за намаляване на кръвосъсирването), като варфарин, по време на лечение с Трамал. Ефектът на тези медикаменти върху кръвосъсирването може да бъде променен и да се появи кървене.

Употреба на Трамал с храни и напитки
Не употребявайте алкохол по време на лечение с Трамал, тъй като ефектът му може да се
повиши. Храните не повлияват ефекта на Трамал.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Съществува много ограничена информация относно безопасността на трамадол при бременни жени. Поради това не трябва да прилагате Трамал, ако сте бременна.
Хроничното приложение по време на бременност може да доведе до симптоми на отнемане при новородените.
Като цяло използването на трамадол не се препоръчва при кърмене. Малки количества трамадол се екскретират в кърмата. При еднократна доза обикновено не се налага да се преустанови кърменето. Моля, обърнете се за съвет към своя лекар.

Шофиране и работа с машини
Трамал може да предизвика появата на сънливост, световъртеж и замъглено зрение, като по този начин забавя реакциите Ви. Ако усетите, че реакциите Ви са засегнати, не карайте кола или други превозни средства, не използвайте електрически уреди или машини, и не работете без стабилна опора!

Важна информация относно някои от съставките на Трамал
Ако знаете от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, преди да започнете да прилагате продукта се консултирайте с Вашия лекар. Това се налага, тъй като таблетката съдържа лактоза.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТРАМАЛ КАПСУЛИ
Трамал трябва винаги да се използва съгласно предписанието на лекаря. Трябва да се
консултирайте с Вашия лекар или фармацевт, ако имате някакви съмнения.

Дозата трябва да се коригира според интензитета на болката и индивидуалната Ви
чувствителност към болка. По принцнп трябва да се използва най-ниската облекчаваща болката
доза.
Освен ако предписанието на лекаря не е различно, обичайната доза е:

Възрастни подрастващи по-големи от 12 години:
Трамал 50 mg капсули: една или две капсули (еквивалентни на 50-100 mg трамадолов хидрохлорид).
В зависимост от болката Ви ефектът на медикамента ще продължи около 4-8 часа.
Не взимайте повече от 8 капсули (еквивалентни на 400 mg трамадолов хидрохлорид) дневно, освен ако Вашият лекар не Ви е дал указания за това.

Деца
Трамал не е подходящ за деца на възраст под 12 години.

Пациенти в напреднала възраст
При пациенти в напреднала възраст (над 75 години) екскрецията на трамадол може да бъде забавена. Ако това се отнася до Вас, Вашият лекар може да предпише удължаване на периода на дозиране.

Тежко чернодробно или бъбречно заболяване (недостатъчност)/пациенти на диализа
Пациенти с тежка чернодробна и/или бъбречна недостатъчност не трябва да използват Трамал. Ако при Вас недостатъчността е лека до умерена, Вашият лекар може да пропоръча уделжаване на интервала на дозиране.

Как и кога трябва да използвате Трамал капсули?
Трамал капсули са за перорално приложение.

Трамал 50 mg капсули: поглъщайте капсулите цели, неразделени или сдъвкани, с достатъчно течност.
Може да вземате таблетките на гладно или с храна.

Колко продулжително трябва да приемате Трамал капсули?
Не трябва да приемате Трамал по-дълго време, отколкото е необходимо. Ако трябва да проведете лечение по-продължителен период от време, Вашият лекар често ще проверява (ако е необходимо с прекъсване на лечението) дали трябва да продължите да приемате Трамал капсули и в каква доза.

Ако имате усещането, че ефектът от Трамал е твърде силен или твърде слаб, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте взели повече от необходимата доза Трамал капсули
Ако по погрешка е била приложена допълнителна доза, това като цяло няма да има отрицателен ефект. Следващата доза следва да Ви бъде приложена според предписанието на лекаря.
След много високи дози могат да се наблюдават силно свити зеници, повръщане, спад на кръвното налягане, ускорена сърдечна дейност, колапс, нарушение в съзнанието до кома (дълбоко безсъзнание), епилептични припадъци и затруднено дишане до спиране на дишането. В подобни случаи трябва незабавно да се потърси лекарска помощ!

Ако сте пропуснали да вземете Трамал капсули
Ако забравите да вземете таблетката, възможно е болката да се появи отново. Не трябва да прилагате двойна доза за компенсация на пропуснатите дози, просто продължете лечението с Трамал както сте го провеждали преди.

Ако сте спрели употребата на Трамал капсули
Ако лечението с Трамал е прекъснато или прекратено прекалено рано, възможно е болката да се появи отново. Ако искате да преустановите лечението поради неприятни ефекти, моля, уведомете Вашия лекар.
Обикновено, ако лечението с Трамал е спряно, няма никакви характерни за преустановяването ефекти. В същото време, в редки случаи, хората лекувани с Трамал таблетки могат при рязко преустановяване на лечението да се чувстват известно време недобре. Могат да имат възбуда, тревожност, нервност или неувереност. Могат да бъдат хиперактивни, да спят трудно и да имат стомашни или чревни проблеми. При много малко хора има пристъпи на паника, необичайни усещания като сърбеж, изтръпване и скованост, както и шум в ушите Ако имате някои от тези оплаквания след като лечението с Трамал е преустановена, моля, уведомете Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на попитайте Вашия лекар или фармацевт.
­
4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Трамал може да причини нежелани реакции, въпреки че не всеки ги
получава.
Обикновено честотата на нежеланите реакции се класифицира по следния начин:
- много чести (повече от 1 на 10 души),
- чести (повече от 1 на 100 души и по-малко от 1 на 10 души),
- нечести (повече от 1 на 1,000 души и по-малко от 1 на 100 души),
- редки (повече от 1 на 10,000 души и по-малко от 1 на 1,000 души)
- много редки (по-малко от 1 на 10,000 души).
- неопределени (не могат да бъдат оценени от наличните данни)

Най-честите нежелани реакции при лечение с Трамал са гадене и световъртеж, наблюдавани при повече от 1 на 10 пациента.

Нарушения на сърцето и кръвоносната система
нечести: ефекти върху сърцето и кръвообращението (сърцебиене, ускорена сърдечна дейност, усещане за загуба на съзнание или колапс). Тези нежелани реакции могат особено да се наблюдават при пациенти в изправено положение или при физическо натоварване.
редки: забавена сърдечна дейност, повишено кръвно налягане.

Нарушения на нервната система
много чести: световъртеж.
чести: главоболие, сънливост.
редки: променен апетит, абнормни усещания (напр. сърбеж, мравучкане, изтръпване), тремор, забавено дишане, епилептични припадъци, мускулни потрепвания, некоординирани движения, преходна загуба на съзнание (синкоп).
Ако се превиши препоръчваната доза или ако едновременно се вземат други медикаменти, които потискат мозъчната функция, дишането може да се забави.
Епилептични припадъци се наблюдават главно при големи дози трамадол или когато трамадол се използва едновременно с други медикаменти, които могат да предизвикат припадъци.
неопределени: нарушения в говора

Психични нарушения
редки: халюцинации, объркване, нарушен сън, възбудимост и кошмари.
След лечение с Трамал могат да се появят психологични оплаквания. Интензитетът и характерът им може да варират (според личността на пациента и продължителността на лечението). Те могат да се проявят като промяна на настроението (най-често повишено, понякога раздразнително), промени в активността (обикновено потисната, понякога повишена) и потиснати познавателни и сетивни усещания (промени в сетивността и разпознаването, които да водят до грешни преценки).
Може да се развие зависиост.

Очни нарушения
редки: замъглено виждане
неопределени: мидриаза

Дихателни нарушения
редки: задух (диспнея)
Има съобщения за влошаване на астма, но не е установено дали това е причинено от трамадол.

Стомашни и чревни нарушения
много чести: гадене
чести: повръщане, запек, сухота в устата
нечести: напъни за повръщане (повдигане), стомашни проблеми (напр. усещане за тежест в стомаха, подуване), диария.

Кожни нарушения
чести: изпотяване
нечести: кожни реакции (напр. сърбеж, обрив)

Мускулни нарушения
редки: мускулна слабост

Чернодробни и жлъчни нарушения
много редки: повишени стойности на чернодробните ензими

Уринарни нарушения
редки: трудно или болезнено ходене по малка нужда, по-малко урина от нормалното.

Общи нарушения
чести: умора
редки: алергични реакции (напр. затруднено дишане, хрипове, оток на кожата) и шок (внезапна циркулаторна недостатъчност) са наблюдавани много рядко. Трябва незабавно да се консултирате с лекар, ако имате симптоми като оток на лицето, езика или гърлото и при
затруднено преглъщане или уртикария едновременно със затруднено дишане.

Ако Трамал се използва продължително време може да се развие зависимост, макар че рискът е
много малък. Когато лечението се преустанови рязко, могат да се появят белези на отказване
(вж. "Ако сте спрели употребата на Трамал капсули").

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ТРАМАЛ КАПСУЛИ
Съхранявайте на място, недостъпно и извън погледа на деца.

Не използвайте Трамал след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Трамал капсули
Активната съставка е трамадолов хидрохлорид

Трамал 50 mg капсули
Всяка капсула съдържа 50 mg трамадолов хидрохлорид
Другите съставки са: микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, колоидален безводен силиций, магнезиев стеарат; обвивката на капсулата съдържа: желатин, индиго кармин (Е 132), жълт железен оксид (Е 172), титанов диоксид (Е 171), натриев лаурил сулфат, капсугел мастило 1028 червено.

Как изглежда Трамал и капсули и какво съдържа опаковката
Двуцветни (зелено/светло жълти), лъскави, продълговати капсули с отпечатано лого на производителя.

Капсули в опаковки по 10, 20, 30 или 50 броя

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба

Притежател на разрешението за употреба и производител
Grilnenthal GmbН Zieglerstasse 6, 52078 Аасhеn, Германия Адрес: Grunenthal GmbН - 52099 Аасhеn - Германия

Дата на последно одобрение на листовката:
25.03.2008


Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (0)

Няма изказани коментари.Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Прочети повече за


Тема на седмицата:
Остър и хроничен ентероколит - през топлите месеци

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter