ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Сталорал

Staloral

sublingual spray, vial 10 ml with a dosing pump
Последна корекция: 18 юни 2014


Самолечението е опасно. Моля, консултирайте се с лекар.


ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

STALORAL
СТАЛОРАЛ, сублингвален разтвор на екстракт от алергени за специфична имунотерапия
10 IR/ml или 100 IR/ml или 300 IR/ml 10 IC/ml или 100 IC/ml

(Екстракт от алергени)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазетe тази лиcтoвка. Може да се наложи да я прочетете отово.
- Ако имате някакви въпроси, попиraйre Вашия лекар.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не гo преотстъпвайте на дрyги хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява СТАЛОРАЛ и за какво се използва
2. Преди да използвате СТАЛОРАЛ
3. Как да използвате СТАЛОРАЛ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате СТАЛОРАЛ
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТАЛОРАЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
СТАЛОРАЛ се използва за лечението на алергии към един или няколко алергена. Алергията се проявява главно чрез сезонен или целогодишен ринит, конюнктивит, риноконюнктивит или астма.

Специфичната десенсибилизация третира причината за Вашата алерrия. Редовно приеман, в
нарастващи и впоследствие постоянни дози, СТАЛОРАЛ позволява на организъм да привикне към веществото, към което сте алерrичен. Той ще предизвика снижение или отшумяване на алергичните изяви, причинени от това вещество. Нещо повече, той ще предотврати влошаването на Вашата алергия.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТАЛОРАЛ
Не използвайте СТАЛОРАЛ:
- При лестабилна астма;
- При сериозла имунна недостатъчност, злокачествело заболяване, автоимунни заболявания;
- Ако сте алергичел към някоя от допълнителните съставки на СТАЛОРАЛ.
Обърнете специално внимание при използването на СТАЛОРАЛ
- В случай на лечение с бета-блокери (включително локално прилагани бета-блокери), се обърнете за съвет към Вашия лекар.
- В случай на повишена температypa/треска, прекъснете лечението си и се обърнете към предписалия лекарството.
- В случай на скорошно влошаване на Вашата астма, спрете лечението до появата на подобрение и при необходимост, се обърнете за съвет към Вашия лекар.

Употреба на други лекарства:
Вашият лекар ще прецени необходимостта от продължаването на приема на симптоматични
лекарства по време на лечението Ви със СТАЛОРАЛ. Никога не са описвани случаи на лекарствени взаимодеиствия.
Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства,
включително и такива, отпускани без рецепта.

Употреба на СТАЛОРАЛ с храни и напитки
Няма специфични противопоказания за приема на СТАЛОРАЛ при поемане на храни и напитки.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Шофирането и работата с машини остават възможни по време на приема на СТАЛОРАЛ.

Важна информация за някои от съставките на СТАЛОРАЛ
Това лекарство съдържа 590 mg натриев хлорид (в 10 ml разтвор): вземете предвид, ако спазвате диета с ниско съдържание на натрий.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТАЛОРАЛ
Според Вашето предписание, за лечението могат да се използват различни концентрации. Те могат да бъдат различавани, благодарение на цвета на капачката:
- 10 IR/ml или IC/ml: синя капачка
- 100 IR/ml или IC/ml: червена капачка
- 300 IR/ml: виолетова капачка

При необходимост : Златиста капсула: 0.1 IR/ml или IC/ml
Зелена капсула: 1 IR/ml или IC/ml

Винаги приемайте СТАЛОРАЛ точно както Ви е казал Вашия лекар.
Този вид лечение е толкова по-ефективно, колкото по-рано е започнато.

Лечението чрез специгична десензитизация се подразделя в две стъпки, според терапевтичната схема, планирана от лекар.
- първа стъпка (първоначално леченне), чиято продължителност е около две седмици и което се състои в назначаването на ежедневни, прогресивно нарастващи дози.
- втора стъпка (подцържащо лечение), по-продължително, което се състои в назначаването на оптимално толерираната доза, приемана ежедневно или три пъти седмично.
Дозите биват доставяни чрез упражияването на натиск върху помпата (I натиск 1 доза).

Дозите биват приемани чрез директно контактно впръскване в подезичната област и
задържани в продължение на 2 минути, преди поглъщането им. Малките деца ще се нуждаят от помощта на възрастните за получаването на дозата.

Моля, следвайте стриктно схемата на дозиране и препоръките, дадени от Вашия лекар.
Дозировката е коригирана към индивидуална чувствителност. Само Вашият лекар може да я определи.

Сумарната продължителност на лечението варира от 3 до 5 години. Десенсибилизацията
може да бъде назначена и през няколко сезона, в случай на сезонни алергии. Ефикасността
на лечението зависи от неговата продължителност и дозировка.

За добра поносимост на лечението, съвестно спазвайте препоръките на Вашия лекар.
Сумарната продължителност на лечението варира от 3 до 5 години. Десенсибилизацията
може да бъде назначена и през няколко сезона, в случай на сезонни алергии. Ефикасността
на лечението зависи от неговата продължителност, дозировка и режим на периоднчност.

Препоръчително е винаги да разполагате с обичайните симптоматични лекарства:
кортикоиди, Н1-антихистамини и бета-2 симпатомиметици.

Инструкции при употреба за първи път:
За целите на безопасното им и непокътнато състояние, бутилките са херметично запечатани с пластмасова или алуминиева капсула.

Когато използвате за първи път, процедирайте както следва:

1. Отстранете оцветената пластмасова част на капсулата.
Издърпайте металната петлица и отстранете напълно алуминиевата капсула.
2. Издърпайте металната пртлица и отстранете напълно алуминиевата капсула.
3. Отстранете сиво оцветеното застопоряване/стопер.
4. Извадете помпата от пластмасовия й защитен калъф. Поставете бутилката върху плоска повърхност и, държейки здраво с едната ръка, натиснете помпата на място, упражнявайки стабилно налягане.
5. Отстранете оранжево оцветения защитен пръстен.
6. Заредете помпата чрез неколкократен, стабилен натиск. Помпата освобождава една пълна доза след зареждане чрез 5-кратен натиск.
7. Поставете накрайника в устата, под езика. Натиснете стабилно, за да получите препоръчаната доза. Повторете, за да приложите броя дози, предписани от Вашия
лекар. Задръжте лекарството под езика си за 2 минути.
8. Избършете накрайника след употреба и поставете отново

Моля, обърнете се към Вашия лекар, ако сте приели повече от необходимата доза.

Ако сте пропуснали да приемете СТАЛОРАЛ
Ако сте забравили Сутрешната си доза, приемете я вечерта.
Моля, обърнете се към Вашия лекар за преназначение на схемата на дозиране, в случай на продължително прекъсване на лечението.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, СТАЛОРАЛ може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.
Те могат да бъдат локални, симптоматични или генерализирани/общи.

Локални реакции:
сърбеж в устата, подуване на устните или стомашно-чревни второстепенни и трябва да се вземат предвид като уртикария, кашлица, ринит, астма. Във всеки един случай, десенсибилизацията трябва да бъде преразгледана от Вашия лекар.
Ако забележите каквито и да са нежелани реакции, неописани в тази листовка, моля, уведомете Вашия лекар.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите дРуги, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СТАЛОРАЛ
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Разтворът СТАЛОРАЛ трябва да бъде съхраняван вертикално поставен в кутията си, в хладилник, при температура между +2 С и +8 С.
Не използвайте СТАЛОРАЛ след срока на годност отбелязан върху етикета.
По време на пътувания, лечебният комплект трябва да бъде съхраняван при стайна температура, за няколко часа, като пациентът трябва да съхранява бутилката в изправена позиция.

При случай на пренасяне/транспортиране, бутилката трябва да бъде предпазвана от защитния пръстен и съхранявана в оригиналната кутия.

При случай на пътуване със самолет, СТАЛОРАЛ трябва да бъде съхраняван в ръчния багаж
(възможно е изтичането му поради натиск при транспортирането на багажа).

Бутилките трябва да бъдат върнати в хладилник възможно най-бързо.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа СТАЛОРАЛ
- Активното вещество е екстракт от алергени.
- Допълнителните съставки са: натриев хлорид, глицерол и дестилирана вода

Как изглежда СТАЛОРАЛ и какво съдържа опаковката
В зависимост от полученото предписание, СТАЛОРАЛ е опакован в съдържаща или 3 стъкленици (кутия за първоначално лечение) или поддържащо лечение). Моля, проверете съдържанието на съответствието му на назначената от Ващия лекар схема на дозиране:

за нестандартизирани екстракти за стандартизирани
или силно сенсибилизирани пациенти

Първоначално лечение 1 стъкленица от 10 IR/ml или IC/ml 1 стъкленица 10 IR/ml
2 стъкленици от 100 IR/ml или IC/ml 2 стъкленици от 300 IR/ml

Поддържащо лечение 2 стъкленици от 100 IR/ml или IC/ml 2 стъкленици от 300 IR/ml


Притежател на разрешеиието за употреба и производител

STALLERGENES S.A
6 rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY FRANCE
Тел.: + 33 1 55 5920 00
Факс: + 33 1 55 5921 28

Дата на последно одобренне на лнстовката: м. май 2008


Публикуваната информация в тази страница е възможно да не е актуална!
За актуални листовки и информация за лекарствени и козметични продукти, можете да посетите новата ни секция Apteka.puls.bg »
Коментари (0)

Няма изказани коментари.Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:


Прочети повече за


Тема на седмицата:
Остър и хроничен ентероколит - през топлите месеци

реклама
Още от Puls.bg


реклама
Изгодни оферти

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter