Инфекциозен ендокардит - лечение

Инфекциозен ендокардит - лечение

Автор: д-р Груев, И.

Информацията в статията е насочена към потребители с медицински познания

Публикуван на: 21.02.2009 г.

Последна корекция: 21.02.2009 г.

Прочетен: 55588


Какви са принципите на лечение на инфекциозния ендокардит?

По настоящем могат да бъдат излекувани 80-85% от болните с инфекциозен ендокардит. При неусложнени случаи лечението може да бъде отложено до 48 ч., за да се получат първоначалните резултати от хемокултурите.При тежки и усложнени случаи, лечението започва веднага след взимането на хемокултури.

Принципи на лечение:


Какво е лечение на стрептококов инфекциозен ендокардит?

Режим А

Инфекциозен ендокардит на нативна клапа, пълна чувствителност към Пеницилин (MIC d 0.1 mg/l).

Режим В

Редуцирана чувствителност към Пеницилин (MIC 0.1- 0.5 mg/l) или инфекциозен ендокардит на протезна клапа - Penicillin G 20-24 mill. UI/ 24 ч. и.в. , разделени в 4-6 приема за 4 седмици, , или Ceftriaxon 2г. еднократно /24 ч и.в. за 4 седмици, плюс Gentamicin 3 мг/кг. ( макс. 240 мг/дн.) разделени в 2-3 приема за 2 седмици, последвани от Ceftriaxon 2г. еднократно /24 ч и.в. за още 2 седмици, или самостоятелна терапия с Ванкомицин в посочения по-горе режим.

Режим С

Резистентни към Пеницилин; МІС > 0.5 мг/л.: лечение както при инфекциозен ендокардит причиненот Ентерококи.


Какво е лечение на ентерококов инфекциозен ендокардит?


Какво е лечение на стафилококов инфекциозен ендокардит?

Режим А

Инфекциозен ендокардит на нативна клапа:

Режим В

Инфекциозен ендокардит на протезни клапи и материали:


Какво е лечението на ендокардит причинен от Ентеробактериацее?

Чувствителността им е непредсказуема и лечението трябва да се бази ра на тестуване за чувствителност. Първоначално се започва с беталактам във висока доза, плюс гентамицин.Например:


Какво е лечението на ИЕ причинен от Псевдомонас аеругиноза?

Терапията задължително се базира на тест за чувсвителност:


Какво е лечението на инфекциозен ендокардит при по-редки причинители?

Лечение при инфекциозен ендокардит, причинен от НАСЕК групата - по правило тези микроорганизми са резистентни към Ампицилин, терапия на избор са Цефалоспорини ІІІ генерация например: Ceftriaxon 2г. еднократно /24 ч и.в. за 4-6седмици.

Лечение на инфекциозен ендокардит , причинен от гъбички - Amphotericin B 1 мг/кг/24ч и.в. в 4 приема. През последните години е въведен Fluconazole 50 r 800 мг/кг/24ч. Тъй като повечето пациенти са имунокомпроментирани и процесът е силно деструктивен, оздравяване само с антибиотично лечение е невъзможно и се препоръчва ранно опреативно лечение.

Лечение на инфекциозен ендокардит причинен от Coxiella Burneti, Chlamidia, Brucella, Bartonella. Coxiella Burneti причинява Q-треска. Антибиотик на избор е Доксициклин 100мг на 12 часав комбинация с Рифампицин. С добър ефект е и комбинацията с хинолони. около 60% от пациентите стигат до клапно протезиране. Тъй като Coxiella Burneti е вътреклетъчен паразит терапията продължава поне 1 година, а понякога до живот.


Какво е лечението на инфекциозен ендокардит с отрицателни хемокултури?

Ендокардит с отрицателни хемокултури - най-честата причина за това е предшестващо антибиотично лечение.

Емпирична терапия при инфекциозен ендокардит с негативни хемокултури:


Как се мониторира лечението на инфекциозния ендокардит?

Основни фактори, определящи адекватността на терапията са:

Персистиране рецидив на фебрилитета 7-10 дни след началото на терапията е предиктор за повишена смъртност и усложнениия. В такива случаи трябва да се търсят:

Рецидиви на инфекциозен ендокардит обикновено се наблюдават 2 месеца след прекъсване на лечението: 2% при стрептококов инфекциозен ендокардит, 8% при ентерококов, 4% при стафилококов, 10% при протезен, 43% при наркомани.

Поведение приусложнения - бързото и ефективно антибактериално лечение може да помогне за предотвратяване на емболизма. Ако пациентът е на продължително пероарално антикоагулантно лечение, уместно е да се премине на хепарин, незабавно след поставяне на диагнозата инфекциозен ендокардит.След емболично усложнение, рискът от рецидив е висок. След проява на мозъчен емболизъм, сърдечна хирургия за предпазване от повторен епизод не е противопоказана, ако се предприеме рано (в рамките на 72 ч.) и ако е изключен мозъчен кръвоизлив с КАТ непосредствено преди операцията. Ако операцията не бъде проведена рано е препоръчително да бъде отложена с 3-4 седмици.


Какви са показанията за оперативно лечение при инфекциозен ендокардит?

При активен ИЕ на нативна клапа:

Хирургично лечение на активен протезен инфекциозен ендокардит:

Следоперативно антибиотично лечение - трябва да бъде завършен пълен антибиотичен курс, независимо от продължителността на лечение преди операцията, но не по-малко от 7-15 дни след това.


Каква е прогнозата при инфекциозния ендокардит?

Определя се от причинителя и състоянието на организма, както и от своевременната диагноза и адекватно лечение.

Стрептококовият ендокардит се излекува в над 90 % отслучаите, ентерококовият 75-90%, стафилококовият 60- 75%.

Лоша е прогнозата на ранния протезен инфекциозен ендокардит, инфекциозен ендокардит при наркомани и възрастни болни ,при гъбичен и грам- негативен инфекциозен ендокардит, при ЗСН , особено при Ао инсуфициенция, както и при периануларен абсцес.Copyright © www.puls.bg
All Rights Reserved.