Увреждане на връзките на коляното

Увреждане на връзките на коляното

Тази статия има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар

Публикуван на: 11.09.2009 г.

Последна корекция: 11.09.2009 г.

Прочетен: 309430


Кои травми предизвикват увреждане на връзковия апарат на коляното?

Травмата може да причини увреждане на връзките от вътрешната страна на коляното (вътрешна странична връзка, медиален колатерален лигамент), от външната страна на коляното (външна странична връзка, латерален колатерален лигамент) или във вътрешността на коляното (кръстосаните връзки). Важно е да се знае, че тежестта на увреждането може да варира от леко навяхване до напълно разкъсване на засегнатата връзка.

Повече за устройството на колянната става може да намерите на:

кости, мускули, сухожилия на коляното

Повече информация за анатомия на:


Какви са степените на увреда на коляното?

Когато една връзка претърпи сериозно навяхване, налице е голяма вероятност други части на коляното също да са пострадали. Тъй като вътрешната странична връзка предпазва предната кръстна връзка от определен тип екстремни сили, действащи върху коляното, предната кръстна връзка става уязвима на увреждане, когато вътрешната странична връзка се скъса. При повече от половината умерени или тежки навяхвания на вътрешната странична връзка, предната кръстна връзка също е навехната.

Най-чести са уврежданията на предната кръстна връзка. Може би тези на вътрешната странична връзка са още по-чести, но много от тях са толкова леки, че рядко страдащите от тях търсят помощта на лекар.

Групата на професионалните спортисти носи най-висок риск от увреждане на връзките на коляното. Например сред алпийските скиори 20 до 36% от всички скиорски травми са травми на коляното и най-често включват засягане в различна степен на предната кръстна връзка.


Какви симптоми предизвиква увреждането на връзките на коляното (навяхване и разкъсване) ?

Нараняванията на тези структури обикновено предизвикват внезапна болка, но понякога е трудно да се разграничи точно откъде произлиза тя. Травматичното увредените връзки обикновено болят в покой и коляното е подуто и топло. Болката обикновено се засилва при сгъване на коляното, прехвърляне тежестта на тялото върху коляното или ходене.

Могат да бъдат засегнати повече от една структура, но все пак симптоматиката (оплакванията) зависят от конкретната връзка, която е засегната:

Предна кръстна връзка:

Задна кръстна връзка:

Вътрешна странична връзка (медиален колатерален лигамент):

Външна странична връзка (латерален колатерален лигамент):


Кога трябва да потърсите лекарска помощ?

Ако сте наранили коляното си, потърсете лекарска помощ за по-точна оценка на състоянието му ако:


Как се диагностицират травматичните увреди на колянните връзки?

Лекарят, който ви преглежда, ще опита да получи информация от вас за начина, по който сте наранили коляното си. Той ще ви зададе въпроси относно типа движение, което сте извършили при травмата (усукване, внезапно спиране, директен контакт, свръхразтягане, завъртане и др. ), дали сте почувствали изпукване в коляното, за колко време се е появило подуването, дали болката Ви е накарала да спрете извършването на каквато и да е било физическа активност и дали сте почувствали веднага след това коляното си нестабилно и неспособно да поеме тежестта на тялото.

Лекарят ще прегледа и двете колена, сравнявяйки нараненото със здравото, като следи за признаци на подуване, деформация, болезнененост, излив на течност във вътрешността на ставата и промяна на цвета на кожата върху коляното. Ако болката и подуването не са прекалено силно изразени, лекарят ще изследва обема на движение на коляното и ще проведе специални тестове за да оцени здравината на връзките.

Ако резултатите от този първоначален преглед показват, че имате сериозно увреждане на коляното, ще Ви бъдат направени специализирани изследвания, които да оценят с по голяма точност състоянието на вашето коляно. Към тях спада стандартното рентгеново изследване, което може да докаже наличието на костно счупване или откъсване на връзката от костта. Може да бъдат проведени (ако има основание за това) магнитен резонанс или камера-асиситирана хирургия на коляното (артроскопия на колянна става).


Какво е лечението на навехнатото коляно (скъсаните връзки) ?

Лечението зависи от степента на увреждането. Ако имате първа или втора степен увреждане, вашият лекар вероятно ще препоръча следното (отговарящо в общи линии на първи мерки при колянно нараняване) в следната последователност:

Когато оплакванията започнат да отшумяват, ще ви бъде предписана рехабилитационна програма, чиято цел е да заздрави мускулатурата около травмираното коляно. Рехабилитацията ще помогне за стабилизиране на коляното и предотвратяване на последващо увреждане.

Ако имате увреждане от трета степен (пълно разкъсване) или няколко връзки са засегнати, лечението ще зависи от конкретния вид на увредата:


Каква е прогнозата след преживяно скъсване на връзки на коляното?

Възстановяването след навяхване или разкъсване на връзки на коляното зависи от конкретния вид на увредата, нейната тежест, проведеното лечение, рехабилитационната програма и вида спорт, който практикувате. Най-общо, първа и втора степен могат да заздравеят за 2-4 седмици, а по-тежките навяхвания на коляното могат да отнемат от 4 до 12 месеца.

Около 90% от хората с увреждане на предна кръстна връзка и около 80% с увреждане на задна кръстна връзка могат да очакват пълно възстановяване след подходящо и адекватно проведено лечение и добра програма за физикална терапия. Почти всички навяхвания на вътрешната странична връзка и всички навяхвания на външната странична връзка имат отлична прогноза.

Като усложнение в дългосрочен план, някои хора с навяхвания на предна кръстна връзка или задна кръстна връзка впоследствие се оплакват от болки в резултат на артроза на травмираното коляно. Тези симптоми могат да се появят дори 15-25 години след травмата.

Снимки свързани с тази статия
ЯМР на колянна става ЯМР на колянна става
Устройство на долен крайник Устройство на долен крайник
Устройство на колянната става Устройство на колянната става


Copyright © www.puls.bg
All Rights Reserved.