ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Алкохолната зависимост - какво трябва да знаем

Puls.bg   |   01 февруари 2009   |   Коментари 22
   
   
Алкохолната зависимост - какво трябва да знаем

В по-общ смисъл под алкохолизъм се разбира прекомерната злоупотреба с алкохол, която води до проява на антисоциално поведение.

 

От медицинска гледна точка алкохолизъм се нарича злоупотреба с алкохол, при която се появява непреодолимо влечение към него. В началото се наблюдава повишен, а по-късно – понижен толеранс към алкохола. Появява се абстинентен синдром и в крайните си фази води до морална, социална и физиологична деградация на индивида.

 

Алкохолът оказва еуфоризиращо, релаксиращо и успокояващо действие и затова най-предразположени към употребата му са хора с емоционална и волева лабилност, неуверени в себе си и склонни към депресивно поведение.

 

Редица социални и емоционални фактори се оказват “благоприятни” за употребата на алкохол. Голяма роля имат самотата, неразбирането в семейството, непълноценното усещане на личността за себе си, неудовлетвореността, напрежението и стресът. Съществено значение имат и културните особености, традиции и обичаи, образованието и професията.

 

Важно е да се знае, че невинаги злоупотребата с алкохол води до алкохолизъм, за неговата поява роля играят и генетични фактори.

 

Разграничават се три фази на протичане на хроничния алкохолизъм:

 

В първата фаза се наблюдава психична зависимост, повишаване на толеранса към алкохола, загуба на рефлекса за повръщане, загуба на спомени за някои събития по време на опиването.

 

Във втората фаза се появява физическа зависимост, наблюдава се най-висок толеранс към алкохола и алкохолна промяна на личността, изразяваща се в избухливост, жестокост, склонност към лъжи, егоизъм.

 

В третата фаза толерансът към алкохола намалява и се задълбочава алкохолната промяна на личността, появяват се гастрити и язви на стомаха и дванайсетопръстника, чернодробна цироза, тремор на ръцете и т.н.  

 

Синдромът на алкохолна зависимост е съчетание от телесни, поведенчески и мисловни разстройства. Употребата на спиртни напитки придобива много по-висок приоритет за алкохолика, отколкото ежедневните му дейности, работата, семейството и приятелите.
 

 

Типовете поведение на пиене могат да се разделят на: 

 

Употреба – приема се неголямо количество алкохол в непродължителен период от време. Приемът е мотивиран от любопитсво, опит за подражание, за забавление или по традиция в съответствие със съществуващите обичаи, за по-добро настроение и компания.

 

Злоупотреба – приемането на алкохол е в такава степен, че това се отразява сериозно на здравето и социалното функциониране.
 

 

Зависимост – психично и физическо състояние на зависимост да се приема алкохол, за да се изпита неговото физическо и психическо въздействие. В много случаи алкохолиците пият единствено и само за да избегнат абстинентните състояния, предизвикани от липсата му в организма.

 

Признаци на алкохолна зависимост 

 

За алкохолна зависимост се говори, когато три или повече от следните симптоми са налице за период, по-дълъг от 12 месеца.
 

 • силно желание или чувство на вътрешна принуда да се приема алкохол;
 •  нарушена способност за контрол върху приема на спиртни напитки по отношение на началото, края или количеството на употреба;
 • приемане на алкохол с цел да се облекчат абстинентните явления и със знанието, че това (приемането на алкохол) помага;
 • физиологично състояние на абстиненция;
 •  повишен толеранс, изразен в потребност да се приемат по-високи дози, за да се постигне желаният ефект, който първоначално се е постигал с по-ниски дози;
 • стесняване на личния репертоар от начини на употреба на алкохол. Например – тенденция да се пие по един и същи начин, по едно и също време, без съобразяване със социалните норми за приемливо пиене;
 • прогресивно отпадане на алтернативни удоволствия или интереси за сметка на употребата на алкохол;
 • продължаване на употребата на алкохол, въпреки очевидните вредни последици (телесни, психични, социални). 

 

Симптоми на абстиненция
 

 

Абстиненцията се характеризира с група от симптоми с различна тежест и различно съчетание помежду си. Появяват се след пълно спиране или рязко намаляване приема на алкохол, употребяван редовно във високи дози за дълъг период от време. Началото и протичането на абстинентното състояние е ограничено във времето и в значителна степен зависи от качеството и количеството на приеманите спиртни напитки. Проявява се с две групи симптоми: 
 

 

психични  симптоми – тревожност, депресия, страх, раздразнителност, напрегнатост и непреодолимо желание да се приема алкохол с ясното съзнание, че това ще облекчи страданията.  

 

телесни  симптоми – стягане в сърдечната област, ускорена сърдечна дейност, повишено кръвно налягане, треперене на ръцете, устните, клепачите, студена пот по лицето и тялото.

 

Клиничните наблюдения показват, че абстинентният синдром се появява 8-10 години след началото на злоупотребата при мъжете и след 4-5 години при жените и по-младите хора.

 

Абстинентното състояние може да бъде усложнено от появата на гърчове (епилептични припадъци) или делир (състояние на нарушение яснотата на съзнанието, дезориентация, психични симптоми). 

 

Усложнения на алкохолната зависимост

 

Алкохолът всъщност не представлява нищо друго освен клетъчна отрова. Поради добрата си разтворимост прониква през всички клетъчни мембрани и оказва вредното си въздействие върху всяка клетка от тялото. При синдрома на зависимост и хронична алкохолна интоксикация се наблюдават изменения в почти всички вътрешни органи и мозъка. Може да се появи и психично заболяване или епиепсия.

 

В резултат на алкохолна злоупотреба могат да се наблюдават следните органни нарушения:
 

 • нарушения в съзнанието;
 • внезапна смърт – включително и от злополука и удавяне;
 • чернодробни заболявания – чернодробна цироза;
 • панкреатит;
 • периферна невропатия;
 • застойна сърдечна недостатъчност;
 • импотенция при мъжете, менструални разстройства при жените;
 • деменция;
 • фетален алкохолен синдром – при бебета на майки алкохолички;
 • повишен риск от различни ракови заболявания – на черния дроб, хранопровода (особено в съчетание с тютюнопушене), ларинкс, фаринкс;
 • развитие на варици на хранопровода;
 • снижен имунитет;
 • риск от развитие на възпалителни заболявания – пневмонии и др.

 

Освен  органни нарушения и заболявания се появяват множество социални проблеми:

 
 

 • загуба на работа;
 • развод;
 • загуба на приятели;
 • загуба на жилище и семейство;
 • нарушения в паметта;
 • престъпно поведение;

 

Причините за развитие на алкохолна зависимост

 

В редица изследвания е доказано, че синдромът на алкохолна зависимост се среща четири пъти по-често при хора, чиото родители също са алкохолици. Предразполагащ фактор за това е генетично повишената активост на ензима, отговарящ за разграждането на алкохола в организма. Така при хора, които са наследствено обременени и имат повишена поносимост към приемането на спиртни напитки, се увеличава рискът за създаване на зависимост.

 

От значение са също и чисто психологични фактори, свързани с емоционалното състояние на личността. Приемането на алкохол може да се свърже с чувството за малоценност, повишена самовзискателност, тревожност, емоционална неустойчивост.

 

Предразполагащи фактори са и някои разстройства в детско-юношеска възраст като неустойчивост на вниманието и хиперактивност, поведенчески разстройства и др. Към злоупотреба с алкохол са предразположени и повечето хора с психични разстройства и психологични проблеми, като в тези случаи началото на злоупотребата се свързва с "успокояващите" му свойства и еуфоризиращ ефект. 

 

Честота и прогноза на алкохолната зависимост

 

Направените проучвания сочат, че в България около 25% от цялото население пие по-рядко от един път в месеца и не се напива. Групата на злоупотребяващите със спиртни напитки е около 15%.

 

От синдром на алкохолна зависимост страдат около 2,5% от българите. От всички, които употребяват алкохол, около 5% стават зависими. Съотношението между мъже и жени е приблизително 6:1. Проучването показва, че най-много злоупотребяващи има във възрастта 25-35 г., а алкохолно болните са най-често на възраст 35-45 г. През последните години се отчита нарастване на злоупотребяващите със спиртни напитки сред жените и децата.

 

Лекари и психолози алармират, че няма зависим от алкохола, който да е успял да се върне към контролирано пиене. Около 35% от лекуваните успяват да прекратят приемането на спиртни напитки за повече от 10 години. При консумация на алкохол, дори след толкова дълъг интервал на въздържание отново загубват контрола върху приеманите количества и се връщат към синдрома на зависимост.

 

Лечението на алкохолната зависимост

 

Лечението е комплексно, съчетава медикаментозна терапия, психотерапия и социални дейности. Медикаментозната терапия включва различни групи от лекарства, съобразно етапа на лечение.

 

Първа стъпка срещу алкохолизъм – детоксикация. Тя включва период от 4 до 7 дни. През този период може да се вземат седативни средства, за да се предотвратят делириум тременс, както и други симптоми на отнемане или гърчове.

 

Втора стъпка срещу алкохолизъм – медицинска оценка на състоянието на болния. Като правило болният има високо кръвно налягане, повишена кръвна захар, проблеми със сърцето и черния дроб.

 

Трета стъпка срещу алкохолизъм – психологична подкрепа и психиатрично лечение – подкрепата на близките и съпругата или съпруга, е основен дял в лечението на алкохолизма. Тежките моменти, които изживява болният, често пъти го карат да възприема процеса на лечение като непосилен за него, затова близките биха могли да му окажат огромна подкрепа в този етап.

 

Четвърта стъпка срещу алкохолизъм – приемане на проблема. Алкохолизмът не би могъл да бъде лекуван, ако болният не приеме,че има проблем и че сам не би могъл да контролира количеството на изпития алкохол.

 

Пета стъпка срещу алкохолизъм – лекарства, които се приемат след спиране на алкохола. Такива лекарства са дисулфирам. Те няма да ви излекуват от алкохола, но ще предизвикат физически реакции при употребата му – зачервяване, гадене, повръщане, главоболие. За разлика от дисулфирам, налтрексон не предизвиква подобни реакции веднага след приемането му.

 

Шеста стъпка срещу алкохолизъм – група за взаимопомощ. В тази група обикновено са хора със сходни проблеми, които могат да си взаимодействат, така че сами да преодоляват тежките абстинентни периоди.


Още по темата:

   
   

реклама  
Коментари (22)

Коментарите са изказани от наши потребители и са автентични, без редакторска намеса. Екипът на Puls.bg не носи отговорност за съдържанието им.

JamesLug     2017-10-15 02:46:51
เว็บเช็คเบี้ยประกันรถ ง่ายแค่ 3 คลิก เปรียบเทียบเบี้ยประกันจากบริษัทชั้นนำมากกว่า 30 กว่าบริษัท ด้วยเบี้ยแคมเปญที่ถูกที่สุดของแต่ละบริษัท พร้อมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทประกันภัย.
เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ทันที - เช็คค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ออนไลน์หรือโทรหาเราได้โดยตรง เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ฟรี | เช็คเบี้ยประกันรถฟรี ราคาดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย เลือกความคุ้มครองได้ตรงใจ ซื้อออนไลน์คุ้มครองทันที พร้อมผ่อน 0% 6 เดือน คลิกเลย.
เบี้ย ประกัน รถยนต์ ชั้น 1 วิริยะ ‎

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ เช็คราคา ตอนนี้รู้ทันที ทุกบริษัท โดย อีซี! - ประกันภัยรถยนต์ เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 , 2+ , 3+ , ชั้น 3 ผ่านช่องทาง ประกันออนไลน์ เช็คเบี้ยประกันรถ ในวันนี้ รู้ทันทีทุกบริษัท มากกว่า 20 แห่ง ข้อมูลเพียบเปรียบเทียบราคาง่าย ... เช็คราคาประกันภัยรถยนต์ จาก 30 บริษัททั่วไทย ฟรี เราไม่ได้ เปรียบเทียบค่าเบี้ยประกันรถยนต์ เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะถ้าหากเลือกซื้อผ่าน rabbit finance คุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย เช่น ส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงสุดกว่า เช็คเบี้ยประกันรถยนต์กับพี่หมี Prakuntook ผ่าน Line ได้แล้ววันนี้ หนึ่งในช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดช่องทางหนึ่ง คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “Line” คือหนึ่งในนั้น ที่แทบทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟน เปรียบเทียบ “ประกันรถยนต์” อย่างโปร่งใสและเป็นกลาง พร้อมข้อเสนอผ่อน 0% สูงสุด 12 เดือน ใช้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เทสโก้ โลตัส | Tescolotus
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ เปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2 วิริยะ สินมั่นคง ไทยวิวัฒน์. โปรแกรมเช็คเบี้ย ประกันรถ ง่ายแค่ 3 คลิก - โปรแกรมเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เปรียบเทียบเบี้ยประกันจากบริษัทชั้นนำมากกว่า 25 บริษัท ด้วยเบี้ยแคมเปญที่ถูกที่สุดของแต่ละบริษัท พร้อมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทประกันภัย.
เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ คำนวณเบี้ย เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย ฟรี! - เปรียบเทียบเบี้ยประกันจาก 20 บริษัทประกันภัยชั้นนำ โปรโมชั่นพิเศษและข้อเสนอประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยชั้น1 ประกันภัยชั้น2+ ประกันภัยชั้น 3+ ...
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ เช็คเบี้ย เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ กรุงเทพประกันภัย เช็คประกันรถยนต์ วิริยะ เบี้ยประกันรถยนต์ 2+ เช็คประกันรถยนต์ ธนชาต เช็คเบี้ยประกันชีวิต เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ คุ้มภัย
เช็คเบี้ยประกันสังคม เช็คเบี้ยประกัน ไทยประกันชีวิต

เช็ค เบี้ย ประกัน ชั้น 1 ‎

สินมั่นคงประกันภัย - ประกันสุขภาพ ประกันภัยรถยนต์ เราประกัน..คุณมั่นใจ ประกันรถยนต์ชั้น 1 (ซ่อมศูนย์) เบี้ยเริ่มต้น 15,800 บาท สามารถนำรถประกันที่เกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆได้ โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำเป็นพิเศษ ประกันภัยรถยนต์ (Car Insurance) คุ้มครองครอบคลุมในยามที่คุณต้องอยู่บนท้องถนน แผนประกันภัยรถยนต์ (Car insurance) บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน.
ประกันรถยนต์ - เช็คราคาจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ 20 บริษัท ฟรี!!! คุณจะมั่นใจได้เลยว่าคุณรับสิ่งที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด พร้อมส่วนลด และของแถมอีกมากมาย.
โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ เช็คราคาประกันรถ ประกันชั้น1 โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ กล้วยๆ เปรียบเทียบราคาประกันรถประเภท ประกันชั้น1, ประกันชั้น2+, ประกันชั้น 3+ จากแพ็คเกจประกันภัยรถยนต์ของบริษัทชั้นนำในเมืองไทย.
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 > เช็คเบี้ยประกันรถชั้น 1 ตามยี่ห้อรถ ประกันชั้น 1 สำหรับรถ ฮอนด้า, โตโยต้า,เชฟโรเล็ต,ฟอร์ด,นิสสัน,มิตซูบิชิ.
เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ | คอนโดบทความ รวบรวม บทความดีๆมากมายauntysafe.com/tag/เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์เป็นสัญญาระหว่างคุณและผู้ให้บริการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดรถยนต์เฉพาะสำหรับคุณ นี้เกี่ยวข้องกับการชำระเงินปกติของพรีเมี่ยมในส่วนของคุณ ...
ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อ - SILKSPAN เปรียบเทียบได้ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อ - SILKSPAN เปรียบเทียบได้ด้วยตนเองแล้ววันนี้
ประกันภัยรถยนต์. เพียงเช็คเบี้ยประกันรถยนต์; กว่า 20 บริษัทชั้นนำ บริการประกันภัยรถยนต์ด้วยข้อเสนอพิเศษจากบริษัทประกันภัยชั้นนำหลายแห่ง ... อัตราเบี้ยประกันภัยชั้น 1 ราคาพิเศ
ษ พร้อมโปรแกรมชำระเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับคุณ การประกันภัยรถยนต์ ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ความคุ้มครอง. วงเงินคุ้มครอง. 1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด. 1.1 ค่ารักษาพยาบาล ...
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 2+ 3+ เช็คเบี้ยออนไลน์ ได้ราคาถูก ประกันภัยรถยนต์ ทุกประเภท ราคาถูก ทำง่าย จ่ายน้อย คุ้มครองก่อน ผ่อนได้ จ่ายเงินเมื่อตรวจสอบกรมธรรม์แล้ว.
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ เช็คประกันรถยนต์ วิริยะ เบี้ยประกันรถยนต์ 2+ เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ กรุงเทพประกันภัย ราคา ประกัน ชั้น 1 ธน ชาติ ประกันรถยนต์ โลตัส
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ที่ไหนดี pantip เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ คุ้มภัย เช็คประกันรถยนต์ จากทะเบียน

เช็ค เบี้ยประกันภัย รถยนต์ ชั้น 1 กรุงเทพ ‎
Loan Cash     2017-10-07 15:04:53
payday loans for bad credit bad credit loans direct lenders direct payday lenders bad credit fastest payday loan
Jameskag     2017-10-06 18:58:29
essay writing my homework now essay help https://writemyessay.us.com - my paper writer
MichaelOblig     2017-09-27 05:21:37
femring what classificatin is caffeine effexor xr compared to paxil uniwarfin relentus
MichaelOblig     2017-09-27 05:20:10
caponi and avandia buspar reviews 2010 femodene prevacid uses monograph for selegiline evaluation where to order hoodia ice cube diet eflora cream zshare coupons for cialis 20 mg celebrex ingredients what does bactrim treat enterococcus
22 намерени, страница 1 от общо 5  1   2   3   4   5   Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:
Тема на седмицата:
Остър ларингит - затруднено дишане и лаеща кашлица в малките часове на нощта

реклама
Още от Любопитно
реклама
Галерия
Здравен хороскоп за март 2017
Здравен хороскоп за март 2017
Изгодни оферти
Още от Бременност и раждане
реклама

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter
Инвестор-Пулс ООД © 2001+ Всички права запазени
Реклама | Пишете ни | Контакти | За сайта | Карта | Условия за ползване
Investor-Puls ltd. © 2001+ All rights reserved. Contact Us | Advertising