ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Проф. Румен Пандев: Броят на пациентите с тиреоиден карцином нараства

Puls.bg   |   17 юли 2017   |   Коментари 2
   
   
Проф. Румен Пандев: Броят на пациентите с тиреоиден карцином нараства

Източник: Личен архив

Проф. д-р Румен Пандев е водещ български ендокринен хирург. По настоящем работи в Клиниката по хирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” и Хил клиник. Един от най-известните специалисти, с многогодишен стаж и голям принос в специалността.  Роден е в Гоце Делчев, потомък е на стар бански род.
 
Завършил е медицина в Медицинска академия – София, с призната специалност по еднокринна хирургия според критериите на Eвропейски борд по хирургия. Един от 100-те ендокринни хирурзи в Европа. Съучредител и секретар на Работната група по Ендокринна хирургия в България. Съучредител на „Международна експертна научна група” с цел създаване на Европейска асоциация по ендокринна хирургия през 1999 г. и съучредител на Европейската асоциация на ендокринните хирурзи (European Society of Endocrine Surgeons (ESES) през 2002 г. Основател и секретар на Фондация “Ендокринни тумори”. Автор на над 200 научни публикации в наши и чужди списания.
През 2010 г. за медицинската, научна и хуманитарна дейност получава от Папа Бенедикт XVI  Благословия (Apostolic Blessing) - единственият български лекар, на когото е оказана такава висока чест.
 
Научен принос
Въвеждане в България на методиката за рутинна идентификация и невролиза на Гласовия (Рекурентен) нерв от 1995 г. – материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1996, Langenbeck`s Arch of Surgery 2003.
Въвеждане на методиката за интраоперативен невромониторинг на гласовите нерви  при оперативно лечение на тиреоидния карцином – през 2014 г. (съвместно с Турско-Българския клуб по ендокринна хирургия организира практическо обучение с LIVE SURGERY на тема Intraoperative Neuromonitoring in Thyroid Surgery).
Въвеждане на молекулярно-генетичен анализ при медуларен тиреоиден карцином, открити са първите 4 фамилии с фамилен медуларен карцином. Материалът е публикуван в дисертационен труд: “Диагностична и хирургична стратегия при лечение на болни с медуларен тиреоиден карцином”.
Въвеждане на калцитониновия стимулационен тест при болни с медуларен тиреоиден тарцином. Материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1997.
Въвеждане на еднодневната тиреоидна хирургия в България. Материалът е публикуван в Langenbeck`s Arch of Surgery 2003.
Прилагане на операции на щитовидна жлеза без поставяне на дренаж, (за периода 2001 – 2007 г. на 1656 пациенти).
Въвеждане в България на безкръвни операции на щитовидната жлеза – минимално инвазивната отворена тиреоидна резекция (2002 г.) и минимално инвазивната видео-асистирана тиреоидна резекция (2005 г.).
Въвеждане в България на микродисекционната техника при операции на болни с шийни лимфни метастази от карцином на щитовидната жлеза. Доц. Пандев представя техниката в Германия (2007 г.) и Турция (2011 г.). Материалът е публикуван в Langenbeck`s Arch of Surgery 2007.
Извършена съвместно с проф. д-р Бруно Нидерле от Виена първата профилактична тиреоидектомия – 2008 г.
 
 
 - Проф. Пандев, работите от години в областта на ендокринната хирургия. Кои са най-честите заболявания на щитовидната жлеза?
 
Най-общо нарушенията са две групи - функционални и структурни.
При функционалните има дисбаланс в производството на хормони. Най-просто казано, ако хормоните, които отделя жлезата, са в намалено количество говорим за хипофункция – към тази група спада тиреоидитът на Хашимото. Хипофункцията (наречена още хипотиреоидизъм) има определена клинична картина поради понижения метаболизъм - сънливост, отпадналост, напълняване, склонност към депресия, чувство на студ, вариране на кръвното налягане, понижен пулс.
 
Ако хормоните, които отделя жлезата, са в повишено количество говорим за хиперфункция – към тази група спада Базедовата болест, която е с противоположна клинична картина - отслабване, хиперактивно поведение, сърцебиене, изпотяване, чувство за топлина, повишена нервност, лесна умора. 
 
При промени в структурата – най често се откриват един или няколко възела в тиреоидеята без съществени оплаквания. Нерядко  наличието на нодозни промени може да е съчетано и с нарушения във функцията, т.е. тиреоиден нодул или дори карцином може да възникне и да се съчетае с всяко друго заболяване на щитовидната жлеза – Базедова болест, тиреоидит на Хашимото и др. 
 
Основното предизвикателство е да разберем имат ли дадените възли висок малигнен потенциал.
 
В исторически план ендокринната хирургия се придвижва от по-радикален към изразено миниинвазивен подход. Днес съществена роля има не само на физикалния преглед, но и ехографското изследване, а при необходимост провеждане на тънкоиглената аспирационна биопсия или Tru-cut biopsy (core biopsy).
 
С най-голяма диагностична възможност е тру-кът биопсията (Tru-cut или core biopsy), тъй като се взима тъканен материал със специална игла и патолога може да направи хистологичен, а не цитологичен препарат.
 
 - Колко вида на рак на щитовидната жлеза има?
 
Ракът на щитовидната жлеза статистически е най-често срещаното злокачествено заболяване, засягащо ендокринната система. Разграничаваме четири вида, обособени в три групи: 
 
1. Диференцирани тиреоидни карциноми ( >90%), от които: 
 
  • Папиларен карцином - с честота 80-85% - те са нискорискови, с отлична прогноза, метастазират по лимфен  път  най-често в шийните лимфни басейни;
  • Фоликуларен карцином - с честота 10-15% - дава метастазиране по кръвен път.
 
2. Медуларният карцином (С-клетъчен) е с честота 3%. Туморът е с висок малигнен потенциал. Към момента на диагнозата над 75% от пациентите имат локорегионални метастази в шийните лимфни възли.
 
Сравнително рано метастазира по кръвен път в костите, белият и черен дроб.
Не се влияе от химиотерапия или радиойод. Метод на избор е хирургичното лечение! За щастие, имаме изключително чуствителен туморен маркер – калцитонин, който е основата на скрининг за откриване на ранни форми. 
 
Медуларните карциноми могат да са наследствени - при около 20% от случаите. Т.е. носителите на тази мутация задължително се разболяват от медуларен карцином.
 
3. Недиференцирани тиреоидни карциноми, т.нар. анапластични – това са едни от най-злокачествените тумори в човешкото тяло. Пациентите рядко преживяват 6 месеца. Те са изразено агресивни и животозастрашаващи. 
Развиват се само във възрастта след 60 години и са едва 1-2% от общия брой на откритите карциноми.  
  
Във Франция, годишно, се диагностицират 7000 нови пациента с тиреоиден карцином, но с летален изход са само 300. В Германия при 6500 нови случая годишно, с фатален край са 700. В Австрия годишно цифрите са - 1000 карцинома и 50 починали пациенти.
 
 - Какъв е рискът от развитие на карцином на щитовидната жлеза?
 
Релативният риск е между 7 до 15% т.е. ако има възел на щититовидната жлеза, рискът той да бъде злокачествен е в тези проценти. И това се влияе от редица фактори като възраст, пол, радиация, фамилност. По данни от 2014 г. в САЩ, 1,2% от мъжете и жените могат да  бъдат диагностицирани с тиреоиден карцином  в рамките на техния живот.
 
В САЩ живеят над 730 000 пациенти с тиреоиден карцином, като 63 000 годишно са новооткритите карциноми, а около 2000 души годишно са починалите от този вид рак.
 
През последните години броят на пациенти с тиреоиден карцином в САЩ се е утроил. Това се дължи на по-прецизната диагностика и екзактна профилактика (използване на ултразвуково изследване). В същото време обаче и много „възли“ остават неоткрити поради липса на симптоматика и оплаквания отстрана на пациентите.
 
 - С какъв успех е оперативното лечение? Имат ли шанс за излекуване хората с карцином на щитовидната жлеза? 
 
Има една мисъл, че всеки лекар представя винаги най-добрите резултати.  
Не случайно в последните 10 години в Европейската асоциация по ендокринна хирургия  при обсъждане на case reports изискването е да се демонстрират само - Pitfalls, т.е. проблемно лекувани пациенти.
 
Разбира се, най-добрата атестация за един хирург са пациентите му. Принцип в съвременната еднокринна хирургия, която в по-голямата си част е миниинвазивна е прецизност не скорост - Precision Not speed. Просто, се опитвам да се ръководя от него. 
 
Конкретно на въпроса, тиреоидният карцином определено е лечим при адекватно поведение от всички специалисти, ангажирани в лечебния процес - ендокринолог, ендокринен хирург, патолог, нуклеарен медик. 
 
При ниско-рисковите пациенти (low risk- възраст под 46 години, женски пол, папиларен Са < 2см, или миниинвазивен фоликуларен Са) – хирургичните усложнения, често са дори по-неприятни и биха могли да влошат по-сериозно качеството на живот, отколкото самия карцином.
 
Съвременното лечение се основава на принципа: evidence based medicine, т.е. медицина базирана само на доказателства. И то не събрани в личната Ви практика, а такива които са с висока степен на достоверност, публикувани от авторитетни специалисти.
 
Емпиричният опит на лекаря днес има все по-малко значение!
 
На научни форуми по света - не се гледа с добро око на т.нар. "персонифицирани постижения", защото науката има нужда от методики и стандарти, а не от персонални твърдения. 
Изказвания, типични за Българската действителност - от рода на "уникално лечение", "уникална операция и апаратура" се приемат по-скоро с насмешка...
 
"Липсата на талант у един хирург не е проблем, но липсата на желание за усъвършенстване може да е фатална за пациента" - проф. Билрот (1869 г., Виена). 
 

 


Още по темата:

   
   

реклама  
Коментари (2)

Коментарите са изказани от наши потребители и са автентични, без редакторска намеса. Екипът на Puls.bg не носи отговорност за съдържанието им.

Ирена Георгиева     2017-07-20 21:49:03
Чела съм и съм слушала много -добри отзиви за проф. Пандев.
Той е не само мн. добър специалист-хирург,но и като човек е с добра душа.
Да е жив и здрав и още дълго да помага на пациенти с това заболяване.....
Антония     2017-07-19 23:01:46
Наистина най-добрата атестация за един хирург са пациентите му.
Аз съм един от тях и благодаря на проф. Пандев за професионализма, отговорността, доброто и хуманнно отношение!
Лекари като него заслужават уважението ни.
2 намерени, страница 1 от общо 1  1 Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:
Тема на седмицата:
Остър и хроничен ентероколит - през топлите месеци

реклама
Още от Актуално
реклама
Галерия
Диабет – първите симптоми, от жаждата до...
Диабет – първите симптоми, от жаждата до...
Митове и факти за сезонните алергии
Митове и факти за сезонните алергии
Природни средства срещу грип и простуда
Природни средства срещу грип и простуда
Грип и настинка – в какво е разликата?
Грип и настинка – в какво е разликата?
Изгодни оферти
Още от Еко среда
реклама

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter