ФорумФорум       ФорумСправочник       ФорумТест         |     Вход
Аптека онлайн

Андрей Ковачев: Нужна е бърза промяна на договорите на ЕС

Катя Димитрова   |   06 ноември 2014   |   Коментари 0
   
   
Андрей Ковачев: Нужна е бърза промяна на договорите на ЕС

Източник: личен архив

Андрей Ковачев е депутат в Европейския парламент за втори пореден мандат и член на председателството на Европейския парламент.

Има диплома по биология от университета в Саарланд, Германия, където е защитил и докторат. Зам.-председател на Съюза на европейските федералисти и председател на българската секция на организацията. Владее 6 езика.

 


- Г-н Ковачев, броени дни преди изборите за Европейски парламент заявихте в интервю пред Puls.bg, че една от основните задачи, с които ще се занимавате, е преодоляване на неравенствата в здравеопазването. През май отново бяхте избран за евродепутат. Работите ли вече по въпроса?
 
Проблемите на европейските пациенти, свързани с достъпа им до качествено здравеопазване, са мой приоритет от няколко години. Именно поради това избрах в настоящия мандат на Европейския парламент да работя в Комисията на Европейския парламент по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните с акцент върху здравните неравенства.


 
- Къде се намира България по отношение на здравните неравенства? Можем ли да се сравним по достъп до качествено лечение с гражданите на другите европейски държави?
 
Всеки от нас, който е търсил медицинска помощ в България за себе си или свой близък, може да сподели опит. За съжаление, по редица причини - ограничени финансови ресурси, недостатъчно реформирана система за управление на здравеопазването – предоставянето на медицинските услуги в България е свързано с много проблеми. Често пациентите са принудени да търсят помощ в други страни от ЕС, включително и за животоспасяващо лечение.


За никого не е тайна, че пациентите у нас срещат мнобройни трудности. Започва се от дългото чакане по опашки пред лекарските кабинети и трудният достъп до качествено здравеопазване въобще. За някои заболявания вече са разработени доста модерни лекарства и терапии, но те не стигат до българските лечебни заведения поради високата им цена. Затова страната ни е една от най-засегнатите по отношение на здравните неравенства в Европа. От това страдат най-вече хората с различни хронични заболявания, които имат постоянна нужда от терапия, а не могат да я получат.

Само в София има толкова болници, колкото в цяла Австрия, но там здравеопазването е на съвсем друго ниво. В нашите лечебни заведения апаратурата е остаряла, не се предприемат кой знае колко модерни методи за лечение и обслужването невинаги е на ниво. Затова трябва да се работи към оптимизиране на броя на болниците в страната и за подобряване на здравните услуги.

Съществен проблем е и миграцията на лекарите, който е особено осезаем у нас. Според статистиката всяка година 500-600 лекари напускат България, за да търсят по-добри условия на труд.

Страната ни е на последно място в Европейския съюз по лекарски заплати. У нас медиците преживяват с около 307 евро на месец. Докато възнагражденията във Великобритания, Германия и Франция например достигат 4 000 евро месечно.

В същото време заради ниските заплати и малкото възможности за професионално развитие, болниците в малките градове страдат от още по-голяма липса на лекари. Това принуждава малките държавни болници да затварят врати, а местните жители на тези населени места да пътуват, понякога с часове, за да получат медицинска помощ в най-близкия голям град.

 


- Какви са основните стъпки, които ще предприемете за решаването на тези проблеми?

Европейският съюз, и Европейският парламент в частност, нямат правомощия "да решат" проблема. Държавите-членки имат думата, когато става въпрос за техните здравни системи. ЕС може да действа в две посоки - да допълва усилията на националните правителства в преодоляването на проблема, както и да приема препоръки за необходими реформи в страните-членки в сферата на здравеопазването, например в рамките на т.нар. Европейски семестър.

 

Наскоро ЕП прие своя позиция по препоръките за 2014 г., в която бе записано и моето предложение страните-членки да поемат конкретни ангажименти, за да осигурят равен достъп на пациентите до медицински услуги с високо качество.

Здравеопазването е национален приоритет и първостепенна отговорност на националните правителства. Всеки трябва да има равен достъп до здравеопазване - профилактика, диагностика и лечение - независимо от финансовото положение, пола или националната си принадлежност. Този принцип е залегнал в Хартата на основните права на Европейския съюз, който европейските институции трябва да спазват в своите действия. Но общността няма правомощията да реши този общ за европейските граждани проблем.

Въпреки тези законодателни пречки, Европейската комисия е дала ясен знак за ангажимент, който европейските институции поемат спрямо проблемите на пациентите и защитата на техните права. Подобряването на ситуацията изисква най-напред да се знае в какво конкретно се изразяват неравенствата във всяка от страните-членки. Но пак казвам – всичко е в ръцете на отделните държави и те трябва да работят за подобряване на здравните услуги, без да разчитат някой да свърши тяхното задължение на по-високо равнище.- Друга тема, от която Вие се интересувате, е профилактиката и превенцията. Как Европейският парламент би могъл да насърчи отделните правителства в стремежа към възможно най-ранно диагностициране на най-коварните заболявания?
 
В целия Европейски съюз най-големият проблем в здравния сектор е свързан с профилактиката. А тя е много важна както за доброто здравеопазване, така и за стабилната икономика, защото спестява наистина много средства. Когато има профилактика, заболяванията се откриват в ранна фаза и това многократно увеличава шансовете за тяхното успешно лекуване.

Известно е, че открити рано, повечето болести, дори и онкологичните такива, са напълно лечими. Така хората са по-здрави и живеят по-дълго, а в същото време и държавата спестява пари от излишни и ненавременни терапии и медикаменти. Европейският съюз трябва сериозно да се фокусира върху профилактиката още сега.

Евродепутатите имат възможност да организират публични обсъждания по проблемите на пациентите, страдащи от различни заболявания. В тях участват пациенти, лекари, представители на Европейската комисия и страните-членки, евродепутати. Така например, в края на септември бях домакин на конференция, посветена на рядкото заболяване идиопатична пулмонарна фиброза, по време на която за пръв път бе лансирана Европейска харта на пациентите с това заболяване, за което за съжаление не съществува лечение.


 
- През април Вие бяхте един от депутатите, които подписаха Европейския манифест на пациентите за изборите за Европейски парламент, чрез който те настояха да бъдат пълноправни участници в процесите и решенията, касаещи тяхното здраве. Ще се осъществи ли това искане?
 
Това е въпрос, който зададох и на новия комисар по здравеопазване Витенис Андриукайтис по време на изслушването му пред Европейския парламент. Европейската комисия е отворена за прозрачно сътрудничество със заинтересованите страни, защото с тяхна помощ могат да бъдат набелязани мерки на европейско ниво, адекватни на проблема.

 

Работя активно с Европейския пациентски форум и българската Националната пациентска организация. Така например с тях поставихме началото на Партньорство за равен достъп до качествено здравеопазване. Идеята е то да работи като мрежа от партньори, обединяваща пациентското движение, медицинската общност, индустрията и вземащите решения.

 

От своя страна съм поел ангажимент да инициирам неформална група в ЕП, която да бъде мост между партньорството и европейските институции - механизъм, който да гарантира чуваемост за проблемите на пациентите на европейско ниво и набелязване на мерки, които могат да бъдат изпълнени от европейските институции въпреки ограничените им правомощия.
 


- Какво друго трябва да свърши Европейският парламент през настоящия мандат според Вас по отношение на проблемите в здравеопазването?
 
Още от началото на новия мандат на Европейския парламент като водеща тема се очертава нуждата от промени в договорите на Европейския съюз - след промените от Лисабон Европейския парламент има право да инициира такива промени. Това е добра възможност европейските институции да получат нови правомощия в областта на здравеопазването и евродепутатите трябва да настояват активно за това.

 

Основните неща, за които трябва да се застъпи Европейският парламент, са превенцията, ранното диагностициране и обменът на добри практики. Те трябва да са част от приоритетите, които могат и трябва да продължат да бъдат координирани на ниво Европейски съюз.

Най-важно е разрушаването на бариерите, поставени пред качественото здравеопазване. То е основно право на всички граждани на Евросъюза. Въпреки това не всички пациенти имат възможността да се възползват от него – ситуация, допълнително влошена в резултат на икономическата криза в Европа.

 

Това означава наличност, но и достъпност на лечението. Достъп означава също и елиминиране на съществуващите дискриминационни политики.

Ако не получат навреме грижите, от които се нуждаят, хората са застрашени от по-сериозни заболявания, а това би ограничило техните възможности да живеят пълноценно и продуктивно, както и би довело до утежняване в здравно, социално и икономическо отношение. А те искат да дават своя принос за обществото.


 
- А какви конкретно действия залага в платформата си най-голямата партия в 43-тото Народно събрание - ГЕРБ?


Здравеопазването е политика, от която зависи пряко икономиката на страната и богатството на обществото ни, затова и ГЕРБ поставя здравните политики като основен приоритет в управленската си програма.

 

Основната цел е повишаване на ефективността на системата, вложените средства трябва да отиват там, където има реална нужда от тях - нова организация на управлението на сектора, инвестиции в болнична инфраструктура, осигуряване на иновативни терапии и лекарствени продукти, създаване на атрактивни условия за труд на лекарите и медицинските сестри, така че те да не напускат страната.

 

Всичко това има една крайна цел - повишаване качеството на здравната услуга и улесняване на достъпа на пациентите до нея. И занапред ще търсим  партньорство със заинтересованите страни в изработването и изпълнението на тези политики. За да се осъществят тези реформи, е необходима политическата воля не само на една партия, както и готовност и смелост понякога да се действа с реформи за повишаване на ефективността, въпреки отпора "отвътре".


Още по темата:

   
   

реклама  
Коментари (0)

Няма изказани коментари.Вашето име:
Коментар:
500 оставащи символа
Въведете код:
Тема на седмицата:
Обратно на училище - съвети за здрави детски зъби

реклама
Още от Здравен дебат
реклама
Галерия
Иновации и оценка на здравните технологии
Иновации и оценка на здравните технологии
Здравен дебат на 10 ноември проведе Puls.bg
Здравен дебат на 10 ноември проведе Puls.bg
Изгодни оферти
Още от Дентално здраве
реклама

Сезонни продукти
НюзлетърНюзлетър                   RSS новиниRSS новини                   FacebookFacebook                   Twitter Twitter